Mateja 5:1—48

5  Redzēdams ļaužu pulkus, Jēzus uzkāpa kalnā. Kad viņš bija apsēdies, pie viņa pienāca mācekļi,  un viņš sāka tos mācīt:  ”Laimīgi tie, kas apzinās savas garīgās vajadzības,*+ jo viņiem pieder debesu valstība.  Laimīgi tie, kas bēdājas, jo viņi saņems mierinājumu.+  Laimīgi lēnprātīgie*,+ jo viņi iemantos zemi.+  Laimīgi tie, kas ir izsalkuši un izslāpuši+ pēc taisnības, jo viņi saņems to, pēc kā ilgojas.+  Laimīgi žēlsirdīgie,+ jo viņiem tiks parādīta žēlastība.  Laimīgi sirdsskaidrie,+ jo viņi redzēs Dievu.  Laimīgi miera nesēji*,+ jo viņus sauks par Dieva bērniem. 10  Laimīgi taisnības dēļ vajātie,+ jo viņiem pieder debesu valstība. 11  Laimīgi jūs esat, ja jūs apvaino,+ vajā+ un ar visādiem ļauniem vārdiem apmelo manis dēļ.+ 12  Priecājieties un līksmojiet,+ jo liela ir jūsu balva*+ debesīs; tāpat senāk ir vajāti arī pravieši.+ 13  Jūs esat zemes sāls.+ Bet, ja sāls zaudē garšu, kā lai to atkal padara sāļu? Tas vairs nekam neder — to atliek tikai izmest ārā,+ lai ļaudis to samītu. 14  Jūs esat pasaules gaisma.+ Pilsētu, kas atrodas kalnā, nevar nepamanīt. 15  Iedegtu gaismekli neviens neliek zem mērtrauka, bet gan redzamā vietā, tad tas apspīd visus, kas ir namā.+ 16  Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā,+ tā ka viņi redzētu jūsu labos darbus+ un godātu jūsu Tēvu, kas ir debesīs.+ 17  Nedomājiet, ka es esmu atnācis atcelt bauslību vai praviešu rakstus. Es esmu atnācis tos nevis atcelt, bet piepildīt.+ 18  Patiesi, es jums saku: pat ja zustu debesis un zeme, no bauslības nezudīs ne vismazākais burtiņš, ne burta daļiņa, kamēr viss nebūs piepildīts.+ 19  Tāpēc, ja kāds pārkāpj kaut vienu no vismazākajiem tās likumiem un māca arī citus tā darīt, viņu atzīs par nederīgu* debesu valstībai. Bet, ja kāds tos pilda un māca, viņu atzīs par derīgu* debesu valstībai. 20  Es jums saku: ja jūsu taisnība ne ar ko nebūs labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību,+ jūs netiksiet debesu valstībā.+ 21  Jūs esat dzirdējuši, ka jūsu senčiem ir sacīts: ”Nenogalini!+ Ja kāds izdara slepkavību, viņam jāatbild tiesas priekšā.”+ 22  Bet es jums saku: ikviens, kas nepārstāj dusmoties+ uz savu brāli, atbildēs tiesā, un tas, kas aizskar savu brāli ar nicīgiem vārdiem, atbildēs augstākajā tiesā*, savukārt tas, kas saka: ”Nolādētais muļķi!”, sodāms Gehennas* liesmās.+ 23  Ja tu nes dāvanu pie altāra+ un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, 24  tad atstāj dāvanu turpat pie altāra, ej un vispirms salīgsti mieru ar brāli, bet pēc tam nāc atpakaļ un upurē savu dāvanu.+ 25  Steidzies izlīgt ar to, kas tevi grib sūdzēt tiesā, kamēr vēl esi ar viņu ceļā uz turieni, lai viņš tevi nenodotu tiesnesim un tiesnesis — tiesas kalpotājam, un lai tevi neiemestu cietumā.+ 26  Patiesi, es tev saku: tu neiznāksi no turienes, kamēr nebūsi samaksājis visu līdz pēdējam*. 27  Jūs esat dzirdējuši, ka ir teikts: ”Nepārkāp laulību!”