Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DEEL 6

Job blijft God trouw

Job blijft God trouw

Satan trekt Jobs rechtschapenheid in twijfel, maar Job blijft God trouw

BLIJFT een mens trouw aan God als hij tot het uiterste wordt beproefd en als zijn gehoorzaamheid hem geen materiële voordelen schijnt op te leveren? Die vraag werd opgeworpen — en beantwoord — in het geval van een man die Job heette.

Terwijl de Israëlieten nog in Egypte waren, woonde Job, een bloedverwant van Abraham, in wat nu Arabië is. Op een gegeven moment waren de engelen in de hemel voor God vergaderd, en de opstandige Satan was daar ook. Op die bijeenkomst uitte Jehovah zijn vertrouwen in de loyaliteit van zijn aanbidder Job. Hij zei zelfs dat geen mens zo rechtschapen was als Job. Maar Satan beweerde dat Job God alleen diende omdat die hem zegende en beschermde. Satan zei dat Job God zou vervloeken als hem alles werd afgenomen wat hij had.

God stond toe dat Satan Job eerst van zijn rijkdom en zijn kinderen beroofde en daarna van zijn gezondheid. Job wist niet welke rol Satan hierin speelde, en daarom begreep hij niet waarom God hem deze beproevingen liet meemaken. Toch keerde Job zich niet tegen God.

Er kwamen drie ’vrienden’ naar Job toe. In een serie redevoeringen die een groot deel van het boek Job vormen, probeerden deze mannen Job ervan te overtuigen dat God hem strafte voor geheime zonden. Ze beweerden zelfs dat God niet ingenomen is met zijn aanbidders en geen vertrouwen in hen heeft. Job verwierp hun kromme redenatie. Vol vertrouwen verklaarde hij dat hij tot aan zijn dood rechtschapen zou blijven!

Maar Job maakte een fout: hij was er te veel mee bezig zichzelf te rechtvaardigen. Een jongere man, Elihu, had het hele debat aangehoord en nam nu het woord. Hij verweet Job dat die niet besefte dat de rechtvaardiging van Jehovah’s soevereiniteit veel belangrijker is dan de rechtvaardiging van een mens. Ook gaf hij Jobs metgezellen een flinke terechtwijzing.

Toen sprak Jehovah God tegen Job en corrigeerde zijn denkwijze. Door op allerlei scheppingswonderen te wijzen, liet hij Job erover nadenken hoe nietig de mens is in vergelijking met God. Job aanvaardde deze correctie nederig. Jehovah, die een liefdevolle en barmhartige God is, maakte Job weer gezond, gaf hem tweemaal zo veel rijkdom als hij voor die tijd had gehad en zegende hem met tien kinderen (Jakobus 5:11). Doordat Job onder zware beproevingen rechtschapen bleef, heeft hij Satans bewering dat mensen God niet trouw blijven als ze op de proef worden gesteld, weerlegd.

Gebaseerd op het boek Job.