Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 11

Geïnspireerde liederen die vertroostend en leerzaam zijn

Geïnspireerde liederen die vertroostend en leerzaam zijn

David en anderen componeren liederen voor gebruik bij de aanbidding. Het boek Psalmen bevat de tekst van 150 van die liederen

HET langste boek van de Bijbel is een verzameling heilige liederen. Het hele boek is in de loop van ongeveer duizend jaar samengesteld. Het bevat enkele van de meest intense en ontroerende uitingen van geloof die ooit zijn opgeschreven. Deze lofliederen laten een breed scala aan menselijke emoties uitkomen: van vreugde en dankbaarheid tot bezorgdheid, verdriet en berouw. Er blijkt duidelijk uit dat de psalmisten een vertrouwelijke, hechte band met God hadden. Hier volgen een paar thema’s die in deze liederen worden uitgewerkt.

Jehovah is de rechtmatige Soeverein, die aanbidding en lof verdient. ’Gij, wiens naam Jehovah is, gij alleen zijt de Allerhoogste over heel de aarde’, lezen we in Psalm 83:18. Verschillende psalmen loven Jehovah om zijn scheppingswerken, zoals de sterrenhemel, de wonderen van het leven op aarde en de wonderen van het menselijk lichaam (Psalm 8, 19, 139, 148). Andere verheerlijken Jehovah als de God die tot daden overgaat om personen die hem trouw blijven, te redden en te beschermen (Psalm 18, 97, 138). Weer andere prijzen hem als de God van gerechtigheid, die de verdrukten bevrijdt en de goddelozen straft (Psalm 11, 68, 146).

Jehovah geeft hulp en troost aan mensen die hem liefhebben. De beroemdste psalm is misschien wel de 23ste, waarin David Jehovah beschrijft als een liefdevolle Herder die zijn schapen leidt, beschermt en verzorgt. Psalm 65:2 herinnert Gods aanbidders eraan dat hij de „Hoorder van het gebed” is. Heel wat mensen die ernstige fouten hebben begaan, hebben veel troost gevonden in Psalm 39 en 51, waar David oprecht berouw over zijn grove misstappen onder woorden brengt en uiting geeft aan zijn geloof in Jehovah’s bereidheid om te vergeven. Psalm 55:22 is een aansporing om op Jehovah te vertrouwen en al onze problemen bij hem neer te leggen.

Jehovah zal door middel van het koninkrijk van de Messias de wereld veranderen. Een aantal passages in de Psalmen slaan duidelijk op de Messias, de voorzegde Koning. Psalm 2 voorzegt dat deze Regeerder de goddeloze naties, die zich tegen hem verzetten, zal vernietigen. Psalm 72 vertelt dat deze Koning een eind zal maken aan honger, onrecht en onderdrukking. Volgens Psalm 46:9 zal God door middel van het Messiaanse koninkrijk een eind maken aan oorlog en zelfs alle oorlogswapens vernietigen. In Psalm 37 lezen we dat de goddelozen er dan niet meer zullen zijn, terwijl rechtvaardige mensen voor eeuwig in vrede en eenheid op aarde zullen leven.

Gebaseerd op het boek Psalmen.