Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Religion og penger

Religion og penger

Estelle * gikk regelmessig i kirken sammen med barna sine. «Jeg sa til presten at jeg hadde lyst til å lære om Bibelen», sier hun. Men han tilbød seg aldri å undervise henne. Med tiden sluttet hun å gå i kirken. Hun forteller videre: «Jeg fikk et brev fra kirken, og innholdet gikk i bunn og grunn ut på at hvis jeg ikke kunne komme selv, kunne jeg bare sende penger. Jeg tenkte: Det er det samme for dem om jeg kommer, bare de får pengene mine.»

Angelina, som alltid har vært religiøs, sier: «I min kirke sendte de rundt kollektkurven tre ganger under hver gudstjeneste, og det ble ventet at vi skulle gi noe hver gang. De bad alltid om penger. Jeg tenkte med meg selv: De har ikke Guds ånd.»

Hvordan er det med religionssamfunnene der du bor? Legger de, direkte eller indirekte, press på medlemmene for å få dem til å gi penger? Er dette i harmoni med Bibelen?

HVA LÆRER BIBELEN?

Jesus, kristendommens grunnlegger, sa: «Dere har fått det for intet; gi det for intet.» (Matteus 10:8) Bibelens verdifulle budskap skal verken kjøpes eller selges for penger. Det må være fritt tilgjengelig for alle som vil høre det.

Hvordan dekket de første kristne menighetens utgifter?

Enhver gav det «han [hadde] besluttet i sitt hjerte, ikke motvillig eller under tvang, for Gud elsker en glad giver». (2. Korinter 9:7) Apostelen Paulus sa: «Det var mens vi arbeidet natt og dag, for ikke å legge en dyr byrde på noen av dere, at vi forkynte Guds gode budskap for dere.» (1. Tessaloniker 2:9) Paulus arbeidet som teltmaker for å forsørge seg selv som forkynner. – Apostlenes gjerninger 18:2, 3.

HVA MED JEHOVAS VITNER?

Jehovas vitner holder møtene sine i enkle lokaler som kalles Rikets sal. Hvordan blir utgiftene dekket? Jehovas vitner sender aldri rundt kollektbøsser og sender heller aldri ut konvolutter der de ber om pengebidrag. Alle som setter pris på det åndelige programmet, kan på en diskré måte legge et bidrag i en bøsse i Rikets sal.

Hvordan bør religionssamfunnene dekke sine utgifter?

Det sier seg selv at det koster penger å trykke og sende ut dette bladet. Men du vil aldri se reklame eller annonser hvor du blir bedt om å gi penger. Det som det blir lagt vekt på, er å formidle Bibelens sannhet.

Hva mener du? Er denne måten å dekke utgiftene på i samsvar med Jesu ord og de første kristnes eksempel?

^ avsn. 2 Noen av navnene i denne artikkelserien er forandret.