Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

De aarde

De aarde

Waarom heeft God de aarde gemaakt?

Want dit heeft Jehovah gezegd, de Formeerder van de aarde, die haar niet louter voor niets heeft geschapen, die haar geformeerd heeft om ook bewoond te worden. — Jesaja 45:18.

WAT MENSEN ZEGGEN

Veel mensen beweren dat er bij het ontstaan van de aarde geen intelligentie te pas kwam. Volgens sommige religies is de aarde een proefterrein waar God mensen test om te bepalen of ze beloond moeten worden met leven in de hemel of veroordeeld moeten worden tot het hellevuur.

WAT DE BIJBEL ZEGT

„In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1). God zei tegen de eerste mensen: „Weest vruchtbaar en wordt tot velen en vult de aarde en onderwerpt haar, en hebt (...) elk levend schepsel dat zich op de aarde beweegt, in onderworpenheid” (Genesis 1:28). De dood werd alleen genoemd als consequentie van ongehoorzaamheid (Genesis 2:17). God wilde dus dat de aarde het eeuwige thuis van de mens zou zijn. Het was de bedoeling dat de aarde bewoond zou worden door gehoorzame mensen die er goed voor zouden zorgen en er voor altijd op zouden leven.

 Zal de aarde geruïneerd worden?

Hij heeft de aarde op haar vaste plaatsen gegrondvest; ze zal tot onbepaalde tijd, of voor eeuwig, niet aan het wankelen worden gebracht. — Psalm 104:5.

WAT MENSEN ZEGGEN

Wetenschappers hebben allerlei scenario’s bedacht waarin de aarde geruïneerd wordt. In sommige scenario’s komt er zelfs een einde aan de mensheid. Bijvoorbeeld door natuurrampen, zoals een inslag van een asteroïde of een komeet, supervulkanen, het uitdoven van de zon of de opwarming van de aarde. Of door rampen die door de mens veroorzaakt worden, zoals een kernoorlog of bioterrorisme.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Gods doel met de aarde is niet veranderd. Gods Woord zegt duidelijk: „De aarde blijft altijd bestaan” (Prediker 1:4, De Nieuwe Bijbelvertaling). Ook zal de aarde voor altijd bewoond worden: „De rechtvaardigen, die zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven” (Psalm 37:29).

WAAROM IS HET BELANGRIJK?

Omdat sommigen geloven dat de aarde uiteindelijk zal worden geruïneerd, verspillen ze de natuurlijke hulpbronnen. Anderen hebben alle hoop voor de toekomst verloren en leven alleen voor het nu, waardoor ze een doel in het leven missen. Maar als we geloven dat we voor eeuwig op aarde kunnen leven, zal dat ons helpen om beslissingen te nemen die goed zijn voor onszelf en ons gezin — zelfs tot in de verre toekomst.

Gaan mensen uiteindelijk naar de hemel?

Wat de hemel betreft, aan Jehovah behoort de hemel toe, maar de aarde heeft hij aan de mensenzonen gegeven. — Psalm 115:16.

WAT MENSEN ZEGGEN

Veel mensen geloven dat alle goede mensen naar de hemel gaan.

WAT DE BIJBEL ZEGT

De hemel is voor God, maar de aarde is voor de mens. De Bijbel spreekt over „de toekomende bewoonde aarde” (Hebreeën 2:5). Jezus was de eerste mens die naar de hemel opsteeg, en de Bijbel laat zien dat er maar een kleine groep andere personen met een specifiek doel naar de hemel zal gaan. Ze zullen samen met Jezus „als koningen over de aarde regeren” (Openbaring 5:9, 10; Lukas 12:32; Johannes 3:13).

WAAROM IS HET BELANGRIJK?

De leerstelling dat alle goede mensen naar de hemel gaan, stemt niet overeen met wat de Bijbel leert. Het zou namelijk betekenen dat God er niet in geslaagd is te doen wat hij oorspronkelijk met de aarde van plan was, en dat zijn beloften over eeuwig leven op aarde niet uitkomen. Maar Gods Woord belooft juist: „Hoop op Jehovah en houd zijn weg, en hij zal u verhogen om de aarde in bezit te nemen” (Psalm 37:34).