Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat zegt Gods Woord?

Wat zal er op de Oordeelsdag gebeuren?

Wat zal er op de Oordeelsdag gebeuren?

Dit artikel gaat in op vragen waar u misschien ook weleens over nagedacht hebt. Het laat zien waar u de antwoorden in uw bijbel kunt vinden. Jehovah’s Getuigen zouden die antwoorden graag met u bespreken.

1. Wat is de Oordeelsdag?

Zoals rechts te zien is, stellen veel mensen zich voor dat op de Oordeelsdag miljarden zielen voor Gods troon gebracht zullen worden om geoordeeld te worden op grond van hun vroegere daden. Sommigen zullen beloond worden met leven in de hemel, anderen zullen gemarteld worden in de hel. Maar de Bijbel laat zien dat de Oordeelsdag bedoeld is om mensen van onrecht te bevrijden (Psalm 96:13). God heeft Jezus aangesteld als de Rechter die ervoor zal zorgen dat er op aarde weer gerechtigheid is. (Lees Jesaja 11:1-5; Handelingen 17:31.)

2. Hoe zal de Oordeelsdag gerechtigheid herstellen?

Toen de eerste mens, Adam, opzettelijk tegen God in opstand kwam, bracht hij zonde, leed en dood over zijn hele nageslacht (Romeinen 5:12). Om dat onrecht ongedaan te maken, zal Jezus miljarden doden weer tot leven brengen. Het boek Openbaring laat zien dat dat tijdens de duizendjarige regering van Christus Jezus zal gebeuren. (Lees Openbaring 20:4, 11, 12.)

De personen die een opstanding krijgen, worden niet geoordeeld op basis van wat ze vóór hun dood hebben gedaan. Ze worden geoordeeld op basis van wat ze doen als duidelijk wordt wat er in de „boekrollen” staat die in Openbaring hoofdstuk 20 worden genoemd (Romeinen 6:7). Volgens Paulus zullen „zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen” weer tot leven komen en de kans krijgen om over God te leren. (Lees Handelingen 24:15.)

3. Wat zal er met de Oordeelsdag bereikt worden?

Wie gestorven zijn zonder Jehovah God ooit gekend of gediend te hebben, zullen de kans krijgen te veranderen en het goede te doen. Dan zal blijken dat hun opstanding „een opstanding des levens” is. Maar sommigen die een opstanding krijgen, zullen Jehovah niet willen leren kennen. Hun opstanding zal dan „een opstanding des oordeels” zijn. (Lees Johannes 5:28, 29; Jesaja 26:10; 65:20.)

Aan het eind van de Oordeelsdag, die duizend jaar duurt, zal Jehovah ervoor hebben gezorgd dat gehoorzame mensen weer volmaakt zijn, zoals oorspronkelijk zijn bedoeling was (1 Korinthiërs 15:24-28). Wat een schitterend vooruitzicht voor iedereen die God gehoorzaamt! In een laatste proef zal God Satan de Duivel loslaten uit de afgrond waarin hij duizend jaar opgesloten was. Satan zal opnieuw proberen mensen van Jehovah af te keren, maar degenen die Satan afwijzen, zullen eeuwig op aarde mogen leven. (Lees Jesaja 25:8; Openbaring 20:7-9.)

4. Welke andere dag van oordeel zal tot voordeel van de mensheid zijn?

De Bijbel gebruikt de term „dag van het oordeel” ook voor de gebeurtenis waardoor het huidige stelsel aan zijn eind zal komen. Die oordeelsdag zal net zo plotseling komen als de zondvloed, die een slechte generatie helemaal liet verdwijnen. Gelukkig zal de naderende vernietiging van „goddeloze mensen” de weg vrijmaken voor een nieuwe maatschappij op aarde, „en daarin zal rechtvaardigheid wonen”. (Lees 2 Petrus 3:6, 7, 13.)