Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Emneregister til Vagttårnet 2004

Emneregister til Vagttårnet 2004

 Emneregister til Vagttårnet 2004

med angivelse af den udgave hvori artiklerne forekommer

BIBELEN

Chester Beattys skatkammer, 15/9

Complutenserpolyglotten, 15/4

En ’bemærkelsesværdig god’ oversættelse (Ny Verden-Oversættelsen), 1/12

En frygtløs „vandringsmand i evangeliets tjeneste“ (G. Borrow), 15/8

Hovedpunkter fra Første Mosebog — 1. del, 1/1

Hovedpunkter fra Første Mosebog — 2. del, 15/1

Hovedpunkter fra Anden Mosebog, 15/3

Hovedpunkter fra Tredje Mosebog, 15/5

Hovedpunkter fra Fjerde Mosebog, 1/8

Hovedpunkter fra Femte Mosebog, 15/9

Hovedpunkter fra Josuas Bog, 1/12

DEN KRISTNES LIV OG EGENSKABER

Abraham og Sara — Du kan efterligne deres tro, 15/5

Børneopdragelse, 15/6

„De retskafnes telt vil blomstre“ (Sl 14), 15/11

„Enhver der er klog handler med kundskab“ (Ord 13), 15/7

Herrens aftensmåltid, 15/3

Hvad bør man give sine børn i arv? 1/9

Hvordan man overvinder modløshed, 1/9

Hvordan viser vi Gud at vi elsker ham? 1/3

I unge — beskyt jeres hjerte med jeres forældres hjælp! 15/10

„Kæmp troens gode kamp“, 15/2

Livets usikkerhed, det er muligt at klare, 1/2

Med hvilken indstilling venter du? 1/10

Neutralitet, forenes med kristen kærlighed? 1/5

Rigtigt og forkert — Hvordan afgør man det? 1/12

Ser du belønningen for dig? 1/4

Styres dit liv af ydre omstændigheder? 1/6

Trøst til dem der har modgang, 15/2

Åndelige mål, 15/7

DIVERSE

666 — mere end blot en gåde, 1/4

Anabaptisterne, 15/6

Behøver man at tilhøre et trossamfund? 1/6

Bør vi bede til englene om hjælp? 1/4

Den Westfalske Fred, 15/3

’De sagtmodige skal arve jorden’, 1/10

’De sejlede til Cypern’, 1/7

Ehud, 15/3

„En af de største ingeniørbedrifter“ (Det Støbte Hav), 15/1

Et brev til Noa, 1/7

Et godt styre, 1/8

Fadervor, hvad betyder det for dig? 15/9

’Gud bor ikke i templer gjort med hænder’, 15/1

Guds riges styre — en realitet, 1/8

Guds tjenere er som træer, 1/3

Har kirkerne en fremtid? 1/3

Hvad kendetegner en god leder? 1/11

Hvem er „den sande Gud og evigt liv“? (1Jo 5:20), 15/10

Hvilke løfter kan man stole på? 15/1

Hvordan får man et meningsfyldt liv? 1/8

Hvor kristendom og hedenskab stødte sammen (Efesus), 15/12

Hvor man finder de bedste råd, 15/8

Håb om fred i vor tid? 1/1

Kan bøn gøre en forskel? 15/6

Kappadokien, 15/7

Kristne tjenere går i Jesu fodspor, 1/3

Kunne du tænke dig at leve evigt? 15/11

Lykke, 1/9

Møller som skaffer brød på bordet, 15/9

Oldtidens sportskampe, 1/5

Rebekka, 15/4

Religion skyld i problemerne i verden? 15/2

Skal præster blande sig i politik? 1/5

Troshelbredelse, 1/3

Vilddyret og dets tal, 1/4

Værdinormer, bestemt af andre? 15/10

Åndelige behov, 1/2

Åndelige tilstand og ens velbefindende, 1/2

JEHOVA

