Hopp til innhold

Historisk nøyaktig

Bibelske land og steder

Egypt i bibelhistorien

Støtter verdslig historie og arkeologi det Bibelen sier om dette landet i gammel tid?

Assyria i bibelhistorien

Stemmer den verdslige historie overens med det Bibelen sier om det gamle Assyria? Tenk over kjensgjerningene.

Babylon i bibelhistorien

Hvorfor var Guds profeti om at Babylon skulle bli lagt øde, så spesiell?

Medo-Persia i bibelhistorien

Les om hvordan Gud brukte Medo-Persia til å oppfylle bibelske profetier.

Hellas i bibelhistorien

Les om hvordan Hellas ble den femte verdensmakten i Bibelens historiske beretning.

Romerriket i bibelhistorien

Hvilken rolle spilte det gamle Roma i oppfyllelsen av Bibelens profetier?

Gamle opptegnelser bekrefter det Bibelen sier om bostedet til en av stammene i Israel

Samaria-ostrakaene bekrefter historiske detaljer som er nevnt i Bibelen.

Ninives fall

Midt i Assyrias storhetstid forutsa Guds profet noe overraskende.

Visste du dette? – juli 2015

Bibelen sier at det vokste skog i deler av det lovte land. Men kan det virkelig stemme, når det er så lite skog i Israel i dag?

Visste du dette? – april 2013

Hvorfor ble oldtidsbyen Ninive omtalt som «blodsutgytelsens by»? Hvorfor laget jødene i gammel tid et rekkverk rundt taket på huset sitt?

Bibelske personer

Visste du dette? – mars 2020

Finnes det ikke-bibelske vitnesbyrd om at israelittene var slaver i Egypt?

Moses — historisk person eller sagnfigur?

Er det grunn til å tro at Moses virkelig har levd?

Et bibelsk navn funnet på en gammel krukke

Biter av en 3000 år gammel keramikkrukke som ble gravd fram i 2012, vakte interesse blant forskere. Hva var det som var så spesielt med dette funnet?

Arkeologiske funn viser at kong David var en historisk person

Noen kritikere hevder at kong David i Israel var en oppdiktet person, og at historien om ham er en myte. Hva har arkeologer funnet ut?

Visste du dette? – februar 2020

Hvordan blir Belsasars eksistens og posisjon bekreftet av arkeologien?

Glimt fra gammel tid – Kyros den store

Hvem var Kyros, og hvilke bemerkelsesverdige forutsigelser ble uttalt 200 år før han ble født?

Enda et arkeologisk bevis

Du vet kanskje ikke hvem Tattenai var, men arkeologiske funn som omtaler ham, understreker et viktig poeng.

Har døperen Johannes virkelig levd?

Historieskriveren Josefus, som levde i det første århundre, så på døperen Johannes som en virkelig person. Det kan vi også.

Har Jesus virkelig levd?

Hva sier autoriteter både fra nåtid og fortid om dette?

Kan vi stole på Bibelens beretning om Jesu liv?

Noen fakta om evangelieberetningene og de eldste håndskriftene man kjenner til.

Hun tilhørte Kaifas’ familie

Oppdagelsen av Mirjams benkiste er med på å bevise at Bibelen omtaler virkelige mennesker som tilhørte virkelige familier.

Visste du dette? – november 2015

Hvorfor raket Josef seg før han gikk inn til farao? Betyr det at Bibelen sier at Timoteus’ far var greker, at han var født i Hellas?

Visste du dette? – mai 2015

Støtter arkeologien det som står i Bibelen? Når forsvant løvene fra de bibelske landene?

Bibelske hendelser

Historien om Noah og vannflommen – kan vi tro på den?

Bibelen sier at Gud en gang sendte en vannflom for å fjerne onde mennesker. Hvilke fakta viser Bibelen til for å underbygge påstanden om at den store flommen virkelig har funnet sted?

Kan språkene knyttes til Babels tårn?

Hva er Babels tårn? Hva er den egentlige opprinnelsen til menneskenes språk?

Visste du dette? – juni 2022

Ville romerne tillate at en de hadde henrettet på en pæl, for eksempel Jesus, fikk en normal begravelse?

Grunner til å stole på Bibelen: Historisk nøyaktig

Er Bibelen historisk nøyaktig også i små detaljer?

Grunner til å stole på Bibelen: Oppfylte profetier

Bibelen er full av forutsigelser, eller profetier. Har noen av dem gått i oppfyllelse?

Et godt budskap for alle mennesker – Bibelens nøyaktige profetier

Jesus brukte sitt liv til å forkynne «det gode budskap om Guds rike». Ble budskapet borte med ham?

Et gammelt egyptisk relieff bekrefter en bibelsk beretning

Les om hvordan en egyptisk innskrift fra oldtiden vitner om at Bibelen er pålitelig.

Er Bibelens beskrivelse av jødenes eksil i Babylon riktig?

Finnes det verdslige kilder som bekrefter det Gud hadde forutsagt om hvordan livet skulle bli for jødene i eksil i Babylon?

Spørsmål fra leserne – november 2015

Hvilke arkeologiske funn bekrefter at oldtidsbyen Jeriko ble inntatt uten en lang beleiring?

Visste du dette? – oktober 2012

Flyktet de kristne fra Judea før Jerusalem ble ødelagt i år 70 evt.? Hvem var «profetsønnene»?

Livet i bibelsk tid

Visste du dette? – juni 2022

Hvordan visste folk i bibelsk tid når et år eller en måned begynte?

Oldtidens segl – hva ble de brukt til?

Hvorfor var oldtidens segl så viktige, og hvordan ble de brukt av konger og herskere?

«Du kommer til å utvinne kobber av fjellene»

Arkeologiske funn kaster lys over bruken av kobber i bibelsk tid.

Bruken av kosmetikk i bibelsk tid

Hva brukte kvinner i bibelsk tid for å gjøre seg vakre?

Visste du dette? – oktober 2017

Hvorfor fordømte Jesus det å avlegge ed?

Visste du dette? – Vakttårnet nr. 5 2017

Fornærmet Jesus ikke-jøder da han omtalte dem som «små hunder»?

Visste du dette? – juni 2017

Hvorfor sa Jesus at kjøpmennene som solgte dyr i templet, var røvere?

Visste du dette? – oktober 2016

Hvor mye frihet gav Roma de jødiske myndighetene i Judea i det første århundre? Og er det sannsynlig at noen i oldtiden faktisk ville så ugress i en annens åker?

Visste du dette? – desember 2015

Kom det virkelig jøder fra «enhver nasjon . . . under himmelen» til Jerusalem på pinsedagen i år 33? Hvordan ble de mange tusen som kom til Jerusalem under de jødiske høytidene, innkvartert?

Visste du dette? – mars 2015

Hvilke fordeler hadde Paulus av å være romersk statsborger? Hvordan ble gjetere i bibelsk tid betalt?

Visste du dette? – mai 2014

Hvorfor bad jødene Pilatus om at bena til Jesus måtte bli brutt? Kan David virkelig ha drept Goliat med bare en slynge?

Visste du dette? – februar 2014

Hva slags aloe var det som ble brukt i bibelsk tid? Hva slags offergaver ble godkjent i templet i Jerusalem?

Visste du dette? – januar 2014

Hvordan ble det gitt bidrag til templet på Jesu tid? Var bibelskribenten Lukas en nøyaktig historieskriver?