Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 INTERVIEW | STEPHEN TAYLOR

Een hoogleraar financial accounting vertelt over zijn geloof

Een hoogleraar financial accounting vertelt over zijn geloof

Professor Stephen Taylor geeft les en doet onderzoek aan de Technische Universiteit van Sydney. Hij bestudeert financiële markten en onderzoekt op welke manieren ze gereguleerd kunnen worden. Ontwaakt! vroeg hem hoe zijn onderzoek van invloed is geweest op zijn geloof.

Kunt u ons iets vertellen over uw achtergrond?

Mijn ouders gingen naar de kerk en waren eerlijke en hardwerkende mensen. Ze moedigden me aan om een goede opleiding te volgen, dus ging ik handel studeren aan de Universiteit van New South Wales. Ik ontdekte dat ik graag onderzoek deed en wilde aan een universiteit gaan werken.

Wat wilde u gaan onderzoeken?

Ik wilde vooral begrijpen hoe de aandelenbeurs werkt. Op de beurs kunnen mensen aandelen in bedrijven kopen en verkopen. Die bedrijven gebruiken dat geld dan weer voor hun zakelijke activiteiten. Ik onderzoek onder andere de factoren die van invloed zijn op aandelenkoersen.

Hebt u daar een voorbeeld van?

Bedrijven moeten regelmatig verslag uitbrengen van hun winst. Investeerders gebruiken deze verslagen om te bepalen wat de financiële gezondheid van een bedrijf is. Maar sommige methoden om winst te rapporteren zijn niet gereguleerd. Er zijn critici die dit zien als een zwakke plek in het systeem, waardoor een bedrijf zijn echte waarde en winstgevendheid kan verbergen. Hoe kunnen investeerders juiste en volledige informatie krijgen? En welke informatie hebben toezichthouders nodig om te kunnen garanderen dat er op de financiële markten eerlijk gehandeld wordt? Mijn  collega’s en ik houden ons met dat soort vraagstukken bezig.

Wat is uw religieuze achtergrond?

Ik ging altijd met mijn ouders mee naar de presbyteriaanse kerk, maar in mijn tienerjaren nam ik langzaamaan afstand van religie. Ik geloofde in een Schepper en had respect voor de Bijbel, maar ik vermoedde dat je bij echte problemen niets aan religie had. Religie leek mij meer een sociaal gebeuren. Ik bezocht verschillende kerkgebouwen in Europa en vroeg me af waarom daar zo veel rijkdom was, terwijl er in de wereld zo veel armoede heerste. Ik vond dat contrast maar moeilijk te verteren en ik werd behoorlijk sceptisch als het op religie aankwam.

Waardoor veranderde u van gedachten?

Mijn vrouw, Jennifer, begon de Bijbel met Jehovah’s Getuigen te bestuderen en naar hun bijeenkomsten te gaan, en ik vond dat ik maar beter een keer met haar mee kon gaan om te kijken wat daar gebeurde. Ik kwam er al snel achter dat ik bijna niets over de Bijbel wist. Ik was geschokt! Daarom ging ik ook de Bijbel met de Getuigen bestuderen.

Ik was diep onder de indruk van hun studiemethode. Ze wierpen vragen op, verzamelden en analyseerden bewijs en trokken dan logische conclusies — methoden die ik bij mijn wetenschappelijk onderzoek gebruikte! In 1999, een paar jaar nadat Jennifer zich had laten dopen, werd ook ik gedoopt als een van Jehovah’s Getuigen.

Heeft uw kennis van economie uw vertrouwen in de Bijbel gesterkt?

Zeker. De Wet die God aan het oude Israël gaf, richtte zich bijvoorbeeld op problemen die economen nog steeds bezighouden. Volgens de Wet moesten de Israëlieten iets van de oogst opzijzetten voor de armen (een vorm van belasting en verzekering), rentevrij lenen aan behoeftigen (kredietverlening aan iedereen), en elke vijftig jaar erfelijk grondbezit teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar (bescherming van eigendomsrechten) (Leviticus 19:9, 10; 25:10, 35-37; Deuteronomium 24:19-21). Deze en andere economische voorzieningen hielpen mensen op drie belangrijke manieren: (1) ze waren een steun bij financiële tegenslagen, (2) ze hielpen mensen uit langdurige armoede te raken, en (3) ze verminderden economische ongelijkheid — en dat allemaal meer dan drieduizend jaar voordat economie een wetenschap werd!

De Bijbel legt ook de nadruk op een houding en daden die bijdragen tot economische zekerheid. De Bijbel leert mensen om eerlijk, betrouwbaar, meelevend en vrijgevig te zijn (Deuteronomium 15:7-11; 25:15; Psalm 15). Naar aanleiding van de recente wereldwijde financiële crisis moedigen sommige economische opleidingen en organisaties mensen uit de zakelijke en financiële dienstverlening ertoe aan te verklaren dat ze zich aan bepaalde ethische normen zullen houden. Naar mijn mening stijgen de morele normen uit de Bijbel ver boven zo’n bedrijfsethiek uit.

Welke invloed heeft uw geloof op u persoonlijk gehad?

De Bijbel onderzoeken is mijn beste ’investering’ ooit

Nou, Jennifer zegt dat ik redelijker ben geworden. Vroeger neigde ik naar perfectionisme en dacht ik vrij zwart-wit. Misschien dat ik daarom zo goed ben met getallen! Maar nu ik Bijbelse principes toepas, ben ik evenwichtiger geworden. Ik ben veel gelukkiger, en mijn gezin ook. We vinden het geweldig om de praktische wijsheid uit de Bijbel met anderen te delen. De Bijbel onderzoeken is echt mijn beste ’investering’ ooit.