Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

KĀ PROBLĒMA TIKS PILNĪBĀ ATRISINĀTA

Dieva valstības laikā ”pastāvēs liels miers”

Dieva valstības laikā ”pastāvēs liels miers”

Drīzumā Dieva valstība — Dieva izveidota pasaules mēroga valdība — nodibinās uz zemes ilgi gaidīto mieru un saskaņu. Tajā laikā ”pastāvēs liels miers,” apsolīts 72. psalma 7. pantā. Bet kad Dieva valstība pārņems varu? Kā tas notiks? Un kā ir iespējams pieredzēt visu labo, ko valstība panāks?

KAD DIEVA VALSTĪBA NĀKS?

Bībelē ir minēti vairāki labi pamanāmi notikumi, kas liecinās, ka Dieva valstība drīz būs klāt. Šie notikumi visi kopā veido ”zīmi”, kas sevī ietver karadarbību, badu, slimības, daudzas zemestrīces un nelikumības pieaugumu dažādās vietās pasaulē. (Mateja 24:3, 7, 12; Lūkas 21:11; Atklāsmes 6:2—8.)

Citā pravietojumā ir teikts: ”Pēdējās dienās iestāsies īpaši grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantkārīgi.., nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neuzticīgi, bez mīļuma, nepiekāpīgi, apmelotāji, nesavaldīgi, neganti, bez mīlestības pret labo.., uzpūtīgi, tādi, kas mīl baudas, nevis Dievu.” (2. Timotejam 3:1—4.) Cilvēkos vienmēr kaut kādā mērā ir izpaudušās šādas īpašības, taču mūsdienās tās ir izplatītas vairāk nekā jebkad agrāk.

Šie pravietojumi sāka piepildīties 1914. gadā. Vēsturnieki, valstsvīri un rakstnieki ir izteikušies par to, kā pasaule mainījās pēc šī gada. Piemēram, dāņu vēsturnieks Pēters Munks rakstīja: ”Kara sākums 1914. gadā bija nozīmīgs pavērsiena punkts cilvēces vēsturē. No spoža progresa laikmeta.. mēs nonācām nelaimju, šausmu un naida laikmetā, kurā drošība bija pagaisusi.”

Taču ir arī laba ziņa: šie apstākļi ir kā vētra, kas plosās pirms rāma laika iestāšanās. No tiem var secināt, ka Dieva valstība drīz sāks valdīt pār visu zemi. Jēzus par to runāja, aprakstīdams beigu laika zīmi: ”Labā vēsts par valstību tiks sludināta pa visu apdzīvoto zemi par liecību visām tautām, un tad nāks gals.” (Mateja 24:14.)

Šī labā vēsts ir pamatā tam, ko sludina Jehovas liecinieki. Pat viņu galvenā žurnāla nosaukums ir Sargtornis Sludina Jehovas Valstību. Šajā žurnālā bieži ir stāstīts par brīnišķīgajām pārmaiņām, kādas Dieva valstība ieviesīs uz zemes un cilvēku dzīvē.

KĀ DIEVA VALSTĪBA PĀRŅEMS VARU?

Atbilde sevī ietver četrus svarīgus faktus.

  1. Valstība neīstenos savu varu ar tagadējās pasaules politisko līderu starpniecību vai pārstāvniecību.

  2. Pasaules politiskie līderi, mēģinot noturēties pie varas, rīkosies nesaprātīgi un nepakļausies Dieva valstības varai. (Psalms 2:2—9.)

  3. Dieva valstībai vajadzēs iznīcināt pašreiz pastāvošās valstis, kuru mērķis ir paturēt cilvēkus savā varā. (Daniēla 2:44; Atklāsmes 19:17—21.) Šis beidzamais pasaules mēroga konflikts ir saukts par Armagedonu. (Atklāsmes 16:14, 16.)

  4. Visi, kas labprāt pakļausies Dieva valstībai, paliks dzīvi Armagedonā un varēs dzīvot mierīgā jaunā pasaulē. Bībelē teikts, ka viņi veidos ”lielu pulku”, kurā acīmredzot būs miljoniem cilvēku. (Atklāsmes 7:9, 10, 13, 14.)

KĀ IR IESPĒJAMS PIEREDZĒT VISU LABO, KO DOS VALSTĪBAS VALDĪŠANA?

Pirmais solis, kas jāsper, lai kļūtu par Dieva valstības pavalstnieku, ir zināšanu apguve. Jēzus lūgšanā Dievam teica: ”Mūžīgā dzīvība ir tā, ka viņi iepazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, — Jēzu Kristu.” (Jāņa 17:3.)

Iepazīstot Dieva Jehovas personību, var iegūt ļoti daudz. Viens ieguvums ir stipra ticība. Šāda ticība, kas ir balstīta uz faktiem, cilvēku pārliecina, ka Dieva valstība tiešām pastāv un drīz sāks valdīt. (Ebrejiem 11:1.) Otrs ieguvums ir tāds, ka cilvēkam veidojas mīlestība pret Dievu un savu tuvāko. Mīlestība pret Dievu viņu mudina labprāt paklausīt Dievam. Savukārt mīlestība pret tuvāko rosina likt lietā Jēzus vārdus, ko dažkārt dēvē par zelta likumu. Tie skan: ”Kā jūs gribat, lai cilvēki dara jums, tāpat dariet arī viņiem.” (Lūkas 6:31.)

Gluži kā mīlošs tēvs, mūsu Radītājs vēl mums pašu labāko. Viņš grib, lai mēs iegūtu to, kas Bībelē saukts par ”īsto dzīvi”. (1. Timotejam 6:19.) Dzīve mūsdienās nav ”īstā dzīve”. Miljoniem cilvēku tā drīzāk ir tikai eksistence un cīņa par izdzīvošanu. Pamēģināsim iztēloties, kāda būs ”īstā dzīve”, un pievērsīsim uzmanību, cik daudz Dieva valstība paveiks savu pavalstnieku labā.

Valdot Dieva valstībai, cilvēki būs neapdraudēti un viņiem netrūks pārtikas