Du kan glæde Gud, 15/5

Gud har omsorg for dig, 1/7

„Hvor er dine værker mange, Jehova!“ 15/11

Interesserer Gud sig for os? 1/1

’Ske din vilje på jorden’, 15/4

Ydmyghed, 1/11

JEHOVAS VIDNER

De indfødte i Mexico hører den gode nyhed, 15/8

Den sande kristendom trives, 1/3

Der bliver forkyndt for folk på deres arbejdsplads, 1/4

Det internationale stævne „Giv Gud ære“, 15/1

En god samvittighed (glemt mobiltelefon tilbageleveres), 1/2

Et brev fra Alejandra (Mexico), 1/10

Et stævne på „jordens navle“ (Påskeøen), 15/2

Gileadafslutninger, 15/6, 15/12

„Glemte ofre“ huskes, 1/9

Glæden ved at give (bidrag), 1/11

Gode gerninger i nødens stund, 1/6

Hun fortalte klassekammeraterne om sin tro (Polen), 1/10

’Hun lærte os at respektere hendes tro’ (Italien), 15/6

Ikke kun en leg (børn), 1/10

’Kom over og hjælp os’ (Bolivia), 1/6

Liberia, 1/4

Loyale og urokkelige (Polen), 15/10

Områdestævner i 2004 (annonce), 1/3

Oplæres til at gå i Jesu fodspor, 1/3

Uformel forkyndelse i Mexicos engelsksprogede distrikt, 15/4

Venner af Gud på „venskabsøerne“ (Tonga), 15/12

JESUS KRISTUS

En fødsel der bør huskes, 15/12

Mirakler — Virkelige eller opdigtede? 15/7

KALENDEREN

’Du er mere majestætisk end bjerge’, 15/3

„Floderne — lad dem klappe i hænderne“, 15/5

„Havenes overflod“, 15/9

„Hvor er dine værker mange!“ 15/11

„Jehovas træer bliver mætte“, 15/1

’Sommer og vinter skal aldrig ophøre’, 15/7

LIVSBERETNINGER

Bevarede missionærånden — og blev rigt velsignet (T. Cooke), 1/1

Et lykkeligt liv trods store sorger (A. Hyde), 1/7

Et rigt og lykkeligt liv præget af frivillige ofre (M. og R. Szumiga), 1/9

Fra de dystre fangehuller til De Schweiziske Alper (L. Walther), 1/6

Jeg har erfaret Jehovas loyale hengivenhed (F. King), 1/2

Jehovas styrke holdt os oppe (E. Haffner), 1/8

Mens jeg var blind, blev mine øjne åbnet! (E. Hauser), 1/5

Små ofre bragte os store velsignelser (G. og A. Aljian), 1/4

Tilfredshed i tjenesten for Gud har holdt mig oppe (I. Osueke), 1/3

Tillid til Jehovas kærlige omsorg (A. Denz Turpin), 1/12

Uddannelse der varede hele livet (H. Gluyas), 1/10

Vi tog et fast standpunkt for Guds styre (M. Žobrák), 1/11

SPØRGSMÅL FRA LÆSERNE

Blodderivater, 15/6

Bogstavelig kamel og nåleøje? (Mt 19:24; Mr 10:25; Lu 18:25), 15/5

„Den fuldkomne kærlighed“ (1 Joh. 4:18), 1/10

Fråseri, 1/11

Hvad forudskildrede jubelåret? 15/7

Hvad skete der egentlig, og hvis liv var i fare? (2Mo 4:24-26) 15/3

Hvordan kan man bedrøve den hellige ånd? (Ef 4:30), 15/5

Hvordan kunne Hanamel sælge sin arvelod til Jeremias? (Jer 32:7), 1/3

Hvor duen fandt olivenbladet (1Mo 8:11), 15/2

Hvor er dæmonerne under Kristi tusindårige styre? 15/11

Hvorfor havde Mikal en terafimstatue? (1Sa 19:13), 1/6

Hvorfor israelitiske mænd havde lov at gifte sig med tilfangetagne fremmede kvinder, 15/9

