Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko paveiks Dieva valstība?

Ko paveiks Dieva valstība?

Bībeles atbilde

Dieva valstība aizstās visas cilvēku valdības un valdīs pār visu zemi. (Daniēla 2:44; Atklāsmes 16:14.) Kad tas notiks, Dieva valstība . . .

  • . . . iznīcinās ļaunos cilvēkus, kuri ar savu savtīgo rīcību kaitē citiem. ”Bezdievīgie no zemes tiks izdeldēti.” (Salamana Pamācības 2:22.)

  • . . . darīs galu kariem. ”[Dievs] liek kariem mitēties visā pasaulē.” (Psalms 46:10.)

  • . . . atnesīs cilvēkiem labklājību un drošību. ”Tie ikviens sēdēs un dzīvos bez bailēm zem sava vīna un vīģes koka, jo nebūs neviena, kas tiem iedvestu bailes.” (Mihas 4:4.)

  • . . . pārveidos zemi par paradīzi. ”Priecāsies tuksnesis un izkaltušā nora, klajums līksmos un ziedēs kā puķu lauks!” (Jesajas 35:1.)

  • . . . visiem nodrošinās darbu, kas sniegs gandarījumu un prieku. ”[Dieva] izredzētie izmantos paši to, ko viņu rokas veikušas. Viņi nedarbosies un nepūlēsies velti.” (Jesajas 65:21—23.)

  • . . . likvidēs slimības. ”Neviens iedzīvotājs nesacīs: ”Es ciešu.” ” (Jesajas 33:24.)

  • . . . atbrīvos cilvēkus no novecošanas. ”Tad viņa miesa atkal pildās ar jaunības spēku, tā ka viņš jūtas pārnests atpakaļ savās senajās jaunības dienās.” (Ījaba 33:25.)

  • . . . mirušos piecels no nāves. ”Visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa [Jēzus] balsi un nāks ārā.” (Jāņa 5:28, 29.)