Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Religion og krig

Religion og krig

Alberto tjenestegjorde i sitt lands væpnede styrker i nesten ti år. Han forteller: «Feltpresten velsignet oss og sa: ‘Gud er med dere.’ Men jeg tenkte: Jeg drar ut for å drepe, enda Bibelen sier: ‘Du skal ikke slå i hjel.’»

Ray var i marinen under den andre verdenskrig. En gang sa han til feltpresten: «Du kommer om bord og ber om seier for soldatene. Gjør ikke fienden det samme?» Feltpresten svarte at Herrens veier er uransakelige.

Hvis du synes at det svaret er lite tilfredsstillende, er du ikke alene om det.

HVA LÆRER BIBELEN?

Jesus sa at et av de største budene Gud har gitt oss, er: «Du skal elske din neste som deg selv.» (Markus 12:31) Satte Jesus grenser for vår nestekjærlighet, basert på hvor vår neste bor, eller hvilken nasjonalitet han har? Nei. Han sa til sine disipler: «Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.» (Johannes 13:34, 35) Den kjærligheten de viste hverandre, skulle være så spesiell at den ville være et kjennetegn. De ville heller gi sitt liv for hverandre enn å ta andres liv.

De første kristne levde i samsvar med Jesu ord. Et religionsleksikon sier: «De tidlige kirkefedrene, blant andre Tertullian og Origenes, stadfestet at de kristne ikke kunne ta menneskeliv, et prinsipp som gjorde at de ikke var med i den romerske hæren.» – The Encyclopedia of Religion.

HVA MED JEHOVAS VITNER?

Ettersom det er Jehovas vitner i omtrent hvert eneste land på jorden, befinner de enkelte vitnene seg på begge sider i nasjonenes konflikter. De gjør imidlertid sitt beste for at kjærlighet fortsatt skal være deres kjennetegn.

Har religiøse ledere lært sine tilhengere å vise ekte kristen kjærlighet?

Vi kan nevne et eksempel: Under den etniske konflikten mellom hutuer og tutsier i Rwanda i 1994 var Jehovas vitner fullstendig nøytrale. Vitner fra den ene stammen skjulte vitner fra den andre, ofte med stor fare for sitt eget liv. Da to vitner som var hutuer og hadde skjult noen brødre som var tutsier, ble tatt, sa hutumilitsen Interahamwe: «Dere må dø fordi dere har hjulpet tutsier med å rømme.» Tragisk nok ble begge hutuene drept. – Johannes 15:13.

Hva mener du? Handler Jehovas vitner i samsvar med Jesu ord om selvoppofrende kjærlighet?