Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Makalilipay Bala ang Pagsimba sa Dios?

Makalilipay Bala ang Pagsimba sa Dios?

 Ang Pagtamod sang Biblia

Makalilipay Bala ang Pagsimba sa Dios?

“MAY pagtuo ako kag gugma sa Dios,” sulat sang isa ka nagapangangkon nga Cristiano. “Apang . .  natak-an na ako magsimba.” Amo ka man bala sina? Ang matuod, nag-imbento ang iban sang ila kaugalingon nga paagi sang pagsimba sa Dios bangod natak-an na sila kag indi malipayon sa ila pagsimba.

Ang isa ka pamantalaan nagsiling kasan-o lang nga madamo karon ang nagaimbento sang ila kaugalingon nga paagi sang pagsimba sa Dios. Apang, para sa mga tawo nga luyag magmalipayon sa ila pagsimba sa Dios, mahimo nga malugaw-an gihapon sila kon himuon nila ini. Ngaa? Bangod mahimo nga mapaslawan sila liwat sa ila ginapangita nga kalipay sa pagsimba sa Dios amo kon ngaa gintalikdan nila anay ang ila relihion.

Gani, ang pamangkot amo, Makatalaka bala kag indi makalilipay ang pagsunod sa mga panudlo sang Biblia? Indi, indi bala? Binagbinaga, halimbawa, ang ginsiling sang isa ka salmista sa Biblia: “O kari, mag-amba kita sa Ginoo; . . . O kari, magsimba kita kag magyaub, magluhud kita sa atubangan sang Ginoo, nga aton Magbubuhat.”​—Salmo 95:1, 6.

Ang isa pa ka salmista sa Biblia mapinasalamaton nga nag-amba kay Jehova: “Ikaw lamang . . . ang Labing Mataas sa bug-os nga duta.” Sa Biblia, ginatawag si Jehova nga malipayon nga Dios, kag sang una kag karon, ang iya mga sumilimba masunson nga nagapabutyag sing kalipay.​—Salmo 83:18; 1 Timoteo 1:11, NW.

Ang Sadsaran sang Kalipay

Ang sadsaran sang matuod nga kalipay sa aton pagsimba kay Jehova amo ang katumanan sang iya gugma sa aton. Ano ina? “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan [katawhan] sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak [Jesucristo], agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala kondi may kabuhi nga walay katapusan.”​—Juan 3:16.

Gani, nagasiling ang Biblia nga ang kabubut-on sang Dios amo nga “ang tanan nga tawo maluwas kag makadangat sa pagkilala sang kamatuoran.” (1 Timoteo 2:3, 4) Indi buot silingon nga basahon lang ang mga bersikulo sa Biblia. Sa baylo, dapat ‘mahangpan’ naton ang kahulugan sang aton ginabasa. Agod mahangpan naton ini, dapat naton tun-an ini sing maayo. (Mateo 15:10) Ang resulta sini amo: “Makita mo ang ihibalo sang Dios.” Makalilipay gid ini matuod!​—Hulubaton 2:1-5.

Sang nahauna nga siglo, naeksperiensiahan sang mga taga-Berea, isa ka siudad sa Macedonia, ini nga kalipay. Sang gintudluan sila ni apostol Pablo sing pulong sang Dios, “ginbaton nila ang polong  sing hanuut, nga ginausisa ang mga kasulatan adlaw-adlaw kon ining mga butang matuud.” Wala nila kuntani gintun-an sing hanuot ang Kasulatan kon sa banta nila makatalaka ini ukon indi makalilipay.​—Binuhatan 17:11.

Nagsiling si Jesus: “Bulahan [“Malipayon,” NW] ang mga ginagutum kag ginauhaw sang pagkamatarung, kay sila busgon.” (Mateo 5:6) Kaangay sang mga tawo nga nagsugod na sa pagkaon sing regular, madamo karon ang nagakaon man sing espirituwal nga pagkaon. Busa, kaangay sang mga taga-Berea, “madamo sa ila ang nagtoo.”​—Binuhatan 17:12.

Isa ka Dalanon sang Kabuhi

Ginbaton sang matuod nga mga sumilimba sang nahauna nga siglo ang “Dalan.” Amo ini ang termino nga gingamit sa Binuhatan 9:2 sa pagpatuhoy sa bag-o nga dalanon sang kabuhi nga ginbaton sang nahauna nga mga Cristiano. Dapat amo man sini ang himuon sang mga Cristiano karon nga luyag magmalipayon sa ila pagsimba sa Dios. Dapat makita sa ila panghunahuna kag paggawi sa adlaw-adlaw ang epekto sang mga kamatuoran sang Biblia.

