Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 2

Het paradijs gaat verloren

Het paradijs gaat verloren

De eerste man en vrouw, Adam en Eva, laten zich door een opstandige engel overhalen om Gods bestuur te verwerpen. Het gevolg is dat zonde en dood in de wereld komen

LANG voordat God de mens schiep, had hij heel wat onzichtbare, geestelijke wezens gemaakt: engelen. In Eden probeerde een opstandige engel, die later Satan de Duivel werd genoemd, Eva op een sluwe manier te verleiden om te eten van de ene boom die God verboden had.

Sprekend via een slang suggereerde Satan dat God de vrouw en haar man iets goeds onthield. Hij zei tegen Eva dat zij en haar man niet zouden sterven als ze van de verboden vrucht aten. Satan beschuldigde God er dus van dat hij tegen zijn menselijke kinderen had gelogen. Deze bedrieger beweerde dat ze er beter van zouden worden als ze God ongehoorzaam waren, omdat dat tot verlichting en vrijheid zou leiden. Maar het was allemaal een leugen, de eerste leugen die ooit op aarde was gesproken. Het punt waar het eigenlijk om ging, was Gods soevereiniteit — de vraag of God het recht heeft om te regeren en of zijn bestuur rechtvaardig en in het belang van zijn onderdanen is.

Eva geloofde Satans leugen. Ze begon naar de vrucht te verlangen, en toen at ze er ook echt van. Later gaf ze er iets van aan haar man, en ook hij at ervan. Daardoor werden ze zondaars. Die schijnbaar onbelangrijke daad was een uiting van opstandigheid. Door Gods gebod opzettelijk te overtreden, verwierpen Adam en Eva het bestuur van de Schepper van wie ze alles hadden gekregen, ook hun volmaakte leven.

Het zaad „zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen”. — Genesis 3:15

God riep de opstandelingen ter verantwoording. Hij beloofde dat er een Zaad zou komen, een Bevrijder die de slang (Satan) zou vernietigen. God voltrok niet onmiddellijk de doodstraf aan Adam en Eva, en toonde zo medegevoel met hun ongeboren nageslacht. Die kinderen zouden een basis voor hoop hebben omdat de Bevrijder die God zou zenden de tragische gevolgen van de opstand in Eden ongedaan zou maken. Hoe Gods voornemen in verband met deze toekomstige Bevrijder precies vervuld zou worden en wie die Bevrijder zou zijn, werd met het schrijven van de Bijbel geleidelijk onthuld.

God verdreef Adam en Eva uit het paradijs. Het zou bloed, zweet en tranen kosten om buiten de tuin van Eden in hun onderhoud te voorzien. Later werd Eva zwanger en bracht Kaïn, hun eerste kind, ter wereld. Het paar kreeg nog meer zonen en dochters, zoals Abel en Seth, de voorvader van Noach.

Gebaseerd op Genesis hoofdstuk 3 tot 5; Openbaring 12:9.