Iet uz pamatdaļu

Ko paveiks Dieva valstība?

Ko paveiks Dieva valstība?

Bībeles atbilde

 Dieva valstība aizstās visas cilvēku valdības un valdīs pār visu zemi. (Daniēla 2:44; Atklāsmes 16:14.) Kad tas notiks, Dieva valstība...

  •   ...iznīcinās ļaunos cilvēkus, kuri ar savu savtīgo rīcību kaitē citiem. ”Bezdievīgie no zemes tiks izdeldēti.” (Salamana Pamācības 2:22.)

  •   ...darīs galu kariem. ”[Dievs] liek kariem mitēties visā pasaulē.” (Psalms 46:10.)

  •   ...atnesīs cilvēkiem labklājību un drošību. ”Tie ikviens sēdēs un dzīvos bez bailēm zem sava vīna un vīģes koka, jo nebūs neviena, kas tiem iedvestu bailes.” (Mihas 4:4.)

  •   ...pārveidos zemi par paradīzi. ”Priecāsies tuksnesis un izkaltušā nora, klajums līksmos un ziedēs kā puķu lauks!” (Jesajas 35:1.)

  •   ...visiem nodrošinās darbu, kas sniegs gandarījumu un prieku. ”[Dieva] izredzētie izmantos paši to, ko viņu rokas veikušas. Viņi nedarbosies un nepūlēsies velti.” (Jesajas 65:21—23.)

  •   ...likvidēs slimības. ”Neviens iedzīvotājs nesacīs: ”Es ciešu.”” (Jesajas 33:24.)

  •   ...atbrīvos cilvēkus no novecošanas. ”Tad viņa miesa atkal pildās ar jaunības spēku, tā ka viņš jūtas pārnests atpakaļ savās senajās jaunības dienās.” (Ījaba 33:25.)

  •   ...mirušos piecels no nāves. ”Visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa [Jēzus] balsi un nāks ārā.” (Jāņa 5:28, 29.)