Busa, ginlaygayan ni apostol Pablo ang mga taga-Efeso: “Ubaha ninyo ang daan nga kinaugali nga iya sang inyo una nga paggawi.” Apang, kapin pa ang dapat himuon, kay nagpadayon pa si Pablo: “Magsuklub sang bag-ong kinaugali, nga gintuga sa kaangay sang Dios sa matuud nga pagkamatarong kag pagkabalaan.”​—Efeso 4:22-24. *

Samtang ginasunod naton ini nga laygay, paagi sa paghimo sing mga pagbag-o sa aton kabuhi nahisanto sa kabubut-on sang Dios, matigayon naton ang ginatunaan sang daku nga kalipay. Ano ina? Ginsulatan ni Pablo ang mga Cristiano sa Colosas nga dapat nila bag-uhon ang ila kabuhi sa “paggawi sing takus sa Ginoo, sa bug-os nga pagpahamuut sa iya.” (Colosas 1:10) Sa pagkamatuod, malipay gid kita kon nahibaluan naton nga nahamuot ang matuod nga Dios sa aton kabuhi! Dugang pa, nagahimo ang Dios sing paagi agod mapahamut-an naton sia sing “bug-os.” Paano? Paagi sa pagpatawad sa aton mga sala.

Bangod makasasala kita tanan, kinahanglan naton ang pagpatawad sang Dios. “Si Cristo Jesus nag-abut sa kalibutan, sa pagluwas sang mga makasasala,” siling ni Pablo, nga nasulat sa 1 Timoteo 1:15. Agod mapatawad ang aton mga sala, ginhalad ni Jesus ang iya kabuhi para sa aton. Busa, nagamag-an ang pamatyag sang isa ka matuod nga sumilimba, kay ang iya sala daw subong sang isa ka mabug-at nga lulan nga nahaw-as gikan sa iya tagipusuon. Matinlo ang iya konsiensia kag malipayon sia kay kompiansa sia nga basta ginahimo lamang niya ang kabubut-on sang Dios, patawaron sang Dios ang iya mga sala.

Dugang Pa nga Rason sa Pagkalipay

Kon batunon sang isa ang pagsimba sa matuod nga Dios, wala sia nagaisahanon. Ang ginasambit sa Biblia nga salmista nga si David nagsulat: “Nagkasadya ako sang nagsiling sila sa akon: ‘Magkadto kita sa balay sang GINOO.’” (Salmo 122:1) Sa pagkamatuod, nagadugang pa ang aton kalipay kon regular kita nga nagapakigtipon upod sa iban pa nga matuod nga mga sumilimba.

Pagkatapos makatambong sa isa ka miting sang mga Saksi ni Jehova, nagsulat ang isa ka tawo: “Gin-abiabi nila kami kag ginpapungko. May paghiusa gid sila. May kompiansa kag maayo gid maghulaghulag ang madamo nga pamatan-on sa tunga nila kag pat-od gid nga ini nga mga pamatan-on daku nga bugal sa ila kag sa ila mga ginikanan. Nagapasalamat ako nga gin-agda nila ako kay natandog ako kag nalipay sa nakita ko.”

Kaangay ni David sang una nga panahon, mahimo nga ang mga okasyon sa pagsimba kay Jehova nagapahalipay man sa imo. “Alagda ang GINOO nga may kasadya,” laygay niya. “Magkara sa iya atubangan nga may pag-amba.” (Salmo 100:2) Mapaabot sang tanan nga nagaalagad sa matuod nga Dios nga mangin makalilipay ang ila pagsimba kon husto ang ila motibo.

[Nota]

^ par. 14 Kon basahon mo ang Efeso kapitulo 4 kag Colosas kapitulo 3, mahangpan mo sing maathag kon ano ang buot silingon sang pagbag-o sa personalidad.

GINPALIGBAN MO BALA?

▪ Ano ang sadsaran sang matuod nga pagsimba?​—1 Timoteo 2:3-6.

▪ Paano ang halad nga gawad ni Cristo makahatag sa aton sing kalipay?​—1 Timoteo 1:15.

▪ Paano ang Cristiano nga mga miting makabulig sa imo agod malipay ka sa imo pagsimba sa Dios?​—Salmo 100:1-5.

[Retrato sa pahina 10]

Ang pagtuon sa Biblia upod sa iban isa ka makalilipay nga eksperiensia