Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagkabuhi sang Panahon sang Biblia​—Ang Manugbantay

Pagkabuhi sang Panahon sang Biblia​—Ang Manugbantay

“Sia magapahalab sang iya panong kaangay sang manugpahalab kungkungon niya sa iya butkon ang mga cordero, dalhon sila sa iya dughan.”—ISAIAS 40:11.

MADAMO nga beses nga ginsambit sa Biblia ang mga manugbantay, halin sa una nga tulun-an nga Genesis asta sa katapusan nga tulun-an nga Bugna. (Genesis 4:2; Bugna 12:5) Ang kilala nga mga lalaki pareho nanday Abraham, Moises, kag Hari David mga manugbantay. Matahom ang paglaragway ni salmista David sang obligasyon kag hilikuton sang isa ka manugbantay. Ginsambit man sa ambahanon ni Asaf si David bilang manugbantay sang katawhan sang Dios sadto.—Salmo 78:70-72.

Sang panahon ni Jesus, importante gihapon ang hilikuton sang manugbantay. Ginpatuhuyan ni Jesus ang iya kaugalingon nga “maayo nga manugbantay” kag pirme niya gingamit ang mga kinaiya sang maayo nga manugbantay sa pagtudlo sang importante nga mga leksion. (Juan 10:2-4, 11) Bisan ang Labing Gamhanan nga Dios nga si Jehova ginpaanggid sa isa ka “manugbantay.”—Isaias 40:10, 11, NW; Salmo 23:1-4.

Ano nga mga sapat ang ginaatipan sang manugbantay? Ano ang iya mga hilikuton? Kag ano ang matun-an naton sa sining mapisan nga mga manugbantay?

Mga Karnero kag Kanding

Ang mga manugbantay sa Israel sadto mahimo nagaatipan sang naghalin sa Siria nga mga  karnero, nga may matambok nga ikog kag madamol nga bulbol. Ang lalaki nga karnero may sungay, pero ang babayi wala. Ining mahagop nga mga sapat mahapos tuytuyan pero indi makaamlig sa ila kaugalingon.

Ang mga manugbantay nagaatipan man sang mga kanding nga itom ukon brown. Ang malaba kag nagaluyloy nga mga dulunggan sini nagakapilas kon magtaklad sila sa batuhon nga banglid para maghalab sa tunukon nga mga tanom.

Indi mahapos para sa manugbantay nga tudluan pirme ang mga karnero kag kanding nga magtuman sa iya. Pero ginaatipan niya sila sing maayo, kag kon tawgon niya ang ila mga ngalan nagasunod sila.—Juan 10:14, 16.

Ang Ila Hilikuton sa Bilog nga Tuig

Kon tigpamulak, ginapagua kada adlaw sang manugbantay ang iya panong sa toril malapit sa iya balay kag ginadala sa matambok nga halalban. Sa sini nga panahon, nagadamo ang panong kay nagabata ang karnero kag kanding. Sina nga tion, ginaalutan ukon ginakuhaan sang bulbol ang mga karnero, kag nagakasadya ang mga manugbantay!

Ang isa ka pumuluyo mahimo manag-iya sang pila lang ka karnero. Gani mahimo magsuhol sia sang manugbantay nga nagaatipan sang panong nga lainlain ang tag-iya. Masami nga ang ginsuhulan nga manugbantay nagaatipan sing maayo sang iya mismo panong sangsa ginpaatipan lang sa iya.—Juan 10:12, 13.

Sa tapos maanihan ang uma, ginapahalab sang manugbantay ang iya mga karnero sa bag-ong tubo nga mga tanom kag sa mga uyas nga nabilin. Kon tig-ilinit, ginadala nila ang ila panong sa mas mabugnaw nga halalban. Inadlaw sila nga nagatrabaho kag sa latagon na lang nagatulog para makahalab ang panong sa banglid kag mabantayan nila. Kon kaisa, mahimo pasilungan sang manugbantay ang iya panong sa kueba, diin maamligan sila sa mga jackal kag hyena. Kon mag-uwang ang hyena sa kagab-ihon kag magsalasala ang panong, ginapakalma sila sang manugbantay.

Kada gab-i, ginaisip kag ginausisa sang manugbantay ang kahimtangan sang panong. Pagkaaga, ginatawag niya sila kag nagasunod sila sa iya pakadto sa halalban. (Juan 10:3, 4) Pagkaudto, ginatuytuyan niya sila sa linaw para mag-inom. Kon wala sing tubig, dal-on niya sila sa bubon kag paimnon.

Kon manugtapos na ang tig-ilinit, mahimo dal-on sang manugbantay ang iya panong sa  kapatagan kag bakulod malapit sa baybay. Kon tingulan na, dal-on niya sila pauli. Kay kon indi, mahimo sila mapatay sa mabaskog nga ulan kag yelo. Sugod sa Nobiembre asta sa tigpamulak, wala niya sila ginapahalab sa gua.

Mga Kagamitan

Ang bayo sang manugbantay simple lang pero mabakod. Para indi sia mabasa kag matugnawan sa kagab-ihon, ginasampawan niya ang iya bayo sang kunop nga human sa bulbol sang karnero. Ginasuksok niya ini nga baliskad para ang bulbol ara sa sulod. Nagasuksok sia sang sandalyas para amligan ang iya mga tiil sa matalom nga mga bato kag tunok, kag nagapamulos sia sang hinabol nga de-lana nga tela.

Ang mga kagamitan sang manugbantay nagalakip sang: Panit nga suludlan sang pagkaon, pareho sang tinapay, olibo, binulad nga prutas, kag keso; baston nga ginagamit nga armas, nga mga isa ka metro ang kalabaon kag may matalom nga bato sa punta; kutsilyo; sungkod nga ginagamit niya kon maglakat kag magtaklad; suludlan sang tubig; mapilopilo nga panit nga timba para sa madalom nga bubon; labyog, nga ginagamit niya para pabalikon sa panong ang nagapalayo nga karnero ukon kanding ukon para tabugon ang ilahas nga mga sapat; kag plawta nga tabun-ak para sa kalingawan kag para pakalmahon ang panong.

Madamo sang kapuslanan ang pag-atipan sang karnero kag kanding. Makahatag ini sang produkto pareho sang gatas kag karne. Ang bulbol kag panit sini ginagamit sa pagbarter kag ginahimo nga bayo kag suludlan. Ang bulbol sang kanding ginahimo nga tela. Ang kanding kag karnero ginagamit man bilang halad.

Huwaran nga Dapat Sundon

Ang maayo nga mga manugbantay mapisan, masaligan, kag maisog. Ginarisgo pa gani nila ang ila kabuhi para amligan ang panong.—1 Samuel 17:34-36.

Gani nagakaigo lang nga gingamit ni Jesus kag sang iya mga disipulo ang manugbantay bilang huwaran sang Cristiano nga mga manugdumala. (Juan 21:15-17; Binuhatan 20:28) Pareho sa maayo nga manugbantay sang panahon sang Biblia, ang mga manugdumala sa kongregasyon subong nagapanikasog man nga ‘bantayan ang panong sang Dios nga yara sa ila pag-atipan, indi nga napilitan, kundi sing kinabubut-on; indi tungod sa gugma sa di-bunayag nga pagganar, kundi sing malangkagon.’—1 Pedro 5:2.