Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vragen over de Bijbel

Vragen over de Bijbel

Wat is het doel van Christus’ wederkomst?

Voordat Jezus Christus in het jaar 33 naar de hemel opsteeg, beloofde hij terug te komen. Hij vergeleek zichzelf met een edelman die lange tijd wegging en terugkwam met de macht om als koning te regeren. Het doel van Jezus’ wederkomst is te zorgen voor een goede regering voor de mensheid. (Lees Lukas 19:11, 12.)

Jezus zal zorgen voor een goede regering voor de mensheid

In wat voor lichaam komt Christus terug? Hij werd levend gemaakt als een onzichtbare geest (1 Petrus 3:18). Daarna ging hij naar de hemel en is hij aan Gods rechterhand gaan zitten (Psalm 110:1). Veel later werd hij voor Jehovah God, „de Oude van Dagen”, gebracht. Van hem kreeg Jezus de macht om over de mensheid te regeren. Dus Jezus komt niet als mens terug maar als onzichtbare Koning. (Lees Daniël 7:13, 14.)

Wat zal Jezus doen als hij komt?

Wanneer Jezus onzichtbaar met zijn engelen komt, zal hij de mensen oordelen. Hij zal slechte mensen vernietigen maar eeuwig leven geven aan degenen die hem als Koning accepteren. (Lees Mattheüs 25:31-33, 46.)

Onder Jezus’ bestuur als Koning zal de aarde in een paradijs worden veranderd. Hij zal de doden een opstanding geven zodat ze in het paradijs op aarde van het leven kunnen genieten. (Lees Lukas 23:42, 43.)