+ 28  Bet es jums saku, ka ikviens, kas ļauj skatienam kavēties pie sievietes+ un viņu iekāro, savā sirdī+ jau ir pārkāpis laulību. 29  Ja tava labā acs tev kļūst par iemeslu grēkam*, izrauj to un met prom,+ jo tev ir labāk, ja tu zaudē vienu aci, nekā ja visa tava miesa tiek iemesta Gehennā.+ 30  Un, ja tava labā roka tev kļūst par iemeslu grēkam, nocērt to un met prom,+ jo tev ir labāk, ja tu zaudē vienu no saviem locekļiem, nekā ja visa tava miesa nonāk Gehennā.+ 31  Tāpat ir teikts: ”Kas šķiras no savas sievas, lai dod viņai šķiršanās apliecību.”+ 32  Bet es jums saku, ka ikviens, kas šķiras no sievas, ja vien iemesls nav netiklība*, mudina viņu pārkāpt laulību un ikviens, kas apprec šķirtu sievieti*, pārkāpj laulību.+ 33  Vēl jūs esat dzirdējuši, ka jūsu senčiem ir teikts: ”Nelauz zvērestu.+ Pildi, ko esi solījis Jehovam*!”+ 34  Bet es jums saku: nezvēriet vispār+ — ne pie debesīm, jo tās ir Dieva tronis, 35  ne pie zemes, jo tā ir viņa kājsoliņš,+ ne pie Jeruzālemes, jo tā ir lielā Ķēniņa pilsēta.+ 36  Nezvēriet arī pie savas galvas, jo jūs nevienu matu nevarat padarīt ne baltu, ne melnu. 37  Lai jūsu ”jā” nozīmē ”jā” un jūsu ”nē” — ”nē”,+ bet viss, kas papildus teikts, ir no ļaunā*.+ 38  Jūs esat dzirdējuši, ka ir teikts: ”Aci pret aci un zobu pret zobu.”+ 39  Bet es jums saku: necīnieties pretī ļaunam cilvēkam, un, ja kāds tev sit pa labo vaigu, pagriez pret viņu arī otru.+ 40  Ja kāds grib ar tevi tiesāties un dabūt tavu kreklu, atdod viņam arī virsdrēbes,+ 41  un, ja kāds, kam ir vara, liek tev iet* vienu jūdzi*, ej ar viņu divas. 42  Dod tam, kas tev kaut ko lūdz, un neatsaki tam, kas vēlas no tevis aizņemties*.+ 43  Jūs esat dzirdējuši, ka ir teikts: ”Mīli savu tuvāko+ un nīsti savu ienaidnieku.” 44  Bet es jums saku: mīliet savus ienaidniekus+ un lūdziet par tiem, kas jūs vajā,+ 45  tad jūs būsiet sava debesu Tēva bērni,+ jo viņš liek saulei uzaust pār ļaunajiem un labajiem un lietum līt pār taisnajiem un netaisnajiem.+ 46  Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda atlīdzība jums par to pienākas?+ Vai tad nodokļu ievācēji nedara tāpat? 47  Un, ja jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko īpašu jūs darāt? Vai tad cittautieši nedara tāpat? 48  Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs.+

Zemsvītras piezīmes

Vai ”tie, kas ubago pēc gara; tie, kas saprot, ka viņiem ir vajadzīgs Dievs”.
Vai ”pazemīgie; miermīlīgie”.
Vai ”miermīlīgie”.
Vai ”atlīdzība”. Burt. ”alga”.
Burt. ”vismazāko”.
Burt. ”lielu”.
Vieta pie Jeruzālemes, kur dedzināja atkritumus. Sk. skaidrojošo vārdnīcu.
Vai ”sinedrijā”. Sk. ”sinedrijs” skaidrojošajā vārdnīcā.
Burt. ”pēdējo kvadrantu”, t.i., sīkas vērtības monētu. Sk. pielikumu B14.
Burt. ”tevi paklupina”.
T.i., ja šķiršanās iemesls nav bijusi netiklība.
Vai ”Sātana”.
T.i., liek veikt piespiedu darbu.
T.i., aizņemties bez procentiem.