Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehova er vor Hjælper

Jehova er vor Hjælper

 Jehova er vor Hjælper

„Min hjælp er fra Jehova, som frembragte himmel og jord.“ — SALME 121:2.

1, 2. (a) Hvorfor kan det siges at vi alle fra tid til anden har brug for hjælp? (b) Hvordan er Jehova som Hjælper?

HVEM af os har aldrig brug for en hjælpende hånd? Sandheden er at vi alle fra tid til anden har brug for hjælp — til at klare et tyngende problem, til at bære et smerteligt tab eller til at holde ud under en vanskelig prøve. Når man har brug for hjælp, henvender man sig ofte til en omsorgsfuld ven. At betro sine problemer til en sådan ven kan gøre byrden lettere at bære. Men det er begrænset hvad et menneske kan gøre for at hjælpe. Og desuden er andre måske ikke altid i stand til at træde til når der er brug for hjælp.

2 Der findes imidlertid en hjælper som har ubegrænset magt og styrke. Og han forsikrer os tilmed om at han aldrig vil svigte os. Han er den om hvem salmisten med fuld tillid sagde: „Min hjælp er fra Jehova.“ (Salme 121:2) Hvorfor var denne salmist overbevist om at Jehova ville hjælpe ham? Lad os for at finde svaret på det spørgsmål se nærmere på Salme 121. Det vil hjælpe os til at forstå hvorfor også vi med tillid kan se hen til Jehova som vor Hjælper.

En aldrig svigtende Hjælper

3. Hvilke bjerge har salmisten måske løftet sine øjne til, og hvorfor?

3 Som indledning pegede salmisten på at vi har grund til at vise tillid til Jehova fordi han er Skaberen: „Jeg løfter mine øjne til bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp er fra Jehova, som frembragte himmel og jord.“ (Salme 121:1, 2) Det var ikke et hvilket som helst bjerg salmisten løftede sine øjne til. Da disse ord blev nedskrevet, lå Jehovas tempel i Jerusalem. Denne by, der var højt beliggende i Judas bjerge, var det sted hvor Jehovas symbolske bolig var. (Salme 135:21) Salmisten har måske løftet sine øjne til Jerusalems bjerge, hvor Jehovas tempel lå, og tillidsfuldt set hen til Jehova efter hjælp. Hvorfor var salmisten så sikker på at Jehova kunne hjælpe ham? Fordi han er den „som frembragte himmel og jord“. I virkeligheden sagde salmisten: ’Intet som helst kan hindre den almægtige Skaber i at hjælpe mig!’ — Esajas 40:26.

4. Hvordan viste salmisten at Jehova altid er opmærksom på sit folks behov, og hvorfor er det en trøstende tanke?

Salmisten fremhævede dernæst at Jehova altid er opmærksom på sine tjeneres  behov: „Han kan umuligt tillade din fod at vakle. Han som vogter dig kan umuligt blive døsig. Se! Han bliver ikke døsig og sover ikke, han som vogter Israel.“ (Salme 121:3, 4) Det er umuligt for Gud at lade dem der stoler på ham, „vakle“ eller falde på en sådan måde at de ikke kan komme på fode igen. (Ordsprogene 24:16) Hvorfor? Fordi Jehova er som en lysvågen hyrde der vogter sine får. Er det ikke en trøstende tanke? Ikke et øjeblik vil han lukke øjnene for sit folks behov. Dag og nat er de genstand for hans årvågne opmærksomhed.

