Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Religion og moral

Religion og moral

«Jeg gikk på høyskolen sammen med mange som sa de var religiøse», forteller Sylvia, som arbeider i helsevesenet. «Men de jukset på prøver og brukte stoff. Religionen deres hadde ikke noe å si for hvordan de levde.»

En mann som heter Lionel, sier: «Kollegene mine lyver og sykmelder seg når de i virkeligheten ikke er syke. Religion er noe de har, men ikke tar i bruk – som et møbel som bare er til pynt.»

Religion øver ikke noen sterk positiv innflytelse på moralen til folk flest. Mange i dag har «en ytre form for gudhengivenhet, men viser seg falske når det gjelder dens kraft». (2. Timoteus 3:5) Deres religiøse ledere har ikke vært gode eksempler. De har heller ikke gitt sine menigheter den veiledningen de trenger for å leve et moralsk rent liv. Det er ikke rart at mange tror at Gud ikke bryr seg om hvordan de lever.

HVA LÆRER BIBELEN?

Bibelen viser at Gud har følelser, og at han virkelig bryr seg om hvordan vi lever. Når israelittene i gammel tid gjorde opprør mot ham, ‘såret de ham’. (Salme 78:40) Men det er stor «glede i himmelen» når noen oppriktig angrer det gale de har gjort. (Lukas 15:7) Når de lærer å sette pris på vår himmelske Fars vakre egenskaper, vil deres kjærlighet til ham vokse og motivere dem til å elske det han elsker, og hate det han hater. – Amos 5:15.

HVA MED JEHOVAS VITNER?

Jehovas vitner «fremmer sterke familiebånd og gjør folk til arbeidsomme og ærlige borgere», skriver avisen Deseret News, som kommer ut i Salt Lake City i Utah. Avisen skriver videre: «Medlemmene har tro på høye moralnormer. De mener at røyking, alkohol- og narkotikamisbruk, gambling, løse seksuelle forbindelser og homoseksuelle handlinger er åndelig nedbrytende.»

Har religiøse ledere hjulpet sine menigheter til å følge Guds moralnormer?

Hvordan er det til hjelp for Jehovas vitner at de lærer om Guds egenskaper? «Svindel er utbredt i helsevesenet», sier Sylvia, som er sitert tidligere. «Det ville være lett å følge mengden. Men det at jeg vet hvordan Jehova * ser på dette, hjelper meg til å gjøre det som er rett. Jeg er glad og tilfreds og har indre ro.» Sylvia er overbevist om at hun har fått et bedre liv fordi hun lever i samsvar med sin religiøse overbevisning.

^ avsn. 9 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.