Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vraag 3: Waarom moet ik zo veel ellende meemaken?

Vraag 3: Waarom moet ik zo veel ellende meemaken?

DE VADER van Ian was een zware drinker. Hoewel Ian in zijn jeugd op materieel gebied niets tekortkwam, kreeg hij van zijn vader niet de emotionele steun die hij graag wilde hebben. „Ik mocht hem niet echt, vooral niet omdat hij zo veel dronk en mijn moeder slecht behandelde”, zegt Ian. Toen hij ouder werd, begon hij te twijfelen aan het bestaan van God. „Als er echt een God is, dacht ik, waarom laat hij dan toe dat mensen lijden?”

Vanwaar die vraag?

Zelfs als u relatief weinig problemen hebt, kan het lijnrecht tegen uw rechtvaardigheidsgevoel ingaan als u onschuldige mensen ziet lijden. Maar deze vraag krijgt vooral betekenis voor u als u, net als Ian, zelf ellende meemaakt, of als een geliefde ziek wordt of sterft.

Wat is volgens sommigen het antwoord?

Sommigen geloven dat God ellende toelaat om ons te leren nederig en meelevend te zijn. Anderen denken dat mensen nu lijden vanwege zonden uit een eerder leven.

Wat zou dat betekenen?

Het doet God niets als mensen lijden, en dat maakt het moeilijk om van hem te houden. God is wreed.

Wat leert de Bijbel?

De Bijbel zegt duidelijk dat God niet verantwoordelijk is voor de ellende van mensen: „Laat niemand, wanneer hij wordt beproefd, zeggen: ’Ik word door God beproefd.’ Want met kwade dingen kan God niet worden beproefd, noch beproeft hij zelf iemand” (Jakobus 1:13). De opvatting dat God verantwoordelijk is voor alle ellende, klopt niet met de beschrijving die de Bijbel van zijn persoonlijkheid geeft. Waarom niet?

Een van Gods belangrijkste eigenschappen is liefde (1 Johannes 4:8). Om dat te benadrukken, zegt de Bijbel dat Gods gevoelens op die van een moeder lijken. „Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zodat zij geen medelijden zou gevoelen voor de zoon van haar buik?”, vraagt God. „Zelfs deze vrouwen kunnen vergeten, maar ík zal u niet vergeten” (Jesaja 49:15). Zou een goede moeder haar kind expres pijn doen? Nee, een zorgzame ouder zou juist proberen er iets aan te doen als een kind pijn heeft. Zo veroorzaakt ook God geen ellende voor onschuldige mensen (Genesis 18:25).

Toch zijn er veel goede mensen die lijden. U vraagt u misschien af: als God om ons geeft en alles kan, waarom doet hij dan niets aan de oorzaken van ellende?

God heeft goede redenen om ellende nu nog toe te laten. Bijvoorbeeld: vaak zijn het mensen die anderen pijn en verdriet doen. Zulke wrede personen willen meestal niet veranderen. Als God een belangrijke oorzaak van ellende wil wegnemen, kan hij zulke mensen dus niet in leven laten.

De apostel Petrus legde uit waarom God mensen die slechte dingen doen nog niet heeft aangepakt: „Jehovah is niet traag ten aanzien van zijn belofte, zoals sommigen traagheid beschouwen, maar hij is geduldig met u, omdat hij niet wenst dat er iemand vernietigd wordt, maar wenst dat allen tot berouw geraken” (2 Petrus 3:9). Jehovah’s geduld laat zien hoe liefdevol en vergevingsgezind hij is.

Maar binnenkort zal God in actie komen. Hij zal ’verdrukking vergelden aan hen die verdrukking veroorzaken’. Degenen die onschuldige mensen ellende bezorgen „zullen de gerechtelijke straf van eeuwige vernietiging ondergaan” (2 Thessalonicenzen 1:6-9).

De eerder aangehaalde Ian vond overtuigende antwoorden op zijn vragen over ellende. Daardoor veranderde zijn kijk op het leven. Lees zijn verhaal op bladzijde 13.