Iet uz pamatdaļu

Bībele

Izcelme un autentiskums

Vai Bībele ir tikai cilvēku sarakstīta grāmata?

Pievērsiet uzmanību, kas ir teikts pašā Bībelē.

Vai Bībelē ir lasāmas Dieva domas?

Daudzi Bībeles rakstītāji apgalvoja, ka informāciju saņem no Dieva. Kāpēc?

Vai Bībeli sarakstīja Mozus?

Mozus piedalījās Bībeles rakstīšanā. Cik pavisam cilvēku bija iesaistīti šajā darbā?

Vai ir iespējams zināt, kurš piedalījās Bībeles rakstīšanā?

Bībeles rakstītāji apgalvoja, ka viņus vadīja un iedvesmoja Dievs. Vai ir pamats ticēt viņu rakstītajam?

Vai Bībeles teksts ir sagrozīts?

Tā kā Bībele ir tik sena grāmata, kā var zināt, ka tās teksts ir precīzi saglabāts?

Vai Bībele saskan ar zinātni?

Vai Bībelē izteikti nezinātniski apgalvojumi?

Vai Bībele ir domāta tikai ebrejiem?

Pie kādas tautības piederēja cilvēki, kas sarakstīja Bībeli?

Kad tika uzrakstīti Jēzus dzīves apraksti?

Cik ilgs laiks pagāja no Jēzus nāves līdz evaņģēliju uzrakstīšanai?

Pravietojumi un to skaidrojumi

Kas ir Atklāsmes grāmatas 17. nodaļā minētais koši sarkanais zvērs?

Sešas zvēra iezīmes, kas palīdz noskaidrot, kas ar to ir attēlots.

Pasaules gals

Kas ir Armagedona kauja?

Lai gan vārds ”Armagedons” parādās Bībelē tikai vienu reizi, tēma par cīņu, uz kuru šis vārds attiecas, caurvij visu Bībeli.

Vai Zeme tiks iznīcināta?

Tas, kas teikts Bībelē, jūs patīkami pārsteigs.

Ko paveiks Dieva valstība?

Uzziniet, ko Dieva valstība paveiks, kad tā sāks valdīt pār zemi.

Cilvēki, vietas un dažādas reālijas

Ko var mācīties no sievietēm, par kurām stāstīts Bībelē?

Bībelē minētās sievietes var būt labs paraugs vai arī brīdinošs piemērs.

Vai Dievs izmantoja evolūciju, lai radītu dažādās dzīvības formas?

Nekas no Bībelē teiktā nav pretrunā ar zinātnieku konstatēto faktu, ka ikviena dzīvo organismu veida robežās ir vērojamas izmaiņas.

Praktiskā vērtība

Vai Bībeles principi palīdz veidot laimīgu ģimenes dzīvi?

Gudri Bībeles padomi jau ir palīdzējuši miljoniem cilvēku veidot laimīgu ģimenes dzīvi.

Vai nauda ir visa ļaunuma sakne?

Vai pazīstamais teiciens ”Nauda ir visa ļaunuma sakne” ir ņemts no Bībeles?

Naudas grūtības un parādi. Vai Bībele var palīdzēt?

Laimi par naudu nopirkt nevar, taču šeit minētie Bībeles principi var palīdzēt to izmantot gudri.

Vai Bībele var palīdzēt tiem, kas cīnās ar hronisku slimību?

Trīs ieteikumi, kas palīdz cīnīties ar hronisku slimību.

Vai Bībele var palīdzēt tiem, kam ir depresija?

Kādā veidā Dievs palīdz tiem, kas jūtas nomākti.

Vai reliģija, Dievs vai Bībele var jums palīdzēt būt apmierinātam ar dzīvi?

Uzziniet, kā draudzība ar Dievu var uzlabot jūsu dzīvi tagad un nākotnē.