Gå direkte til indholdet

Hvorfor forbliver Jehovas Vidner politisk neutrale?

Hvorfor forbliver Jehovas Vidner politisk neutrale?

 Jehovas Vidner forbliver politisk neutrale af religiøse årsager, baseret på hvad Bibelen lærer. Vi laver ikke lobbyarbejde, stemmer ikke på politiske partier eller kandidater, stiller ikke op til en politisk post og deltager ikke i noget der har til formål at få en regering væltet. Vi mener at Bibelen giver gode grunde til at følge denne kurs.

  •   Vi efterligner Jesus, der nægtede at modtage et politisk embede. (Johannes 6:15) Han lærte sine disciple at de ikke skulle være “en del af verden”, og han gjorde det klart at de ikke skulle vælge side i politiske spørgsmål. – Johannes 17:14, 16; 18:36; Markus 12:13-17.

  •   Vi er loyale mod Guds rige, som Jesus talte om da han sagde: “Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord.” (Mattæus 24:14) Som repræsentanter for Guds rige, der er bemyndiget til at forkynde at det snart vil komme, forbliver vi neutrale i alle landes politiske sager, også i det land vi bor i. – 2 Korinther 5:20; Efeserne 6:20.

  •   Ved at forblive neutrale har vi mulighed for frit at fortælle andre om den gode nyhed om Guds rige uanset hvilken politisk holdning de har. Gennem vores ord og handlinger forsøger vi at vise at vi stoler på at det er Guds rige der vil løse verdens problemer. – Salme 56:11.

  •   Da vi undgår politiske splittelser, er vi forenet som et internationalt brodersamfund. (Kolossenserne 3:14; 1 Peter 2:17) I modsætning hertil skaber religioner der blander sig i politik, splittelser mellem deres medlemmer. – 1 Korinther 1:10.

 Respekt for myndighederne. Selvom vi ikke deltager i politik, respekterer vi myndighederne der hvor vi bor. Det er i harmoni med Bibelens befaling: “Lad enhver sjæl underordne sig de højere myndigheder.” (Romerne 13:1) Vi overholder loven, betaler skat og samarbejder med myndighederne om at skabe gode forhold for alle. Frem for at deltage i forsøg på at undergrave myndighederne følger vi Bibelens råd om at bede “for konger og alle dem som er i høje stillinger”, specielt når de skal træffe afgørelser der kunne berøre religionsfriheden. – 1 Timoteus 2:1, 2.

 Vi respekterer også at andre har ret til selv at træffe beslutninger vedrørende politik. For eksempel forstyrrer vi ikke politiske valg eller hindrer andre i at stemme.

 Er vores neutralitet bare et moderne fænomen? Nej. Apostlene og andre kristne i det første århundrede havde et lignende syn på myndighederne. Bogen Beyond Good Intentions skriver: “De første kristne havde den overbevisning at de skulle vise den styrende myndighed ære, men de troede ikke på at de selv skulle deltage i politik.” På samme måde står der i bogen On the Road to Civilization at de første kristne ‘ikke ville modtage politiske embeder’.

 Er vores politiske neutralitet en trussel mod den nationale sikkerhed? Nej. Vi er fredselskende borgere som myndighederne ikke behøver at frygte. Tænk over det der stod i en rapport fra 2001 udarbejdet af Det Nationale Videnskabernes Akademi i Ukraine. Rapporten siger om vores politiske neutralitet: “I dag er der måske nogle der ikke kan lide det standpunkt Jehovas Vidner har; det var en væsentlig grund til at de blev anklaget af de totalitære nazi- og kommunistregimer i fortiden.” Da Jehovas Vidner blev undertrykt i Sovjet, “forblev de lovlydige borgere. De arbejdede ærligt og uselvisk på kollektive landbrug og fabrikker og var ingen trussel mod det kommunistiske regime.” Rapporten konkluderede at Jehovas Vidners tro og handlinger heller ikke i dag “underminerer en stats sikkerhed og integritet”.