Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Wat zegt Gods Woord?

Zal God voor een wereldregering zorgen?

Zal God voor een wereldregering zorgen?

Dit artikel gaat in op vragen waar u misschien ook weleens over nagedacht hebt. Het laat zien waar u de antwoorden in uw bijbel kunt vinden. Jehovah’s Getuigen zouden die antwoorden graag met u bespreken.

1. Waarom hebben we een wereldregering nodig?

De problemen van de mensheid zijn vaak wereldwijde problemen. In sommige landen zijn de meeste mensen arm en worden ze onderdrukt. In andere landen lijken veel mensen meer te hebben dan ze echt nodig hebben. Alleen een regering die macht heeft over de hele wereld kan de hulpbronnen van de aarde eerlijk verdelen. (Lees Prediker 4:1; 8:9.)

2. Wie zou de wereld kunnen regeren?

Het idee van een wereldregeerder is niet populair omdat geen enkele man of vrouw daarvoor geschikt is. Geen mens kan bij iedereen in de smaak vallen. En wie zou de neiging kunnen weerstaan om misbruik te maken van zijn macht? De gedachte dat één tiran over alle mensen heerst, is beangstigend. (Lees Spreuken 29:2; Jeremia 10:23.)

Jehovah God heeft zijn Zoon, Jezus, uitgekozen om voor altijd over de mensen te regeren (Lukas 1:32, 33). Jezus weet wat het is om hier op aarde te leven. Hij genas de zieken, onderwees de zachtaardigen en had aandacht voor kinderen (Markus 1:40-42; 6:34; 10:13-16). Jezus is dus de ideale Regeerder. (Lees Johannes 1:14.)

 3. Is een wereldregering wel mogelijk?

God heeft zijn Zoon aangesteld om vanuit de hemel over de aarde te regeren (Daniël 7:13, 14). Een menselijke regeerder hoeft niet in elke stad waarover hij regeert aanwezig te zijn. Zo hoeft Jezus niet fysiek op aarde te zijn om over de mensen te kunnen regeren. (Lees Mattheüs 8:5-9, 13.)

Zal iedereen Jezus als Regeerder aanvaarden? Nee, alleen mensen die het goede willen doen. Jehovah zal iedereen die zich niet onderwerpt aan de liefdevolle en rechtvaardige Regeerder die hij heeft aangesteld, van de aarde verwijderen. (Lees Mattheüs 25:31-33, 46.)

4. Wat zal de Wereldregeerder doen?

Jezus brengt nu al nederige mensen uit alle volken bij elkaar, zoals een herder zijn schapen verzamelt, en hij leert ze meer over Gods liefde (Johannes 10:16; 13:34). Die mensen worden enthousiaste aanhangers van Jezus als Koning (Psalm 72:8; Mattheüs 4:19, 20). Over de hele wereld maken Jezus’ trouwe onderdanen eensgezind bekend dat Jezus Koning geworden is. (Lees Mattheüs 24:14.)

Jezus zal binnenkort zijn macht gebruiken om ons te verlossen van corrupte regeringen. Hij heeft trouwe volgelingen uitgekozen om samen met hem vanuit de hemel als koningen over de aarde te regeren (Daniël 2:44; 7:27). Jezus’ Koninkrijk zal iedereen op aarde „de kennis van Jehovah” leren en zal het paradijs dat in het begin van de menselijke geschiedenis verloren is gegaan, weer herstellen. (Lees Jesaja 11:3, 9; Mattheüs 19:28.)