Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Hva Bibelen sier

«Sannheten skal frigjøre dere» – hvordan?

«Sannheten skal frigjøre dere» – hvordan?

MILLIONER av mennesker tror at de er frie, mens de i virkeligheten ikke er det. Mange er for eksempel slaver av overtro. Andre frykter de døde og prøver kanskje å blidgjøre dem med kostbare offergaver. Andre igjen er usikre på hva som skjer når vi dør, og har derfor overdreven frykt for selve døden. Kan disse menneskene oppnå frihet fra slike følelsesmessige og til og med økonomiske byrder? Ja! Det Jesus Kristus sa, som er sitert ovenfor, viser at det er sannheten som er nøkkelen til frihet. Men hvilken sannhet? Sannhet generelt eller en spesiell sannhet?

Jesus lar oss ikke være i tvil om svaret. «Hvis dere blir i mitt ord», sa han, «skal [dere] kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» (Johannes 8:31, 32) Jesu «ord», hans lære, finner vi i Bibelen.

Da Jesus sa at «sannheten skal frigjøre dere», siktet han først og fremst til frigjøring fra synd og død. Men det at vi kjenner Guds Ords sannhet, vil også frigjøre oss fra slike ting som overtro, frykt for de døde og overdreven frykt for døden. Hvordan?

1. Frihet fra overtro. Mange tror at bestemte gjenstander eller tall bringer ulykke. Andre venter med å treffe viktige avgjørelser til de har fått et godt varsel eller har fått rådført seg med et horoskop eller et åndemedium.

Hvordan Bibelens sannhet frigjør: I bibelsk tid var det noen blant Guds folk som ble overtroiske, ja, de gikk så langt at de tilbad «lykkeguden» og «skjebneguden». Hvordan så Jehova Gud på det? «Dere fortsatte å gjøre det som var ondt i mine øyne», sa han. (Jesaja 65:11, 12) Han mente det samme om dem som rådspurte åndemedier for å få veiledning: «Noen som rådspør et åndemedium, . . . er en vederstyggelighet for Jehova.» – 5. Mosebok 18:11, 12.

Overtro og åndemedier hører med til det som kalles «Djevelens listige anslag». Og Jesus kalte Djevelen «løgnens far». (Efeserne 6:11; Johannes 8:44) Ville du ha spurt en løgner om råd i et viktig spørsmål? Naturligvis ikke! Du gjør derfor klokt i å ta avstand fra alt som kan settes i forbindelse med «løgnens far».

Nøkkelen til å kunne treffe gode avgjørelser i livet er visdom basert på nøyaktig kunnskap om bibelske prinsipper og om Guds hensikt med menneskene. «Det er Jehova som gir visdom; fra hans munn kommer kunnskap og skjelneevne», står det i Ordspråkene 2:6.

2. Frihet fra frykt for de døde. Mange tror at døde forfedres «ånder» kan påvirke de levende. De tror at disse «åndene» må blidgjøres med forskjellige ofre. Det fører til at noen setter seg i stor gjeld for å kunne betale for ofre og kostbare seremonier.

Hvordan Bibelens sannhet frigjør: Bibelen forteller oss sannheten om de dødes tilstand. Jesus omtalte døden som ’en søvn’. (Johannes 11:11, 14) Hva mente han? Vi finner svaret i Forkynneren 9:5: «De levende vet at de skal dø; men de døde vet slett ingen ting.» Nei, døden er som en dyp søvn. De døde er helt uten bevissthet. De har sluttet å eksistere og  kan derfor ikke gjøre noe som helst mot oss, verken godt eller ondt.

Men noen hevder at de har vært i kontakt med de døde. Hvordan kan det ha seg? Også når det gjelder dette, gir Bibelen svaret. Den forteller at en rekke engler tidlig i menneskenes historie gjorde opprør mot Gud. (2. Peter 2:4) Disse onde åndene blir kalt demoner, og de prøver å bedra menneskene. (1. Timoteus 4:1) En måte de gjør det på, er å gi seg ut for å være døde mennesker. Derved fremmer de den løgn at de døde lever i en annen skikkelse eller i en annen sfære.

3. Frihet fra overdreven frykt for døden. Døden er virkelig en fiende, akkurat som Bibelen sier. (1. Korinter 15:26) Derfor frykter vi med rette døden, og vi har ikke lyst til å dø. Men vi behøver ikke å ha overdreven frykt for døden.

Hvordan Bibelens sannhet frigjør: I tillegg til at Bibelen forteller sannheten om de dødes tilstand, viser den at det er Guds hensikt å gi de døde liv igjen i en oppstandelse. «Den time kommer», sa Jesus, «da alle de som er i minnegravene, skal høre [Menneskesønnens] røst og komme ut.» – Johannes 5:28, 29; Apostlenes gjerninger 24:15.

I hvilken skikkelse skal de «komme ut»? Jesus gav oss noen forhåndsglimt av det da han vekket opp mennesker fra de døde. I hvert av tilfellene kom den døde tilbake i menneskelig skikkelse – slik han eller hun hadde vært. (Markus 5:35–42; Lukas 7:11–17; Johannes 11:43, 44) Dette er i harmoni med betydningen av ordet «oppstandelse», nemlig «det å stå opp». Da Gud talte til sin aldrende tjener Daniel, sa han: «Du skal hvile [eller, sove i døden], men du skal stå opp til din lodd ved dagenes ende.» (Daniel 12:13) Disse ordene må ha vært til stor trøst for Daniel. De satte ham utvilsomt i stand til å gå døden i møte på en modig og verdig måte.

Det oppdraget Jesus fikk, gikk blant annet ut på at han skulle «forkynne frigivelse for fangene» – for dem som var slaver av falsk lære. (Lukas 4:18) Jesu lære, som vi altså finner i Bibelen, frigjør mennesker hver eneste dag. Vi håper oppriktig at Bibelens sannhet vil bringe deg varig utfrielse.

HAR DU LURT PÅ DETTE?

Hvordan frigjør Bibelens sannhet mennesker fra

● overtro? – Jesaja 8:19, 20; 65:11, 12.

● frykt for de døde? – Forkynneren 9:5; Johannes 11:11, 14.

● frykt for døden? – Johannes 5:28, 29; Apostlenes gjerninger 24:15.

[Uthevet tekst på side 11]

Bibelens sannhet frigjør mennesker fra overtro, frykt for de døde og overdreven frykt for døden