Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Sann rettferdighet under Guds regjering

Sann rettferdighet under Guds regjering

 Sann rettferdighet under Guds regjering

BIBELENS profetier viser at den nåværende verden om kort tid skal bli erstattet av en ny verden, som Gud skal skape. I denne nye verden skal det dessuten være bare én regjering – Guds rike, hvor Jesus Kristus er Konge. (Åpenbaringen 11:15) Hvordan skal Guds rike fjerne urettferdighet? På to måter.

1. Guds rike skal fjerne menneskenes urettferdige og udugelige regjeringer. I Daniel 2:44 står det: «I de kongenes [regjeringenes] dager skal himmelens Gud opprette et rike . . . Det skal knuse og gjøre ende på alle disse [menneskelagde] rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider.»

2. Guds rike skal tilintetgjøre de onde og la de rettferdige få leve. I Salme 37:10 leser vi: «Bare en liten stund til, og den onde er ikke mer.» I vers 28 står det: «Jehova elsker rett, og han skal ikke forlate sine lojale. Til uavgrenset tid skal de visselig bli beskyttet.»

De som blir omtalt som «lojale», vil få oppleve at disse ordene i Jesu mønsterbønn blir oppfylt: «La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matteus 6:10) Hva er Guds vilje når det gjelder jorden?

Hva Guds rike skal utrette

Korrupsjon og undertrykkelse skal opphøre. I Hebreerne 1:9 står det om Jesus Kristus: «Du elsket rettferdighet, og du hatet lovløshet.» Jesus vil være en tvers igjennom rettferdig Hersker. «Han skal utfri den fattige som roper om hjelp, likeså den nødstilte og den som ingen hjelper har. . . . Fra undertrykkelse og fra vold skal han gjenløse deres sjel, og deres blod skal være dyrebart i hans øyne.» – Salme 72:12–14.

Alle vil få rikelig med mat. «Jorden skal visselig gi sin grøde; Gud, vår Gud, skal velsigne oss.» (Salme 67:6) «Det skal bli rikelig med korn på jorden; på fjellenes topp skal det være en overflod.» (Salme 72:16) Jesus mettet på mirakuløst vis flere tusen på én gang – et forhåndsglimt av hva han skal utrette som Konge i Guds rike. – Matteus 14:15–21; 15:32–38.

Rettferdigheten vil seire og ikke bli hindret av menneskelige begrensninger. «Det er ingen skapning som er usynlig for [Guds] blikk, men alt er nakent og blottlagt for hans øyne, ham som vi skal stå til regnskap for.» (Hebreerne 4:13) Og om Kristus leser vi: «Han skal ikke dømme bare etter det hans øyne ser, eller irettesette bare etter det hans ører hører. Men med rettferdighet skal han dømme de ringe, og med rettskaffenhet skal han irettesette til gagn for de saktmodige på jorden.» – Jesaja 11:3, 4.

 Rikets styre er nær!

Den elendige forfatning verden befinner seg i, viser at dens ende er nær forestående. «Når de onde skyter opp som planter og alle som praktiserer det som er skadelig, blomstrer, er det for at de skal bli tilintetgjort for evig», står det i Salme 92:7. Hva kan du gjøre for å unngå å bli regnet blant dem som Gud ikke godkjenner, men heller være blant dem han lar leve? Jesus Kristus sa: «Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» – Johannes 17:3.

Har du lyst til å tilegne deg denne dyrebare kunnskapen? I så fall vil vi oppfordre deg til å gjøre som Heide, Dorothy og Firuddin og snakke med Jehovas vitner. De vil med glede besvare de spørsmålene du måtte ha.

[Ramme/bilde på side 9]

NÅR LIVET SYNES Å VÆRE URETTFERDIG

Emily, som bor i USA, fikk diagnosen leukemi da hun var sju år. Mens vennene hennes fra tid til annen bare har vært forkjølet eller hatt influensa, har Emily i flere år gjennomgått intensiv medisinsk behandling, deriblant kjemoterapi. «Leukemi er skummelt!» sier hun.

Selv om livet ikke har fart så fint med Emily, har hun ikke gitt opp. Hun ser fram til den tiden, under Guds rikes styre, da «ingen innbygger skal si: ’Jeg er syk’». (Jesaja 33:24) «Markus 12:30 er yndlingsskriftstedet mitt», sier Emily: «’Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av hele din styrke.’ Når jeg ber til Jehova, gjør han meg sterk. Jeg takker Jehova for familien min, menigheten min og håpet om evig liv i paradiset i den nye verden. Dette håpet har hjulpet meg veldig mye.»

[Bilder på sidene 8 og 9]

Under Guds regjering vil alle få rikelig med mat og kunne glede seg over sann rettferdighet og et liv uten fordommer