Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Mangin Suod Sa Dios

“Ano Bala ang Ginakinahanglan sa Imo sang GINOO?”

“Ano Bala ang Ginakinahanglan sa Imo sang GINOO?”

ANO ang ginapatuman ni Jehova para batunon niya ang aton pagsimba? Gusto bala niya nga perpekto ang masimba sa iya, amo nga imposible para sa aton nga mga makasasala nga pahamut-an sia? Ukon ginapaabot niya kon ano lamang ang aton masarangan? Importante ang mga sabat sa sini nga mga pamangkot kon gusto naton nga mangin malipayon sa pag-alagad sa Dios. Binagbinagon naton ang ginhambal ni propeta Miqueas parte sa mga ginapatuman sang Dios.—Basaha ang Miqueas 6:8.

“Napahayag niya sa imo . . . ang maayo.” Indi na kinahanglan nga haumhaumon pa naton kon ano ang ginapaabot sang Dios sa aton. Ginsugid niya ini sa aton paagi sa Biblia. Ginapatuman sang Dios sa aton “ang maayo,” indi ang malain. “Ang Dios gugma,” gani gusto niya kon ano ang pinakamaayo para sa aton. (1 Juan 4:8; 5:3) Kon himuon naton ang iya mga ginapatuman, mapahamut-an naton sia kag makabenepisyo man kita.—Deuteronomio 10:12, 13.

“Ano bala ang ginakinahanglan sa imo sang GINOO?” May kinamatarong bala ang Dios sa pagpatuman sa aton? Siempre! Dapat naton sia tumanon kay sia ang Tuburan kag Manugsakdag sang kabuhi. (Salmo 36:9) Gani, ano ang ginapatuman niya sa aton? Ginsumaryo ni Miqueas ang mga ginapatuman sang Dios. Ang duha nga ginsambit niya nagadalahig sa aton pagpakig-angot sa iban, kag ang isa pa nagadalahig sa aton kaangtanan sa Dios.

“Paghimo sing matarung [hustisya, NW].” Ang Hebreo nga tinaga para sa “hustisya,” suno sa isa ka reperensia, “nagadalahig sang paghimo sing husto kag matarong sa iban.” Ginapatuman sang Dios sa aton nga pakig-angutan naton ang iban sing husto kag matarong suno sa iya mga talaksan. Ginapakita naton ang hustisya paagi sa pagpakig-angot sa iban nga wala sing ginapasulabi, may katarungan, kag bunayag. (Levitico 19:15; Isaias 1:17; Hebreo 13:18) Kon pakig-angutan naton sing makatarunganon ang iban, amo man sina ang himuon nila sa aton.—Mateo 7:12.

“Paghigugma sang kalolo [kaayo, NW].” Ginapatuman sang Dios nga indi lamang naton ipakita ang kaayo kundi higugmaon man ini. Ang Hebreo nga tinaga para sa “kaayo” (che′sedh) mahimo man magkahulugan sing “mahigugmaon nga kaayo” ukon “mainunungon nga gugma.” Ang isa ka iskolar sang Biblia nagsiling: “Ang gugma, kaluoy, kag kaayo kulang pa para ilaragway ang [che′sedh]; indi ini isa sa sini nga mga kinaiya, kundi kombinasyon sini.” Kon higugmaon naton ang kaayo, handa naton nga ipakita ini, kag nalipay kita nga buligan ang mga nagakinahanglan. Bilang resulta, mabatyagan naton ang kalipay sa paghatag.—Binuhatan 20:35.

“Paglakat sing mapainubuson [maugdang, NW] upod sa imo Dios.” Sa Biblia, ang tinaga nga “maglakat” nagakahulugan sing “pagsunod sa isa ka partikular nga dalanon.” Nagalakat kita upod sa Dios kon nagakabuhi kita suno sa mga prinsipio sa Biblia. Dapat kita “mangin maugdang” sa paghimo sina. Ngaa? Kay kon maugdang kita, ginakilala naton ang aton tindog sa atubangan sang Dios kag ginabaton ang aton mga limitasyon. Gani, ang “paglakat sing maugdang” nagakahulugan sing balanse nga pagtamod sa iya mga ginpatuman kag kon ano ang aton masarangan.

Nagapasalamat kita kay wala si Jehova nagapaabot sang indi naton masarangan. Ginaapresyar gid niya ang aton mga panikasog sa pag-alagad sa iya. (Colosas 3:23) Nahibaluan niya ang aton mga limitasyon. (Salmo 103:14) Kon batunon naton ang aton mga limitasyon, mangin malipayon kita sa pag-alagad sa iya. Ngaa indi mo pagtun-an kon paano mo maalagad ang Dios? Kon himuon mo ina, pakamaayuhon ka gid niya.—Hulubaton 10:22.

Bahin sang Biblia nga mahimo basahon sa Nobiembre:

Joel 1Miqueas 7