Gå direkte til indholdet

Hvad vil Guds rige udrette?

Hvad Bibelen siger

 Guds rige vil erstatte alle jordiske regeringer og herske over hele jorden. (Daniel 2:44; Åbenbaringen 16:14) Når det sker, vil Guds rige ...

  •   Fjerne de onde, hvis selviskhed skader os alle. “De ugudelige skal udryddes fra jorden.” – Ordsprogene 2:22.

  •   Gøre ende på al krig. “[Gud] standser krige indtil jordens ende.” – Salme 46:9.

  •   Bringe velstand og tryghed til jorden. “Alle vil bo fredeligt midt blandt deres egne vingårde og figentræer, og ingen vil skræmme dem.” – Mika 4:4, Good News Translation.

  •   Forvandle jorden til et paradis. “Ørkenen og det udtørrede land skal glæde sig, og ørkensletten juble og blomstre.” – Esajas 35:1.

  •   Sørge for meningsfyldt og glædebringende arbejde til alle. “[Guds] udvalgte vil bruge deres hænders værk fuldt ud. De skal ikke slide til ingen nytte.” – Esajas 65:21-23.

  •   Fjerne sygdom. “Ingen indbygger siger: ‘Jeg er syg.’” – Esajas 33:24.

  •   Befri os for aldringsprocessen. “Lad hans legeme blive friskere end det var i ungdommen; lad ham vende tilbage til ungdomskraftens dage.” – Job 33:25.

  •   Give de døde livet igen. “Alle de der er i mindegravene skal høre [Jesus’] røst og komme ud.” – Johannes 5:28, 29.