Inda koshikalimo

21 JANUALI 2019
OINIMA IPE

O-New World Translation ya tolokwa melaka lOshitagalog

O-New World Translation ya tolokwa melaka lOshitagalog

Ombiibeli ya pepalekwa yo-New World Translation of the Holy Scriptures oya li ya pitifwa mOshitagalog mo 20 Januali 2019, moshilando Quezon, shaPhilippine. Ombiibeli yo-New World Translation oya tolokwa ye lixwa po ile oitukulwa yayo momalaka 179, mwa kwatelwa oyo oya pepalekwa momalaka 19 ye likolelela ko-New World Translation yomo 2013.