5. Hvorfor siges der at Jehova står ved den „højre hånd“?

5 I tillid til at Jehova er sit folks loyale Beskytter, skrev salmisten: „Jehova vogter dig. Jehova er skygge for dig ved din højre hånd. Om dagen skal solen ikke plage dig; heller ikke månen om natten.“ (Salme 121:5, 6) For en der rejste til fods i Mellemøsten, ville et skyggefuldt sted yde en kærkommen beskyttelse mod den brændende sol. Jehova er som en skygge for sit folk, der beskytter dem mod ulykkens brændende hede. Læg mærke til at Jehova siges at være ved den „højre hånd“. I oldtidens krigsførelse var soldatens højre hånd til en vis grad ubeskyttet af skjoldet, som blev holdt i den venstre hånd. En loyal ven kunne yde beskyttelse ved at stå og kæmpe ved soldatens højre hånd. Som en sådan ven står Jehova ved sine tilbederes side, altid parat til at hjælpe dem.

6, 7. (a) Hvordan forsikrer salmisten os om at Jehova aldrig vil høre op med at hjælpe sit folk? (b) Hvorfor kan vi nære den samme tillid som salmisten?

6 Vil Jehova nogen sinde høre op med at hjælpe sit folk? Nej, det er helt utænkeligt. Salmisten sluttede: „Jehova vil vogte dig mod al ulykke. Han vil vogte din sjæl. Jehova vil vogte din udgang og din indgang fra nu og til fjerne tider.“ (Salme 121:7, 8) Bemærk at skribenten på dette sted skiftede fra nutid til fremtid. Tidligere, i vers 5, sagde salmisten: „Jehova vogter dig.“ Men i disse vers skrev han: „Jehova vil vogte dig.“ Sande tilbedere forsikres således om at Jehovas hjælp vil strække sig ud i fremtiden. Uanset hvor de befinder sig, og uanset hvilke trængsler de bliver udsat for, vil de aldrig være uden for hans hjælpende hånds rækkevidde. — Ordsprogene 12:21.

7 Skribenten til Salme 121 var overbevist om at den almægtige Skaber våger over sine tjenere med en omsorgsfuld hyrdes nænsomhed og en årvågen vagts opmærksomhed. Vi har al mulig grund til at nære den samme tillid som salmisten, for Jehova forandrer sig ikke. (Malakias 3:6) Betyder det at vi altid vil blive fysisk beskyttet? Nej, men så længe vi ser hen til ham som vor Hjælper, vil han værne os mod alt hvad der kunne skade os åndeligt. Det er kun naturligt at spørge: ’Hvordan hjælper Jehova os?’ Lad os se på fire måder. I denne artikel vil vi komme ind på hvordan han hjalp sine tjenere på Bibelens tid, og i den næste artikel vil vi se på hvordan han hjælper sit folk i dag.

Hjælp fra engle

8. Hvorfor er det ikke overraskende at englene nærer en dyb interesse for Guds jordiske tjeneres ve og vel?

8 Jehova har befalingen over millioner af engle. (Daniel 7:9, 10) Disse åndesønner udfører trofast hans vilje. (Salme 103:20) De er fuldt ud klar over at Jehova har stor kærlighed til mennesker der tilbeder ham, og at han ønsker at hjælpe dem. Det er ikke overraskende at englene nærer stor interesse for Guds jordiske tjeneres ve og vel. (Lukas 15:10) De glæder sig helt sikkert over at blive brugt af Jehova til at hjælpe mennesker. På hvilke måder gjorde Jehova brug af engle til at støtte og styrke sine jordiske tjenere i fortiden?

9. Nævn et eksempel på hvordan engle fik kraft og myndighed fra Gud til at beskytte trofaste mennesker.

 9 Engle fik kraft og myndighed fra Gud til at beskytte og udfri troende og trofaste mennesker. To engle hjalp Lot og hans døtre til at undslippe Sodomas og Gomorras ødelæggelse. (1 Mosebog 19:1, 15-17) Én engel dræbte 185.000 assyriske soldater som truede Jerusalem. (2 Kongebog 19:35) Da Daniel blev kastet i en løvekule, ’sendte Jehova sin engel og lukkede løvernes gab’. (Daniel 6:21, 22) Og da apostelen Peter kom i fængsel, blev han udfriet af en engel. (Apostelgerninger 12:6-11) Bibelen nævner mange andre eksempler på engles beskyttelse, og det bekræfter hvad der siges i Salme 34:7: „Jehovas engel lejrer sig rundt om dem der frygter ham, og han redder dem.“

