Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Familiens oppgavesider

Familiens oppgavesider

 Familiens oppgavesider

Hva mangler på dette bildet?

Les 1. Krønikebok 16:1, 2, 4–10. Se så på bildet. Hva er det som mangler? Skriv svarene på linjene under. Gjør bildet ferdig ved å tegne en strek fra prikk til prikk, og fargelegg det etterpå.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

[Illustrasjon]

(Se publikasjonen)

TIL DRØFTELSE:

Liker Jehova Gud at vi synger og spiller når vi tilber ham? Hvorfor mener du det?

LEDETRÅD: Les 2. Krønikebok 5:13, 14; Efeserne 5:19.

Kan du huske noen andre beretninger i Bibelen der sang ble brukt i den sanne tilbedelse?

LEDETRÅD: Les 2. Mosebok 15:1–20; Markus 14:26; Apostlenes gjerninger 16:25.

Hva kan hjelpe deg til å synge for Jehova selv om du er sjenert eller synes at andre er flinkere til å synge enn deg?

LEDETRÅD: Les Salme 33:1–3.

FAMILIEAKTIVITET:

Få alle i familien til å velge en av Rikets sanger som de er spesielt glad i. Øv sammen som familie på disse sangene helt til dere kan dem.

 Samle og lær

Klipp ut, brett på midten og spar

BIBELKORT 17 JONA

SPØRSMÅL

A. Hvor ble Jona sendt for å forkynne, og hvor mange mennesker bodde det der?

B. Hvilken modig ting gjorde Jona for å redde andre, selv om han til å begynne med rømte fra den oppgaven han hadde fått?

C. Fullfør denne setningen fra Bibelen: «Jona kom til å være i . . .»

[Oversikt]

4026 fvt. Adam skapt

Levde rundt år 840 fvt.

1 evt.

98 evt. Siste bok i Bibelen skrevet

[Kart]

Rømte fra Gat-Hefer til Tarsis

Gat-Hefer

TARSIS

Ninive

JONA

FAKTA

Han var profet for Jehova mens Jeroboam II var konge. (2. Kongebok 14:23–25) Jehova lærte Jona at han ikke måtte tenke bare på seg selv, men også på andre. (Jona 4:6–11) Det Jona opplevde, lærer oss at Jehova er veldig tålmodig, barmhjertig og snill mot syndige mennesker.

SVAR

A. Ninive, 120 000. – Jona 1:1, 2; 4:11.

B. Han sa til skipsfolkene at de skulle kaste ham i havet for at det skulle bli stille. – Jona 1:3, 9–16.

C. «. . . fiskens indre i tre dager og tre netter.» – Jona 1:17.

Folk og land

4. Vi heter Melissa og Edilo og er 9 og 7 år. Vi bor på Cuba. Cirka hvor mange Jehovas vitner er det på Cuba? Cirka 51 000, 91 000 eller 131 000?

5. Hvilken prikk viser hvor vi bor? Tegn en ring rundt den. Tegn så en prikk som viser hvor du bor, og se hvor langt det er mellom de to stedene.

A

B

C

D

Barnas bildeoppgave

Kan du finne disse bildene i dette bladet? Fortell hva du ser på hvert bilde.

Gå inn på www.jw.org for å skrive ut flere eksemplarer av «Familiens oppgavesider».

● Løsninger til «FAMILIENS OPPGAVESIDER» står på side 14.

 LØSNINGER PÅ OPPGAVENE PÅ SIDENE 30 OG 31

1. Telt over arken.

2. Harpe.

3. Trompet.

4. 91 000.

5. C.