Doorgaan naar inhoud

Zal de aarde vernietigd worden?

Het antwoord uit de Bijbel

 Nee, de aarde zal nooit vernietigd worden, door vuur vergaan of vervangen worden. De Bijbel leert dat God de aarde gemaakt heeft om voor altijd bewoond te worden.

  •   ‘De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en ze zullen er eeuwig leven’ (Psalm 37:29).

  •   ‘U [God] hebt de aarde op haar fundamenten gevestigd. Voor altijd en eeuwig zal ze niet van haar plaats worden gehaald’ (Psalm 104:5).

  •   ‘De aarde blijft altijd bestaan’ (Prediker 1:4).

  •   ‘Degene die de aarde heeft gevormd, haar Maker die haar stevig heeft gefundeerd, (...) heeft haar niet voor niets geschapen, maar heeft haar gemaakt om bewoond te worden’ (Jesaja 45:18).

Zullen mensen de aarde vernietigen?

 God zal niet toelaten dat de aarde volledig geruïneerd wordt door vervuiling, oorlog of iets anders. In plaats daarvan zal hij ‘degenen vernietigen die de aarde aan het vernietigen zijn’ (Openbaring 11:18). Hoe gaat hij dat doen?

 God zal menselijke regeringen, die niet in staat zijn geweest om de aarde te beschermen, vervangen door een volmaakt hemels Koninkrijk (Daniël 2:44; Mattheüs 6:9, 10). Dat Koninkrijk zal geregeerd worden door Gods Zoon, Jezus Christus (Jesaja 9:6, 7). Toen Jezus op aarde was, had hij de macht over de elementen in de natuur (Markus 4:35-41). Als Koning van Gods Koninkrijk zal Jezus volledige controle uitoefenen over de aarde en de elementen ervan. Hij zal de aarde terugbrengen tot de staat zoals die was in de Hof van Eden (Mattheüs 19:28; Lukas 23:43).

De Bijbel leert toch dat de aarde door vuur zal vergaan?

 Nee. Die misvatting ontstaat meestal door een verkeerde interpretatie van 2 Petrus 3:7, waar staat: ‘De hemel en de aarde die er nu zijn, zijn bewaard voor het vuur.’ Denk eens na over twee belangrijke punten die ons helpen de betekenis van die woorden te begrijpen:

  1.   De Bijbel gebruikt de termen hemel, aarde en vuur voor meerdere dingen. Genesis 11:1 zegt bijvoorbeeld: ‘De hele aarde had nog steeds één taal.’ Hier duidt het woord aarde op de mensenmaatschappij.

  2.   De context van 2 Petrus 3:7 maakt duidelijk wat er wordt bedoeld met hemel, aarde en vuur. In vers 5 en 6 wordt een parallel getrokken met de vloed in Noachs tijd. Bij de vloed werd de wereld van toen vernietigd, maar onze planeet bleef bestaan. De vloed vaagde een gewelddadige maatschappij of ‘aarde’ weg (Genesis 6:11). Ook werd toen een soort ‘hemel’ weggevaagd: de mensen die over de maatschappij regeerden. Met de vloed werden dus slechte mensen vernietigd, niet onze planeet. Noach en zijn gezin overleefden de vernietiging van die wereld en bleven ook na de vloed op aarde leven (Genesis 8:15-18).

 Net zoals het water tijdens de vloed niet de aarde maar de slechte mensen vernietigde, zal ook de vernietiging of het ‘vuur’ uit 2 Petrus 3:7 geen eind maken aan de aarde maar aan de slechte mensen. God belooft ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ waarin ‘rechtvaardigheid zal heersen’ (2 Petrus 3:13). Een ‘nieuwe aarde’ of nieuwe mensenmaatschappij zal geregeerd worden door een ‘nieuwe hemel’ of nieuwe regering: Gods Koninkrijk. Onder het bestuur van dat Koninkrijk zal de aarde een prachtig paradijs worden (Openbaring 21:1-4).