Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

De hemel

De hemel

Over de hemel wordt veel gespeculeerd en gediscussieerd. Maar wat velen erover hebben geleerd, verschilt aanzienlijk van wat de Bijbel erover zegt.

Wat is de hemel?

WAT SOMMIGE MENSEN ZEGGEN

Er zijn verschillende gedachten over de hemel en het doel ervan. Bijvoorbeeld:

  • Veel christenen zijn het eens met de New Catholic Encyclopedia, waarin de hemel wordt omschreven als ‘de uiteindelijke woonplaats van de gezegenden die sterven in de Heer’.

  • Volgens rabbi Bentzion Kravitz ligt in het judaïsme de nadruk meer op het huidige leven dan op het hiernamaals. Maar hij zegt dat ‘de ziel in de hemel de grootste vreugde ervaart: een beter besef en gevoel van verbondenheid met God dan voorheen.’ Maar Kravitz erkent dat ‘hoewel joden in de hemel geloven, er in de Thora heel weinig over wordt gezegd’.

  • Hindoeïsten en boeddhisten geloven dat er op meerdere spirituele niveaus een hemel bestaat. De hemel is volgens hen een tijdelijke verblijfplaats, waarna een persoon op aarde wordt wedergeboren, of nirwana of boeddhaschap bereikt — een toestand die hoger is dan de hemel.

  • Sommigen geloven helemaal niet in de hemel en vinden het maar een sprookje.

Er wordt veel gespeculeerd over de hemel

WAT DE BIJBEL LEERT

In de Bijbel heeft het woord hemel meer dan één betekenis. Bijvoorbeeld:

  • Genesis 1:20 beschrijft de schepping van vogels die ‘over de aarde vliegen langs het vlak van het uitspansel van de hemel’. In dit geval slaat het woord hemel op onze atmosfeer, de lucht die we zien.

  • In Jesaja 13:10 wordt gesproken over ‘de sterren des hemels en zijn sterrenbeelden’. Met ‘hemel’ wordt hier de ruimte bedoeld.

  • De Bijbel heeft het over Gods ‘woonplaats, in de hemel’ en zegt dat er ‘engelen in de hemel’ zijn (1 Koningen 8:30, Herziene Statenvertaling; Mattheüs 18:10). De hemel wordt hier dus niet beschreven als een symbolische plek, maar als een echte woonplaats. *

‘Kijk vanuit de hemel en zie uit uw verheven woning van heiligheid’ (Jesaja 63:15).

Gaan alle goede mensen naar de hemel als ze sterven?

De Bijbel leert niet dat de aarde maar een tijdelijke verblijfplaats is waar we wachten op onze dood om daarna in de hemel verder te leven. De Bijbel maakt duidelijk dat de dood nooit onderdeel was van Gods bedoeling voor de mens. Denk eens over het volgende na:

  • God zei tegen de eerste mensen: ‘Weest vruchtbaar en wordt tot velen en vult de aarde’ (Genesis 1:28). Het was de bedoeling dat mensen voor altijd op aarde zouden wonen. De eerste man en vrouw zouden alleen sterven als ze God niet zouden gehoorzamen. Helaas kozen ze ervoor ongehoorzaam te zijn (Genesis 2:17; 3:6).

  • De ongehoorzaamheid van de eerste man leidde tot de dood; niet alleen voor hem en zijn vrouw maar ook voor hun kinderen (Romeinen 5:12). Was daardoor alle hoop voor de mensheid verloren?

  • De Bijbel zegt dat ‘er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde * zijn, die wij overeenkomstig zijn belofte verwachten’ (2 Petrus 3:13). Door Gods Koninkrijk zal de aarde in haar oorspronkelijke staat worden hersteld en ‘zal de dood niet meer zijn’ (Openbaring 21:3, 4). Gaat het daarbij om leven in de hemel of op aarde? Als iets er ‘niet meer zal zijn’, moet het er ooit zijn geweest. In de hemel heeft de dood nooit bestaan. In de Bijbeltekst wordt dus gesproken over wat er op aarde zal gebeuren, waar we thuishoren en waar we met vrienden en familie willen zijn. In de Bijbel staat ook dat de doden tot leven zullen worden gewekt en zullen worden herenigd met mensen van wie ze houden (Johannes 5:28, 29).

Veel mensen zijn heel blij als ze ontdekken wat de Bijbel echt over de hemel zegt. George, die vroeger katholiek was, zegt: ‘Ik vond wat de Bijbel over eeuwig leven op aarde zegt heel vertroostend. Ik vond het logischer dan de lering dat we naar de hemel gaan.’ *

‘Wat de hemel betreft, aan Jehovah behoort de hemel toe, maar de aarde heeft hij aan de mensenzonen gegeven’ (Psalm 115:16).

^ ¶13 God is uiteraard niet een lichamelijk maar een geestelijk wezen (Johannes 4:24). Hij moet dus in een geestelijk rijk wonen dat losstaat van ons fysieke of tastbare heelal.

^ ¶19 Met de term ‘nieuwe aarde’ wordt niet letterlijk een nieuwe planeet bedoeld. Het is een symbolische beschrijving van een mensenmaatschappij op aarde die Gods goedkeuring heeft (Psalm 66:4).

^ ¶20 De Bijbel leert dat er slechts 144.000 mensen onder Gods Koninkrijk worden uitgekozen om met Jezus in de hemel te regeren (1 Petrus 1:3, 4; Openbaring 14:1).