10. Hvordan brugte Jehova en engel til at opmuntre profeten Daniel?

10 I nogle tilfælde brugte Jehova englene til at opmuntre og styrke trofaste mennesker. Et rørende eksempel på det findes i Daniels Bog, kapitel 10. På dette tidspunkt var Daniel måske tæt på de hundrede år. Profeten var meget modløs, øjensynlig på grund af Jerusalems ødelagte tilstand og forsinkelsen i genopbygningen af templet. Han blev også foruroliget over et frygtindgydende syn han fik. (Daniel 10:2, 3, 8) Gud sendte i hast en engel for at opmuntre ham. Mere end én gang mindede engelen Daniel om at han var ’højt skattet’ i Guds øjne. Hvad førte det til? Den aldrende profet sagde til engelen: „Du har styrket mig.“ — Daniel 10:11, 19.

11. Nævn et eksempel på at engle blev brugt til at lede arbejdet med at forkynde den gode nyhed.

11 Jehova brugte også engle til at lede arbejdet med at forkynde den gode nyhed. En engel ledede Filip hen til en ætiopisk eunuk for at forkynde budskabet om Kristus for ham, hvorefter eunukken blev døbt. (Apostelgerninger 8:26, 27, 36, 38) Kort tid efter var Guds vilje at den gode nyhed skulle forkyndes for uomskårne hedninger. I et syn viste en engel sig for Kornelius, en gudfrygtig hedning, og gav ham besked på at sende bud efter apostelen Peter. Da Kornelius’ udsendinge fandt Peter, sagde de: „Kornelius . . . har ved en hellig engel fået guddommelig besked på at lade dig hente til sit hus og at høre det du har at sige.“ Peter fulgte med, og de første uomskårne blev således en del af den kristne menighed. (Apostelgerninger 10:22, 44-48) Forestil dig hvordan du ville have det hvis du vidste at en engel havde hjulpet dig til at komme i kontakt med et menneske der var ret indstillet!

Hjælp gennem hellig ånd

12, 13. (a) Hvorfor havde Jesu apostle god grund til at tro at den hellige ånd kunne hjælpe dem? (b) Hvad gav den hellige ånd de kristne i det første århundrede kraft til?

12 Kort før Jesus døde, forsikrede han sine apostle om at de ikke ville blive ladt i stikken. Faderen ville give dem en ’hjælper, den hellige ånd’. (Johannes 14:26) Apostlene havde god grund til at tro at den hellige ånd kunne hjælpe dem. De inspirerede Skrifter er jo fyldt med eksempler på hvordan Jehova brugte sin hellige ånd, den stærkeste kraft der findes, til at hjælpe sit folk.

13 Ved mange lejligheder blev den hellige ånd brugt til at give mennesker kraft til at udføre Jehovas vilje. Den hellige ånd gav dommerne kraft til at udfri Israel. (Dommerne 3:9, 10; 6:34) Og den samme ånd gav de kristne i det første århundrede kraft til at fortsætte med at forkynde med frimodighed trods alle former for modstand. (Apostelgerninger 1:8; 4:31) De gode resultater de opnåede i deres tjeneste, var et magtfuldt vidnesbyrd om den hellige ånds virke. Hvad ellers kunne være forklaringen på at „ulærde og almindelige mennesker“ kunne sprede budskabet om Riget til hele den dakendte  verden? — Apostelgerninger 4:13; Kolossenserne 1:23.

