Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

 Vi betrakter verden

Byen New York har vedtatt en lov som forbyr røyking på badestrender, i parker og i bilfrie områder. De som overtrer forbudet, vil bli bøtelagt med 50 dollar. Myndighetene håper at folk selv vil sørge for at forbudet blir overholdt. – THE WALL STREET JOURNAL, USA.

«Selektive aborter i tilfeller hvor fostrene er jenter, særlig når kvinnen allerede har født en jente, har økt betydelig i India.» I familier hvor den førstefødte er jente, sank antall jenter født pr. 1000 gutter fra 906 i 1990 til 836 i 2005. – THE LANCET, STORBRITANNIA.

Verdens helseorganisasjon har klassifisert radiofrekvente elektromagnetiske felt, «for eksempel felt som blir produsert av trådløst kommunikasjonsutstyr», som «mulig kreftframkallende hos mennesker». – DET INTERNASJONALE KREFTFORSKNINGSINSTITUTT, FRANKRIKE.

FN har markert at kampen mot kvegpest, eller rinderpest, er vunnet. Dette er «den første sykdommen blant dyr som er blitt utryddet fra sitt naturlige miljø takket være menneskers innsats . . . og bare den andre sykdommen av noe slag som er blitt utryddet, etter kopper hos mennesker». – FAO, ITALIA.

Forberedt på en apokalypse?

«En juridisk håndbok for et apokalyptisk New York» er tittelen på en artikkel i The New York Times. Artikkelen forteller om utgivelsen av en offisiell håndbok som skal hjelpe dommere og jurister til å behandle intrikate juridiske spørsmål som kan oppstå som følge av «et nytt terrorangrep, et stort radiologisk eller kjemisk utslipp eller en omfattende epidemi». Håndboken, som er utgitt av domstolene og advokatforeningen i New York, skal hjelpe brukerne til raskt å finne ut hvordan det gjeldende lovverket regulerer slike ting som karantene, masseevakuering, husundersøkelser uten fullmakt, slakting av smittede dyr og midlertidig oppheving av lover.

Inni gamle hodeputer

Rene putetrekk kan «skjule noe som er skikkelig ekkelt», sier Art Tucker, som driver klinisk forskning ved St. Barts Hospital i London. Avisen The Times, som viste til en undersøkelse han hadde gjort, skrev at etter at en hodepute har vært brukt i to år, består over en tredjedel av putens vekt av «levende støvmidd, død støvmidd, støvmiddekskrementer, død hud og bakterier». Hodeputer er ypperlige utklekkingssteder for allergener, bakterier og midd. En løsning? «Midd . . . tørker ut og dør når den blir utsatt for sollys», sies det i The Times, «noe som betyr at den gammeldagse praksisen med å lufte sengetøyet hjelper mot midd.» Såpe dreper ikke midd, men vask ved over 60 grader dreper midd, og de fleste middene vil bli skylt ut.