Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Husker du?

Husker du?

 Husker du?

Har du haft udbytte af at læse de seneste udgaver af Vagttårnet? Prøv din hukommelse ved hjælp af følgende spørgsmål:

Hvad kan en kristen gøre når han rammes af følelsesmæssig og åndelig træthed?

Begynd med at se på hvad der kan være årsagen til træthed. Det kan være en hjælp at gøre status over vore vaner og ejendele og skille os af med enhver unødig vægt. Vi kan sætte os realistiske mål i forhold til vore omstændigheder. Det er vigtigt at pleje sit åndelige helbred, og det bør indbefatte at vi regelmæssigt beder til Gud og grunder dybere over tingene. — 15/8, side 22-25.

Hvorfor opfatter Jehovas Vidner tallet 144.000 bogstaveligt?

Efter at apostelen Paulus havde hørt om de 144.000, så han „en stor skare, som ingen var i stand til at tælle“. (Åbenbaringen 7:4, 9) Hvis tallet 144.000 var symbolsk, ville kontrasten gå tabt. Jesus omtalte dem der skal regere sammen med ham, som en „lille hjord“. (Lukas 12:32) — 1/9, side 30-31.

Hvorfor kunne en israelit sælge et selvdødt dyr som blodet ikke var løbet fra, til en fremmed?

En fremmed eller en fastboende udlænding som ikke blev proselyt, var ikke underlagt Loven. En israelit havde derfor lov til at give eller sælge sådanne dyr til dem. (5 Mosebog 14:21) Men en proselyt var bundet af Loven og ville ikke spise kødet af et sådant dyr når blodet ikke var løbet af. (3 Mosebog 17:10) — 15/9, side 26.

Hvad er biomimetik, og hvorfor kan det have interesse for kristne?

Det er en forskningsgren som søger at efterligne former, processer og systemer der findes i naturen. For eksempel konstruerede brødrene Wright en flyvemaskine efter at have studeret store fugle i flugt. Biomimetik kan derfor tilskynde en kristen til at give Skaberen ære. — 1/10, side 9.

Hvem omtales i Andet Korintherbrev 12:2-4 som én der blev bortrykket til paradiset?

Denne passage følger lige efter nogle vers hvor Paulus forsvarede sin apostelværdighed. Eftersom der i Bibelen ikke omtales nogen anden der har haft denne oplevelse, er det sandsynligt at det var fortælleren, Paulus selv, der havde haft dette syn. — 15/10, side 8.

Hvilke egenskaber havde Jesus der kvalificerede ham til at tjene som Guds udvalgte leder?

Jesus var fuldstændig pålidelig og uangribelig, var helt igennem ærlig og havde ikke noget at skjule. Han var en pligtopfyldende tjener for Gud. Jesus havde dyb omsorg for folk og var villig til at arbejde. — 1/11, side 5-6.

Hvor vil dæmonerne være under tusindårsriget?

Det vil være logisk at konkludere at de under Kristi tusindårsrige vil blive kastet i afgrunden sammen med Satan. (Åbenbaringen 20:1-3) I Første Mosebog 3:15 forudsiges det at slangens hoved skal knuses, hvilket indbefatter at han bliver kastet i afgrunden under tusindårsriget. Hans afkom indbefatter de onde engle, eller dæmoner. At de har vist stor frygt for afgrunden, viser at de er klar over at de på et tidspunkt vil blive bundet dér. (Lukas 8:31) — 15/11, side 30.

Hvorfor skal man udvise forsigtighed når man drikker alkohol, også selvom man ikke drikker så meget at man bliver beruset?

Nogle kan indtage en del genstande uden at blive mærkbart påvirkede. Der er imidlertid risiko for at man lidt efter lidt bliver ’afhængig af megen vin’, altså bliver alkoholiker. (Titus 2:3) Jesus advarede mod at blive „tynget af frådseri og drikkeri“. ( Lukas 21:34, 35) Selvom man ikke drikker så meget at man bliver beruset, kan det være nok til at man bliver døsig og dvask — både fysisk og åndeligt. — 1/12, side 19-20.