Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pamangkot 1: Ano ang Katuyuan sang Akon Kabuhi?

Pamangkot 1: Ano ang Katuyuan sang Akon Kabuhi?

SI Rosalind nga nagdaku sa England nanamian gid magtuon. Gusto niya nga buligan ang mga tawo. Pagkagradweyt niya, mataas ang iya posisyon sa iya ginaubrahan nga nagabulig sa mga wala sing puluy-an kag sa mga may diperensia sa lawas kag panghunahuna. Bisan pa manggaranon sia kag may maayo nga obra, nagsiling sia, “Madugay ko na nga ginapaligban, ‘Ngaa nagaluntad kita?’ kag ‘Ano ang katuyuan sang kabuhi?’”

Ngaa natural lang nga ipamangkot ina?

Ang mga tawo indi pareho sa mga sapat nga wala nagahunahuna. May ikasarang kita nga manuto sa aton mga inagihan, magplano sa aton palaabuton, kag hibaluon ang katuyuan sang aton kabuhi.

Ano ang sabat sang iban?

Nagapati ang iban nga ang panguna nga katuyuan sang kabuhi amo ang magmanggaranon ukon mangin bantog para magmalipayon.

Ano ang ginapahangop sang ila sabat?

Ang aton gusto amo ang dapat matuman. Mas importante kon ano ang aton handum sangsa kabubut-on sang Dios.

Ano ang ginatudlo sang Biblia?

Si Hari Solomon nagtipon sing tuman kadamo nga manggad kag nagpangalipay pero narealisar niya nga indi ini ang katuyuan sang kabuhi. Amo ini ang ginsiling niya nga matuod nga katuyuan sang kabuhi: “Ini amo ang katapusan sang butang; ang tanan nabatian na. Magkahadluk sa Dios, kag magbantay sa iya mga sogo; kay amo ini ang bug-os nga katungdanan sang tawo.” (Manugwali 12:13) Ano ang nalakip sa pagtuman sa mga sugo sang Dios?

Katuyuan sang Dios nga magmalipayon kita. Si Solomon nagsulat: “Wala na sing maayo pa  sa tawo sang sa magkaon sia kag mag-inum, kag magkalipay ang iya kalag sing kaayohan sa iya kinabudlayan. Ini man, nakita ko, nga ini nagagikan sa kamut sang Dios.”—Manugwali 2:24.

Gusto man sang Dios nga palanggaon kag atipanon naton ang aton pamilya. Talupangda ang simple kag praktikal nga giya para sa kada miembro sang pamilya.

  • “Ang mga bana dapat maghigugma sang ila asawa subong sang ila kaugalingon nga lawas.”—Efeso 5:28.
  • “Ang asawa dapat may tudok nga pagtahod sa iya bana.”—Efeso 5:33.
  • “Mga anak, mangin matinumanon kamo sa inyo mga ginikanan.”—Efeso 6:1.

Kon sundon naton ini nga mga prinsipio sa Biblia, mangin malipayon kita kag kontento sa aton kabuhi. Pero ang pinakaimportante nga mahimo naton amo ang pagtuon parte sa aton Manunuga kag mangin suod sa iya bilang aton Abyan. Ang matuod, ginaagda kita sang Biblia nga ‘magpalapit sa Dios.’ Kag nagapromisa ini: “Magapalapit sia sa inyo.” (Santiago 4:8) Kon batunon mo ini nga pangagda, may katuyuan na ang imo kabuhi.

Nasapwan na ni Rosalind, nga ginsambit sa umpisa, ang katuyuan sang kabuhi. Sa pahina 10 sini nga magasin, mabasa mo kon ano ang iya ginsiling nga nagpabag-o sang iya pagtamod.Mabasa mo kon ano ang iya ginsiling nga nagpabag-o sang iya pagtamod sa artikulo nga natig-uluhan “Ang Biblia Nagapabag-o sang Kabuhi”.