Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 PAGPANGITA SING PAUMPAW SA STRESS

Posible ang Kabuhi nga Wala sing Stress

Posible ang Kabuhi nga Wala sing Stress

Ang kaalam sa Biblia makabulig sa aton nga malikawan ang indi kinahanglanon nga stress. Kon kita lang, indi naton madula ang tanan nga nagapa-stress sa aton. Pero madula ini sang aton Manunuga. May gintangdo na sia para magbulig sa aton. Sia amo si Jesucristo. Sa indi madugay, himuon niya sa bilog nga kalibutan ang mas madamo nga maayo nga butang sangsa ginhimo niya sadto diri sa duta bilang tawo. Halimbawa:

AYUHON NI JESUS ANG MGA BALATIAN, PAREHO SANG GINHIMO NIYA ANAY.

“Gindala nila sa iya ang tanan nga nagaantos sang nagkalainlain nga balatian . . . , kag gin-ayo niya sila.” —MATEO 4:24.

HATAGAN NI JESUS SING BALAY KAG PAGKAON ANG TANAN.

“Magapatindog sila [ang mga sakop sang Cristo] sing balay kag magapuyo sa sini, kag magatanom sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga sini. Indi sila magpatindog kag iban ang magapuyo, ukon magtanom kag iban ang magakaon.”—ISAIAS 65:21, 22.

ANG PAGGAHOM NI JESUS MAGARESULTA SA BUG-OS KALIBUTAN NGA KALINONG KAG SEGURIDAD.

“Sa tion sang iya paggahom magalambo ang matarong, kag magabugana ang paghidait tubtob wala na ang bulan. May mga sakop sia halin sa isa ka dagat tubtob sa isa pa kag halin sa Suba tubtob sa pinakamalayo nga mga bahin sang duta. . . . Magadilap sa yab-ok ang iya mga kaaway.”—SALMO 72:7-9.

DULAON NI JESUS ANG INHUSTISYA.

“Kaluy-an niya ang kubos kag ang imol, kag luwason niya ang kabuhi sang mga imol. Luwason niya sila sa pagpamigos kag sa pagpamintas.”—SALMO 72:13, 14.

 DULAON NI JESUS ANG PAG-ANTOS KAG KAMATAYON.

“Wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa.”—BUGNA 21:4.