Iet uz pamatdaļu

Kā tiks panākts miers uz zemes?

Kā tiks panākts miers uz zemes?

Bībeles atbilde

 Mieru uz zemes panāks nevis cilvēki, bet Dieva valstība — debesu valdība, kuru vada Kristus Jēzus. Pievērsiet uzmanību, kas Bībelē ir teikts par šo brīnišķīgo cerību uz nākotni.

  1.    Dievs ”liks kariem mitēties visā pasaulē”, tā īstenojot savu solījumu, ka būs ”miers uz zemes cilvēkiem, pret ko viņš ir labvēlīgs”. (Psalms 46:10; Lūkas 2:14.)

  2.    Dieva valstība valdīs no debesīm pār visu zemi. (Daniēla 7:14.) Tā kā tā būs vienīgā valdība, kas valdīs pār zemi, tā darīs galu nacionālismam, kas bieži ir militāro konfliktu pamatā.

  3.    Dieva valstības valdnieks Jēzus ir saukts par ”Miera lielskungu”, un viņš nodrošinās to, ka ”miers būs bez gala”. (Jesajas 9:5, 6.)

  4.    Cilvēkiem, kas vēlēsies karot, nebūs vietas pasaulē, pār ko valdīs Dieva valstība, jo Dieva ”dvēsele ienīst to, kas dara varas darbus”. (Psalms 11:6; Salamana Pamācības 2:22.)

  5.    Dievs saviem pavalstniekiem māca, kā dzīvot mierā. Par to, ko panāks Dieva likumi un mācības, Bībelē ir teikts: ”Viņi tad pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par vīna dārza dārznieku nažiem. Tauta pret tautu nepacels vairs zobena un nemācīsies vairs karot.” (Jesajas 2:3, 4.)

 Jau tagad miljoniem Jehovas liecinieku visā pasaulē mācās no Dieva, ko nozīmē būt miermīlīgiem. (Mateja 5:9.) Lai arī viņi pieder pie daudzām tautībām un dzīvo vairāk nekā 230 zemēs, viņi atsakās ņemt rokās ieročus un nogalināt savu tuvāko.

Jehovas liecinieki jau tagad mācās dzīvot mierā