Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA

Er enden nær?

Er enden nær?

Kommer Gud til å fortsette å la mennesker få herske over andre og true vår framtid? Nei, for som vi har sett, skal han gripe inn og gjøre slutt på århundrer med elendighet og undertrykkelse. Han som har skapt menneskene og jorden, vil at du skal vite at tiden nærmer seg for at han skal gå til handling. Hvordan gjør han denne livsviktige kunnskapen kjent?

Tenk på denne illustrasjonen: Før du skal ut på biltur, ser du kanskje på et kart eller på veibeskrivelser. Når du så ser skilt og landemerker som passer inn med veibeskrivelsen, blir du mer sikker på at du nærmer deg målet. Gud har på lignende måte gitt oss sitt Ord, som beskriver utviklingen i verden. Når vi ser disse «landemerkene» ta form, blir vi overbevist om at vi er i den tidsperioden som leder opp til enden.

Bibelen forteller om en unik, avgjørende tidsperiode som kulminerer med enden. I denne perioden skulle det være en kombinasjon av verdensomfattende begivenheter og omstendigheter som skilte seg ut fra alt annet i menneskenes historie. Her er noe av det Guds Ord sier skulle kjennetegne denne perioden.

1. VERDENSOMFATTENDE OMVELTNINGER En profeti i Matteus, kapittel 24, nevner flere begivenheter på jorden som danner et sammensatt tegn. Tegnet markerer «avslutningen på tingenes ordning» og leder opp til den tiden da ‘enden skal komme’. (Versene 3, 14) Det nevnes blant annet store kriger, matmangel, jordskjelv på det ene stedet etter det andre, stadig større lovløshet, mangel på kjærlighet og at religiøse ledere skulle prøve å villede folk på en utspekulert måte. (Versene 6–26) Slike ting har selvfølgelig til en viss grad skjedd i flere århundrer. Men etter hvert som enden nærmet seg, skulle alt dette skje innenfor den samme vanskelige perioden. Samtidig skulle det være tre andre kjennetegn.

2. HOLDNINGER Bibelen sier at «de siste dager» – perioden før enden – skulle preges av dårligere holdninger blant folk. Det står: «Menneskene skal være egenkjærlige, pengekjære, selvgode, hovmodige, spottere, ulydige mot foreldre, utakknemlige, illojale, uten naturlig hengivenhet, uforsonlige, baktalere, uten selvkontroll, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, forrædere, egensindige, oppblåst av stolthet, slike som elsker nytelser mer enn de elsker Gud.» (2. Timoteus 3:1–4) Det er ikke noe nytt at folk ikke har respekt for andre, men det var bare i «de siste dager» at denne holdningen skulle bli så ille at man med rette kunne si at det er «kritiske tider» som er «vanskelige å mestre». Har du lagt merke til denne negative tendensen?

3. JORDEN BLIR ØDELAGT Bibelen sier at Gud skal «ødelegge dem som ødelegger jorden». (Åpenbaringen 11:18) På hvilke måter skulle mennesker ødelegge jorden? Det står om Noahs tid: «Jorden ble etter hvert ødelagt for den sanne Guds øyne, og jorden ble full av vold. Da så Gud på jorden, og se, den var ødelagt.» Så Gud sa om dette fordervede samfunnet: «Jeg lar ødeleggelse komme over . . . dem.» (1. Mosebok 6:11–13) Synes du ikke at det blir stadig tydeligere at jorden er full av vold? I tillegg har menneskene kommet til et helt spesielt punkt i historien: Det er i bokstavelig forstand mulig for dem å ødelegge jorden ved å utslette alle menneskene på den. De har våpnene til det. Jorden blir også ødelagt på en annen måte. Det som opprettholder livet på jorden – luften vi puster i, dyrenes og plantenes  økosystemer og havet – blir sakte, men sikkert ødelagt på grunn av menneskenes vanstyre.

Spør deg selv: Var menneskene i stand til å utslette seg selv for bare hundre år siden? Men nå har de den muligheten fordi de skaffer seg avanserte våpen, og også fordi de ødelegger miljøet. Det ser ut til at den teknologiske utviklingen går så fort at man ikke klarer å henge med når det gjelder å forstå eller kontrollere konsekvensene. Men jordens skjebne ligger ikke i menneskers hender. Gud kommer til å gripe inn for å ødelegge dem som ødelegger jorden – før de klarer det. Det har han lovt!

4. ET GLOBALT FORKYNNELSESARBEID En annen side ved tegnet på enden var at det skulle utføres et helt unikt arbeid: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» (Matteus 24:14) Denne forkynnelseskampanjen skulle skille seg helt ut fra det de fleste religiøse grupper opp igjennom tidene har gjort for å verve tilhengere. I de siste dager skulle det bli lagt vekt på et spesielt budskap, nemlig «dette gode budskap om riket». Vet du om en religiøs gruppe som fokuserer på nettopp det budskapet? Og selv om det er noen som ser ut til å forkynne et slikt budskap, er de da en lokal gruppe, eller har de forkynt dette gode budskapet for «hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene»?

Det blir forkynt om Guds rike over hele verden på hundrevis av språk

Nettsiden www.jw.org fokuserer på «dette gode budskap om riket». På siden finnes det litteratur på over 700 språk som forklarer dette budskapet. Har du sett noe lignende tiltak for å gjøre Guds rike kjent over hele verden? Lenge før man hadde Internett, var Jehovas vitner kjent for den innsatsen de gjorde for å utbre budskapet om Guds rike. Siden 1939 har ordene «Forkynner av Jehovas rike» stått på forsiden av bladet Vakttårnet. En bok som handler om forskjellige religionssamfunn, sa at Jehovas vitners forkynnelsesarbeid har vært «omtrent uten sidestykke i intensitet og omfang». Denne forkynnelsen har lagt vekt på den gode nyheten om at Guds rike om kort tid skal sørge for at enden kommer.

ET VENDEPUNKT I VERDENSHISTORIEN

Har du sett alle de fire bibelske kjennetegnene på enden som vi har drøftet i denne artikkelen, i din levetid? I over hundre år har dette bladet gitt leserne informasjon om ting som skjer i verden, og som kan hjelpe dem til å forstå at vi nærmer oss enden. Noen skeptikere er selvfølgelig  uenige og sier at fakta og statistikk er noe subjektivt og kan tolkes på mange måter. De påstår også at det bare virker som om forholdene i verden blir verre, siden nyhetsdekningen blir bedre. Men uansett er det stadig flere beviser for at vi lever i avslutningen på en helt spesiell periode i menneskenes historie.

Noen eksperter mener at vi nærmer oss en tid med store forandringer på jorden. I 2014 kom for eksempel forskere som arbeider for tidsskriftet Bulletin of the Atomic Scientists, med en advarsel til FNs sikkerhetsråd om store trusler mot menneskehetens eksistens. Forskerne skrev: «En grundig undersøkelse av disse truslene får oss til å trekke den konklusjon at det fortsatt er høy risiko for at det skal inntreffe en teknologisk katastrofe som truer sivilisasjonen.» Mange blir stadig mer overbevist om at vi har nådd et vendepunkt i verdenshistorien. Utgiverne av dette bladet og mange av leserne er ikke i tvil om at denne unike perioden virkelig er de siste dager, og at enden er nær. Men istedenfor å frykte framtiden kan du glede deg. Hvorfor? Fordi du kan overleve enden!