Hvorfor Jesus lod Thomas, men ikke Maria Magdalene røre ved ham, 1/12

Hvorfor Juda ’gik ind til’ en kvinde han antog for en skøge (1Mo 38:15, 16), 15/1

„Ikketroende“ (2Kor 6:14), 1/7

Led Paulus skibbrud på Malta? 15/8

Om at låne ud „uden at håbe at få noget igen“ (Lu 6:35), 15/10

Satan „faldet som et lyn fra himmelen“? (Lu 10:18), 1/8

Skal tallet 144.000 forstås bogstaveligt? 1/9

Var det 23.000 eller 24.000 israelitter der faldt? (1Kor 10:8; 4Mo 25:9), 1/4

STUDIEARTIKLER

Alkohol, bevar en ligevægtig holdning til, 1/12

„Bliv ved med at hente kraft i Herren“, 15/9

De der priser Gud, velsignes, 1/6

„Denne verdens scene skifter“, 1/2

’Den trofaste træl’ består prøven! 1/3

„Deres røst er kommet ud over hele jorden“, 1/1

De ældre — en værdifuld del af det kristne brodersamfund, 15/5

En „træl“ der er både trofast og klog, 1/3

Er dit håb om Paradiset velfunderet? 15/10

Forfulgte, men lykkelige, 1/11

„Fuldfør din tjeneste“, 15/3

Giv Gud ære — Hvem gør det i dag? 1/10

Guds folk må vise venlighed, 15/4

„Gør en evangelieforkynders gerning“, 15/3

’Gå ud og gør disciple’, 1/7

Hadet uden grund, 15/8

Har du lyst til „Jehovas lov“? 15/7

Herliggør Gud „med én mund“, 1/9

„Herre, lær os at bede“ (mønsterbønnen), 1/2

Hvordan man får Kristi syn på storhed, 1/8

Hvordan man viser venlighed i en uvenlig verden, 15/4

„Ifør jer den fulde rustning fra Gud“, 15/9

I unge — lægger I en god grundvold for fremtiden? 1/5

Jehova dækker vore behov hver dag (mønsterbønnen), 1/2

Jehova er vor Hjælper, 15/12

Jehovas dom vil ramme de onde, 15/11

„Jehovas forordning“ kan ikke slå fejl, 15/7

Jehovas loyale kærlighed er stor, 15/1

Jehovas storhed er uudgrundelig, 15/1

Jehova, vor ’fæstning i trængselstider’, 15/8

Jehova åbenbarer sin herlighed for ydmyge, 1/8

Lad alle forkynde Jehovas herlighed, 1/1

Lad dig lede af den levende Gud, 15/6

Lad os vandre på uangribelighedens vej, 1/12

Lykkelige tjenere for Jehova, 1/11

’Lær dem at holde alt det jeg har befalet jer’, 1/7

Modstå den ånd der kendetegner en verden i forandring, 1/4

Om at vise venlighed i en uvenlig verden, 15/4

Omsorg for de ældre — et kristent ansvar, 15/5

Pas på — lad dig ikke bedrage, 15/2

„Rejs omkring i landet“, 15/10

Skaberværket forkynder Guds herlighed! 1/6

Stol på Guds ånd når du skal klare livets omskiftelser, 1/4

Styrk hinanden, 1/5

Søg Jehova, den der ransager hjerter, 15/11

Tager du imod Jehovas hjælp? 15/12

Tal Guds ord med frimodighed, 15/11

Trætte, men giver ikke tabt, 15/8

’Vis inderlig hengivenhed for hinanden’, 1/10

Værdsæt livets gave, 15/6

Vær modig som Jeremias, 1/5

Værn om din renhed ved at vogte dit hjerte, 15/2

Vær på vagt over for „de fremmedes stemme“, 1/9