14. Hvordan har Jehova brugt sin hellige ånd til at oplyse sit folk?

14 Jehova brugte også sin hellige ånd til at oplyse sit folk. Med Guds ånds hjælp var Josef i stand til at tyde Faraos profetiske drømme. (1 Mosebog 41:16, 38, 39) Ved hjælp af sin ånd åbenbarede Jehova sine hensigter for ydmyge mennesker, men skjulte dem for de stolte. (Mattæus 11:25) Om de ting Jehova skænker „dem der elsker ham“, sagde apostelen Paulus: „Det er os Gud har åbenbaret det gennem ånden.“ (1 Korinther 2:7-10) Kun med den hellige ånds hjælp ville et menneske kunne forstå Guds vilje fuldt ud.

Hjælp fra Guds ord

15, 16. Hvad fik Josua besked på at gøre for at kunne handle med indsigt?

15 Jehovas inspirerede ord er ’gavnligt til undervisning’ og gør Guds tjenere ’fuldt ud dygtige, fuldt udrustede til enhver god gerning’. (2 Timoteus 3:16, 17) Bibelen indeholder mange eksempler på at Guds folk i fortiden blev hjulpet af de dele af De Hellige Skrifter som allerede var nedskrevet.

16 Gennem Skrifterne fik Guds tilbedere sund vejledning. Da Josua fik overdraget hvervet som Israels leder, lød denne befaling til ham: „Denne lovbog [som var blevet nedskrevet af Moses] skal ikke vige fra din mund, og du skal læse dæmpet i den dag og nat, for at du kan tage vare på at handle efter alt hvad der står skrevet i den; for da vil du have lykken med dig på din vej og da vil du handle med indsigt.“ Læg mærke til at Gud ikke lovede at Josua mirakuløst ville få visdom. Nej, for at kunne handle med indsigt måtte han læse og grunde over ’lovbogen’. — Josua 1:8; Salme 1:1-3.

17. Hvordan blev både Daniel og kong Josias hjulpet af de dele af Skrifterne som de havde adgang til?

17 Gud brugte også sit skrevne ord til at åbenbare sin vilje og hensigt. For eksempel lagde Daniel i Jeremias’ skrifter mærke til hvor længe Jerusalem skulle ligge øde. (Jeremias 25:11; Daniel 9:2) Tænk også over hvad der skete da kong Josias regerede over Juda. På daværende tidspunkt var nationen kommet bort fra Jehova, og kongerne havde tydeligvis undladt at lave en personlig afskrift af Loven og følge den. (5 Mosebog 17:18-20) Men i forbindelse med reparationen af templet fandt man „lovbogen“, sandsynligvis originalen som Moses havde nedskrevet omkring 800 år tidligere. Efter at have hørt Lovens indhold læst op indså Josias hvor langt nationen var afveget fra Jehovas vilje, og kongen traf nogle gennemgribende forholdsregler for at følge det der stod skrevet i bogen. (2 Kongebog 22:8; 23:1-7) Er det ikke tydeligt at Guds folk i fortiden blev hjulpet af de dele af De Hellige Skrifter som de havde adgang til?

Hjælp gennem trosfæller

18. Hvorfor kan vi sige at det er Jehova der står bag det når hans sande tilbedere hjælper hinanden?

18 Den hjælp Jehova giver, kommer ofte gennem trosfæller. Ja, i virkeligheden er det Gud der står bag det når en af hans sande tilbedere yder en anden hjælp. Hvorfor kan vi sige det? Af to grunde. For det første er Guds hellige ånd involveret. Denne ånd frembringer frugt som kærlighed og godhed hos  dem der søger dens påvirkning. (Galaterne 5:22, 23) Når en af Guds tjenere bliver bevæget til at hjælpe en anden, er det derfor et bevis på at Jehovas ånd er i virksomhed. For det andet er vi skabt i Guds billede. (1 Mosebog 1:26) Det betyder at vi er i stand til at afspejle hans egenskaber, deriblandt hans venlighed og medfølelse. Den virkelige kilde til den hjælp Jehovas tjenere yder andre, er derfor Ham hvis egenskaber vi derved afspejler.

