Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 12

Van God afkomstige levenswijsheden

Van God afkomstige levenswijsheden

Het boek Spreuken is een verzameling geïnspireerde raadgevingen, grotendeels door Salomo geschreven, die leiding bieden voor het dagelijks leven

IS Jehovah een wijze Regeerder? Eén overtuigende manier om die vraag te beantwoorden, is stil te staan bij de raad die hij geeft. Werkt die raad? Krijgen we door het toepassen ervan een beter en zinvoller leven? De wijze koning Salomo schreef honderden spreuken over vrijwel elk aspect van het leven. Hier volgen een paar thema’s.

Op God vertrouwen. Vertrouwen is bepalend voor een goede verhouding met Jehovah. Salomo schreef: „Vertrouw op Jehovah met heel uw hart en steun niet op uw eigen verstand. Sla in al uw wegen acht op hem, en híȷ́ zal uw paden recht maken” (Spreuken 3:5, 6). Op God vertrouwen door zijn leiding te zoeken en hem te gehoorzamen, geeft inhoud aan het leven. Daardoor kunnen mensen Gods hart verheugen en kan God een antwoord geven op de strijdpunten die door zijn tegenstander, Satan, zijn opgeworpen (Spreuken 27:11).

Relaties met anderen. Gods raad voor mannen, vrouwen en kinderen is nu actueler dan ooit. „Verheug u met de vrouw van uw jeugd”, raadt God mannen aan, wat betekent dat ze hun vrouw trouw moeten blijven (Spreuken 5:18-20). Vrouwen vinden in het boek Spreuken een levendige beschrijving van een bekwame vrouw die door haar man en kinderen op handen wordt gedragen (Spreuken hoofdstuk 31). En kinderen krijgen de opdracht hun ouders te gehoorzamen (Spreuken 6:20). Het boek maakt ook duidelijk dat vriendschappen belangrijk zijn, want afzondering leidt tot egoïsme (Spreuken 18:1). Vrienden kunnen ons ten goede of ten kwade beïnvloeden, dus we moeten ze verstandig kiezen (Spreuken 13:20; 17:17).

Kijk op onszelf. Het boek Spreuken bevat wijze raad over hard werken, het ontwikkelen van goede en het bestrijden van schadelijke emoties, en het vermijden van alcoholmisbruik (Spreuken 6:6; 14:30; 20:1). Het waarschuwt dat vertrouwen op menselijk inzicht, en niet op Gods raad, rampzalige gevolgen heeft (Spreuken 14:12). Het spoort ons aan om ons innerlijk, ons hart, tegen slechte invloeden te beschermen, door ons eraan te herinneren dat uit het hart „de oorsprongen van het leven” zijn (Spreuken 4:23).

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben gemerkt dat het opvolgen van die raad tot een beter leven leidt. Ze hebben dus alle reden om zich aan Jehovah als Regeerder te onderwerpen.

Gebaseerd op het boek Spreuken.