Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Årsaker til urettferdighet

Årsaker til urettferdighet

 Årsaker til urettferdighet

FOR nesten 2000 år siden kom Bibelen med en bemerkelsesverdig nøyaktig beskrivelse av hvordan menneskene skulle være i vår tid: «I de siste dager skal det være kritiske tider her, som vil være vanskelige å mestre. For menneskene skal være egenkjærlige, pengekjære, . . . utakknemlige, illojale, uten naturlig hengivenhet, uforsonlige, . . . uten kjærlighet til det gode, forrædere, egensindige, oppblåst av stolthet, slike som elsker nytelser mer enn de elsker Gud.» – 2. Timoteus 3:1–4.

De fleste er enige i at slike negative karaktertrekk er blitt mer vanlige i vår tid. De gjør seg gjeldende på mange måter, deriblant i form av grådighet, fordommer, samfunnsfiendtlige holdninger, korrupsjon og enorme ulikheter på det økonomiske område. La oss se nærmere på disse trekkene, ett for ett.

GRÅDIGHET. «Grådighet er sunt» og «grådighet er bra», hører vi av og til. Men det er ikke sant. Grådighet er skadelig! Grådighet er for eksempel ofte årsak til regnskapssvindel, investeringssvindel (Ponzi-svindel) og lettsindig långivning og låntaking. Resultatene, deriblant økonomisk sammenbrudd, har rammet mange hardt. Når sant skal sies, er noen av ofrene selv grådige. Men mange av dem er vanlige, hardt arbeidende mennesker som i noen tilfeller har mistet både hus og hjem og inntekter.

FORDOMMER. Fordomsfulle mennesker behandler ofte andre urettferdig og diskriminerer dem på grunn av etnisk bakgrunn, hudfarge, kjønn, sosial status eller religion. En FN-komité oppdaget for eksempel at en gravid kvinne i et land i Sør-Amerika døde på et sykehus etter å ha blitt utsatt for forskjellsbehandling på grunn av sin etniske tilhørighet og sosioøkonomiske bakgrunn. I sin ytterste konsekvens har fordommer ført til etnisk rensing og folkemord.

SAMFUNNSFIENDTLIGE HOLDNINGER. I et sammendrag av boken Handbook of Antisocial Behavior står det: «Hvert eneste år blir titusener av familier oppløst, hundretusener av liv blir lagt i ruiner, og eiendommer verdt millioner av dollar blir ødelagt som følge av samfunnsfiendtlig atferd. Vold og aggresjon er så endemisk for vårt samfunn at det ikke er vanskelig å forestille seg at framtidens historikere vil karakterisere den siste delen av det 20. århundre, ikke som ’romalderen’ eller ’informasjonsalderen’, men som ’den samfunnsfiendtlige tidsalder’ – den gang samfunnet gikk til krig mot seg selv.» Siden 1997, da denne boken ble utgitt, har det ikke vært noen bedring å spore når det gjelder folks holdninger og atferd.

 KORRUPSJON. I en rapport om korrupsjon i Sør-Afrika stod det at helsemyndighetene i en provins som over en sjuårsperiode var blitt bevilget 25,2 milliarder rand (cirka 25 milliarder kroner), ikke kunne gjøre rede for hva over 81 prosent av disse pengene var blitt brukt til. Penger som «skulle ha vært brukt til vedlikehold av sykehus, klinikker og helsesentre i provinsen», ble ikke brukt, meldte bladet The Public Manager.

ENORME ULIKHETER PÅ DET ØKONOMISKE OMRÅDE. Nesten 30 prosent av de samlede årsinntektene i Storbritannia i 2005 «gikk til de 5 prosentene som lå på lønnstoppen», het det i en rapport i bladet Time. Og på den andre siden av Atlanteren gikk «over 33 prosent av inntektene . . . til de 5 prosentene som lå på lønnstoppen», skrev Time. På verdensbasis har omkring 1,4 milliarder mennesker i underkant av 8 kroner eller mindre å klare seg for pr. dag, og hver dag dør 25 000 barn som følge av fattigdom.

Finnes det en løsning på urettferdigheten?

I 1987 sa Australias daværende statsminister at det var et mål at ingen barn der i landet innen 1990 skulle leve i fattigdom. Det målet ble aldri nådd. Senere beklaget statsministeren faktisk offentlig at et slikt mål var blitt satt.

Ja, uansett hvor mektig, velstående eller innflytelsesrikt et menneske kan være, er han fortsatt bare et menneske og klarer ikke å sette en stopper for urettferdigheten. Også de som har stor makt, opplever urettferdighet, blir gamle og dør. Disse realitetene får oss til å tenke på disse to passasjene fra Bibelen:

«Det står ikke til en mann som vandrer, å styre sine skritt.» – Jeremia 10:23.

«Sett ikke deres lit til fornemme, . . . hos hvem det ikke er frelse.» – Salme 146:3.

Hvis vi legger oss disse visdomsordene på hjertet, vil vi ikke bli skuffet når mennesker kommer til kort. Skal vi da bare gi opp? Nei! Som vi skal se i den siste artikkelen i denne serien, vil vi snart få oppleve en virkelig rettferdig verden. I mellomtiden er det noe vi kan gjøre. Vi kan ransake oss selv og spørre: Kan jeg være mer rettferdig når jeg har med andre å gjøre? Kan jeg forbedre meg på visse områder? Disse spørsmålene skal vi ta opp i den neste artikkelen.

[Bilder på sidene 4 og 5]

A. Kinesisk politi arresterer en mann for å ha deltatt i etniske stridigheter

B. Plyndring og hærverk i London

C. Ekstrem fattigdom i en flyktningleir i Rwanda

[Rettigheter]

Øverst til venstre: © Adam Dean/Panos Pictures; øverst i midten: © Matthew Aslett/Demotix/CORBIS; øverst til høyre: © David Turnley/CORBIS