Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 26

De aarde wordt een paradijs!

De aarde wordt een paradijs!

Door middel van het Koninkrijk onder Christus heiligt Jehovah zijn naam, rechtvaardigt hij zijn soevereiniteit en maakt hij een eind aan alle slechtheid

HET laatste boek van de Bijbel, de Openbaring of Apocalyps genaamd, geeft de hele mensheid hoop. Het is geschreven door de apostel Johannes en bevat visioenen die hun hoogtepunt bereiken in de vervulling van Jehovah’s voornemen.

In het eerste visioen prijst en corrigeert de opgestane Jezus een aantal gemeenten. Het volgende visioen brengt ons voor Gods hemelse troon, waar geestelijke schepselen hem lof brengen.

Terwijl Gods voornemen zich verder ontvouwt, krijgt het Lam, Jezus Christus, een boekrol met zeven zegels. Bij het openen van de eerste vier zegels verschijnen er symbolische ruiters op het wereldtoneel. De eerste is Jezus, die op een wit paard zit en tot Koning is gekroond. Dan komen er ruiters op verschillend gekleurde paarden, die een profetische afbeelding zijn van oorlog, hongersnood en epidemieën — dingen die zich allemaal voordoen tijdens de laatste dagen van dit stelsel. Het openen van het zevende zegel leidt tot het blazen op zeven symbolische trompetten, wat het bekendmaken van Gods oordelen afbeeldt. Dat leidt weer tot zeven symbolische plagen, uitingen van Gods woede.

Gods koninkrijk, afgebeeld als een pasgeboren zoon, wordt in de hemel opgericht. Er breekt oorlog uit, en Satan en zijn demonen worden naar de aarde geworpen. „Wee de aarde”, zegt een luide stem. De Duivel is woedend, omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft (Openbaring 12:12).

Johannes ziet Jezus in de hemel opnieuw als een lam voorgesteld, en bij hem zijn 144.000 personen die uit de mensheid zijn uitgekozen. Zij zullen met Jezus „als koningen regeren”. Het boek Openbaring onthult dus dat er in totaal 144.000 secundaire leden van het zaad zullen zijn (Openbaring 14:1; 20:6).

De heersers van de aarde verzamelen zich voor Armageddon, „de oorlog van de grote dag van God de Almachtige”. Ze voeren oorlog met de ruiter op het witte paard: Jezus, die hemelse legers aanvoert. Alle heersers van deze wereld worden vernietigd. Satan wordt gebonden, en Jezus en de 144.000 regeren „duizend jaar lang” over de aarde. Aan het eind van de duizend jaar wordt Satan vernietigd (Openbaring 16:14; 20:4).

Wat zal de duizendjarige regering van Christus en zijn mederegeerders voor gehoorzame mensen betekenen? Johannes schrijft: „Hij [Jehovah] zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:4). De aarde wordt een paradijs!

Zo maakt het boek Openbaring de boodschap van de Bijbel compleet. Door middel van het Messiaanse koninkrijk wordt Jehovah’s naam geheiligd en zijn soevereiniteit volledig gerechtvaardigd, tot in alle eeuwigheid!

Gebaseerd op het boek Openbaring.