19. Nævn nogle bibelske eksempler på at Jehova sørgede for hjælp gennem trosfæller.

19 Hvordan sørgede Jehova for hjælp gennem trosfæller på Bibelens tid? Jehova fik ofte en af sine tjenere til at give andre en vejledning, som for eksempel da Jeremias gav Baruk en vejledning der reddede hans liv. (Jeremias 45:1-5) Fra tid til anden blev sande tilbedere bevæget til at yde materiel hjælp til deres trosfæller, som da kristne i Makedonien og Achaia viste stor iver efter at hjælpe deres nødlidende brødre i Jerusalem. Apostelen Paulus bemærkede at en sådan gavmildhed med rette fremkaldte „taksigelse til Gud“. — 2 Korinther 9:11.

20, 21. Under hvilke omstændigheder blev apostelen Paulus styrket af brødre fra Rom?

20 Særlig gribende er beretninger om Jehovas tjenere som gjorde en indsats for at styrke og opmuntre hinanden. Lad os se på et eksempel der har at gøre med apostelen Paulus. Mens Paulus var på vej til Rom som fange, rejste han ad den romerske landevej Via Appia. Den sidste del af rejsen var særlig ubehagelig, da den førte de rejsende gennem et sumpet lavlandsområde. * Brødrene i menigheden i Rom vidste at Paulus var på vej. Hvad ville de gøre? Ville de blive hjemme i byen hvor der var trygt og behageligt, og vente indtil Paulus kom, og så gå ud og hilse på ham?

 21 Bibelskribenten Lukas, som ledsagede Paulus på denne rejse, fortæller os hvad der skete: „Derfra [fra Rom] kom brødrene, da de havde hørt nyheden om os, for at møde os helt ude ved Appius’ Torv og De Tre Kroer.“ Kan du se det for dig? Brødrene vidste at Paulus var på vej, og en delegation af brødre rejste ud for at møde ham. En del af delegationen ventede på Appius’ Torv, den velkendte station på landevejen, 74 kilometer uden for Rom. De øvrige af brødrene ventede ved De Tre Kroer, en rasteplads omkring 58 kilometer uden for byen. Hvordan reagerede Paulus? Lukas fortæller: „Da Paulus fik øje på dem takkede han Gud og fattede mod.“ (Apostelgerninger 28:15) Forestil dig det! Alene synet af brødrene som havde brugt kræfter på at rejse hele den lange vej, virkede styrkende og trøstende på Paulus! Og hvem takkede Paulus for denne hjælp og støtte? Han takkede den der stod bag — Jehova Gud.

22. Hvad er vores årstekst for 2005, og hvad vil vi se på i den næste artikel?

22 Den inspirerede beretning om Guds måde at handle på taler sit eget tydelige sprog om at Gud er en uforlignelig Hjælper. Jehovas Vidner vil meget passende have ordene fra Salme 121:2 som deres årstekst for 2005: „Min hjælp er fra Jehova.“ Men hvordan hjælper Jehova os i dag? Det vil vi se på i den næste artikel.

[Fodnote]

^ par. 20 Den romerske digter Horats (65-8 f.v.t.), som foretog samme rejse, udtalte sig om de ubehageligheder der var på denne strækning af turen. Horats beskrev Appius’ Torv som et sted der var „fuldt af Matroser og snedige Krofolk“. Han beklagede sig over „Frøer og giftige Myg“ og over at „Vandet var slet“. — Horats’ Satirer og Breve ved Axel Juel, 1945, side 21, 22.

Husker du?

På hvilke måder sørgede Jehova for hjælp —

● gennem englene?

● gennem sin hellige ånd?

● gennem sit inspirerede ord?

● gennem trosfæller?

[Studiespørgsmål]

[Tekstcitat på side 15]

Årsteksten for 2005 vil være: „Min hjælp er fra Jehova.“ — Salme 121:2.

[Illustration på side 16]

Paulus takkede Gud for den hjælp han modtog fra brødrene i Rom