Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De boodschap van de Bijbel: Een overzicht

De boodschap van de Bijbel: Een overzicht
  1. Jehovah schept Adam en Eva en geeft hun het vooruitzicht op eeuwig leven in het paradijs. Satan lastert Gods naam en betwist zijn recht om te regeren. Adam en Eva sluiten zich bij de opstandige Satan aan, waardoor ze zonde en dood over zichzelf en hun nageslacht brengen

  2. Jehovah spreekt een vonnis uit over de opstandelingen en belooft dat er een Zaad zal komen, een Bevrijder die Satan zal vernietigen en alle gevolgen van opstand en zonde ongedaan zal maken

  3. Jehovah belooft Abraham en David dat ze de voorvaders zullen zijn van het Zaad, de Messias die voor eeuwig als Koning zal regeren

  4. Jehovah inspireert profeten om te voorzeggen dat de Messias in een remedie voor zonde en dood zal voorzien. Samen met mederegeerders zal hij de Koning zijn van Gods koninkrijk, dat een eind zal maken aan oorlogen, ziekte en zelfs de dood

  5. Jehovah zendt zijn Zoon Jezus naar de aarde en maakt duidelijk dat hij de Messias is. Jezus predikt Gods koninkrijk en geeft zijn leven als offer. Daarna wekt Jehovah hem als een geestelijk wezen op

  6. Jehovah plaatst zijn Zoon in de hemel als Koning op de troon, wat het begin van de laatste dagen van dit stelsel inluidt. Jezus leidt zijn volgelingen terwijl ze over de hele aarde Gods koninkrijk prediken

  7. Jehovah geeft zijn Zoon de opdracht om als Koning over de aarde te regeren. Het Koninkrijk vernietigt alle goddeloze regeringen, maakt van de aarde een paradijs en brengt getrouwe mensen tot volmaaktheid. Jehovah’s recht om te regeren is gerechtvaardigd, en zijn naam is voor altijd geheiligd