Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 21

Jezus leeft!

Jezus leeft!

Jezus verschijnt aan zijn volgelingen om instructies en aanmoediging te geven

OP DE derde dag na Jezus’ dood ontdekten een paar vrouwen die discipelen van hem waren dat de steen die de ingang van het graf afsloot, was weggerold. Bovendien was het graf leeg!

Er verschenen twee engelen. „Gij zoekt Jezus de Nazarener”, zei een van hen. „Hij is opgewekt” (Markus 16:6). Onmiddellijk renden de vrouwen weg om het aan de apostelen te vertellen. Onderweg kwamen ze Jezus tegen. „Vreest niet!”, zei hij. „Gaat, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij mij zien” (Mattheüs 28:10).

Later die dag waren twee discipelen onderweg van Jeruzalem naar het dorp Emmaüs. Er kwam een vreemdeling naast hen lopen die vroeg waar ze het over hadden. Het was de uit de dood opgewekte Jezus, die in een gedaante verscheen waarin ze hem eerst niet herkenden. Met een droevig gezicht antwoordden ze dat ze het over Jezus hadden. De vreemdeling begon te vertellen welke dingen in de Geschriften op de Messias van toepassing waren. Jezus had inderdaad de Messiaanse profetieën tot in de kleinste details vervuld. * Toen de discipelen beseften dat het Jezus was, die als een geestelijk wezen was opgewekt, verdween hij.

De twee discipelen keerden onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Daar vonden ze de apostelen vergaderd achter gesloten deuren. Terwijl de twee vertelden wat ze hadden meegemaakt, verscheen Jezus. Zijn verbaasde volgelingen konden het nauwelijks geloven! „Waarom komt er twijfel op in uw hart?”, vroeg Jezus. „Er [staat] geschreven dat de Christus zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan” (Lukas 24:38, 46).

Na zijn opstanding verscheen Jezus in een tijdsbestek van veertig dagen verschillende keren aan zijn discipelen. Eén keer verscheen hij aan meer dan vijfhonderd volgelingen tegelijk! Bij die gelegenheid gaf hij hun waarschijnlijk de belangrijke opdracht: ’Gaat en maakt discipelen van mensen uit alle natiën, en leert hun onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet! ik ben met u alle dagen tot het besluit van het samenstel van dingen’ (Mattheüs 28:19, 20).

Op zijn laatste bijeenkomst met zijn elf getrouwe apostelen beloofde Jezus: „Gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest op u gekomen is, en gij zult getuigen van mij zijn (...) tot de verst verwijderde streek der aarde” (Handelingen 1:8). Toen werd hij omhooggeheven, en een wolk onttrok hem aan hun gezicht terwijl hij naar de hemel opsteeg.

Gebaseerd op Mattheüs hoofdstuk 28, Markus hoofdstuk 16, Lukas hoofdstuk 24 en Johannes hoofdstuk 20 en 21; 1 Korinthiërs 15:5, 6.

^ ¶6 Voorbeelden van Messiaanse profetieën die in Jezus in vervulling zijn gegaan, zijn te vinden in Deel 14, Deel 15 en Deel 16 van deze brochure en in de appendix „Jezus Christus, de beloofde Messias” van het boek Wat leert de Bijbel echt?