DE WACHTTOREN december 2013 | Hebben we God nodig?

Veel mensen vinden dat ze God niet nodig hebben of hebben het te druk om zich met hem bezig te houden. Heeft het voordelen God echt te kennen?

COVERONDERWERP

Vanwaar de vraag?

Bekijk eens wat redenen waarom sommigen die beweren in God te geloven, beslissingen nemen alsof hij niet bestaat.

COVERONDERWERP

Waarom we God nodig hebben

Lees hoe een band met God tot een gelukkig en zinvol leven kan leiden.

LEVENSVERHAAL

Ik koos een carrière in Jehovah’s dienst

Bill Walden koos enkele maanden voordat hij architect zou worden voor een totaal andere carrière. Lees hoe dit zijn leven veranderde.

NADER DICHT TOT GOD

„Zie! Ik maak alle dingen nieuw”

Wilt u in een wereld leven waar geen verdriet, lijden en dood meer zijn? Ontdek hoe God zijn belofte zal nakomen.

’Uit de bergen zult gij koper delven’

Recente archeologische vondsten werpen licht op het gebruik van koper in Bijbelse tijden.

ONDERWIJS JE KINDEREN

Jezus Christus: Een baby of een machtige koning?

Moeten we Jezus alleen als een baby zien? Wie waren de ’wijzen’ die bij hem kwamen kijken? Wat doet Jezus nu?

Vragen over de Bijbel

Wat is het doel van Christus’ wederkomst? Hoe komt Christus terug en wat zal hij doen?

Meer actuele items

Vanwaar de naam Jehovah’s Getuigen?

Lees waar onze naam vandaan komt.