Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Hvad vil Guds rige udrette?

Hvad Bibelen siger

Guds rige vil erstatte alle jordiske regeringer og herske over hele jorden. (Daniel 2:44; Åbenbaringen 16:14) Når det sker, vil Guds rige ...

  • Fjerne de onde, hvis selviskhed skader os alle. “De ugudelige skal udryddes fra jorden.” – Ordsprogene 2:22.

  • Gøre ende på al krig. “[Gud] standser krige indtil jordens ende.” – Salme 46:9.

  • Bringe velstand og tryghed til jorden. “Alle vil bo fredeligt midt blandt deres egne vingårde og figentræer, og ingen vil skræmme dem.” – Mika 4:4, Good News Translation.

  • Forvandle jorden til et paradis. “Ørkenen og det udtørrede land skal glæde sig, og ørkensletten juble og blomstre.” – Esajas 35:1.

  • Sørge for meningsfyldt og glædebringende arbejde til alle. “[Guds] udvalgte vil bruge deres hænders værk fuldt ud. De skal ikke slide til ingen nytte.” – Esajas 65:21-23.

  • Fjerne sygdom. “Ingen indbygger siger: ‘Jeg er syg.’” – Esajas 33:24.

  • Befri os for aldringsprocessen. “Lad hans legeme blive friskere end det var i ungdommen; lad ham vende tilbage til ungdomskraftens dage.” – Job 33:25.

  • Give de døde livet igen. “Alle de der er i mindegravene skal høre [Jesus’] røst og komme ud.” – Johannes 5:28, 29.