Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vraag 1: Heeft mijn leven een doel?

Vraag 1: Heeft mijn leven een doel?

ROSALIND, die opgroeide in Engeland, had een onverzadigbaar verlangen naar kennis. Ze wilde ook graag mensen helpen en zette zich in voor daklozen en mensen met een handicap of leerproblemen. Na haar opleiding kreeg ze prestigieuze banen. Ze had voldoeninggevend werk en verdiende goed, maar toch zegt ze: „Jarenlang vroeg ik me af waarom we hier zijn en wat het doel van het leven is.”

Vanwaar die vraag?

In tegenstelling tot dieren hebben mensen het vermogen om te leren van het verleden, plannen te maken voor de toekomst en te zoeken naar een doel in het leven.

Wat is volgens sommigen het antwoord?

Veel mensen denken dat rijk en beroemd worden het belangrijkste doel van het leven is, en dat ze zo gelukkig zullen worden.

Wat zou dat betekenen?

We maken zelf uit wat belangrijk is in het leven. Gods wil is ondergeschikt aan wat wij willen.

Wat leert de Bijbel?

Koning Salomo was heel rijk en besteedde veel tijd aan genoegens, maar hij kwam erachter dat het allemaal geen blijvende voldoening gaf. Hij maakte duidelijk wat het leven echt zin geeft: „Het slot van de zaak, nu alles is gehoord, is: Vrees de ware God en onderhoud zijn geboden. Want dit is de gehele verplichting van de mens” (Prediker 12:13). Wat wil het zeggen Gods geboden te ’onderhouden’?

God wil onder andere dat we van het leven genieten. Salomo schreef: „In het geval van een mens is er niets beters dan dat hij eet en  inderdaad drinkt en zijn ziel het goede doet zien wegens zijn harde werk. Ook dit heb ik gezien, ja ik, dat dit uit de hand van de ware God is” (Prediker 2:24).

God wil ook dat we binnen het gezin van elkaar houden en voor elkaar zorgen. Kijk eens naar de eenvoudige, praktische raad voor elk gezinslid.

  • ’Mannen behoren hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam’ (Efeziërs 5:28).

  • ’De vrouw moet diepe achting voor haar man hebben’ (Efeziërs 5:33).

  • ’Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders’ (Efeziërs 6:1).

Als we die Bijbelse principes toepassen, zullen we over het algemeen gelukkig en tevreden zijn. Maar het belangrijkste wat we kunnen doen, is zo veel mogelijk over onze Schepper leren en een goede vriendschap met hem opbouwen. In de Bijbel worden we uitgenodigd om ’tot God te naderen’. Daarna wordt ons iets heel bijzonders beloofd: „Hij zal tot u naderen” (Jakobus 4:8). Als u op deze uitnodiging ingaat, zal uw leven echt een doel krijgen.

De eerder genoemde Rosalind vindt dat ze nu heeft ontdekt wat het doel van het leven is. Op bladzijde 10 vertelt ze hoe dat is gegaan.