Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Tager du imod Jehovas hjælp?

Tager du imod Jehovas hjælp?

Tager du imod Jehovas hjælp?

„Jehova er min hjælper; jeg vil ikke være bange.“ — HEBRÆERNE 13:6.

1, 2. Hvorfor er det vigtigt at vi tager imod Jehovas hjælp og vejledning i vores liv?

FORESTIL dig at du vandrer ad en bjergsti. Du er dog ikke alene, for en guide har tilbudt at følges med dig, og han er den bedste guide der findes. Han er langt mere erfaren og udholdende end du er, men alligevel følges han tålmodigt med dig. Han lægger mærke til at du en gang imellem snubler. Af hensyn til din sikkerhed rækker han sin hånd ud for at hjælpe dig over et særlig farligt sted. Ville du afvise hans hjælp? Nej, selvfølgelig ikke! Din sikkerhed står på spil.

2 Som kristne må vi vandre ad en vanskelig sti. Skal vi gå alene på denne trange vej? (Mattæus 7:14) Nej, Bibelen viser at den bedste ’guide’ som overhovedet findes, Jehova Gud, lader mennesker vandre med ham. (1 Mosebog 5:24; 6:9) Hjælper Jehova sine tjenere på deres vandring? Han siger: „Jeg, Jehova din Gud, griber din højre hånd, jeg er den der siger til dig: ’Vær ikke bange. Jeg vil hjælpe dig.’“ (Esajas 41:13) Ligesom guiden i vores illustration tilbyder Jehova venligt sin hjælpende hånd og sit venskab til dem der ønsker at vandre med ham. Ingen af os kunne tænke sig at afvise hans hjælp, vel?

3. Hvilke spørgsmål vil vi få besvaret under denne drøftelse?

3 I den foregående artikel drøftede vi fire måder hvorpå Jehova hjalp sit folk i fortiden. Hjælper han sit folk på de samme måder i dag? Og hvordan kan vi sikre os at vi tager imod en sådan hjælp? Lad os finde svarene på disse spørgsmål og derved få større tillid til at Jehova virkelig er vores hjælper. — Hebræerne 13:6.

Hjælp fra engle

4. Hvorfor kan Guds tjenere i dag have tillid til at englene støtter dem?

4 Hjælper englene Jehovas tjenere i dag? Ja, det gør de. De viser sig ganske vist ikke synligt for at udfri sande tilbedere af fare i dag. Selv på Bibelens tid var det sjældent at engle greb ind på en sådan måde. Ligesom det er tilfældet i dag, var det meste af det de gjorde, usynligt for menneskers øjne. Men tjenere for Gud som forstod at englene var parate til at støtte dem, følte sig ikke desto mindre meget opmuntrede af denne viden. (2 Kongebog 6:14-17) Vi har god grund til at føle det på samme måde.

5. Hvordan viser Bibelen at englene er engageret i forkyndelsesarbejdet i dag?

5 Jehovas engle er særlig interesserede i et specielt arbejde som vi er med i. Hvad er det for et arbejde? Vi kan finde svaret i Åbenbaringen 14:6: „Jeg så en anden engel flyve midt på himmelen, og han havde en evigvarende god nyhed at forkynde som godt nyt for dem der bor på jorden, og for hver nation og stamme og hvert tungemål og folk.“ Denne ’evigvarende gode nyhed’ er nært knyttet til den „gode nyhed om riget“, som ifølge Jesu profeti „vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne“ før enden på denne tingenes ordning kommer. (Mattæus 24:14) Englene forkynder naturligvis ikke direkte, for dette vigtige hverv har Jesus overdraget mennesker. (Mattæus 28:19, 20) Er det ikke godt at vide at vi får hjælp fra hellige engle, magtfulde og vise åndeskabninger, til at fuldføre dette hverv?

6, 7. (a) Hvad viser at englene støtter vores forkyndelsesarbejde? (b) Hvordan kan vi sikre os støtte fra Jehovas engle?

6 Der er mange vidnesbyrd om at englene støtter vores arbejde. Vi hører for eksempel ofte om at Jehovas Vidner i forkyndelsen møder nogen som ganske kort forinden har bedt til Gud om hjælp til at finde sandheden. Sådanne oplevelser er alt for hyppige til at man kan affærdige dem som rene og skære tilfældigheder. Takket være hjælp fra englene lærer flere og flere mennesker at gøre som ’engelen der flyver midt på himmelen’, forkyndte: „Frygt Gud og giv ham ære.“ — Åbenbaringen 14:7.

7 Længes du efter at Jehovas mægtige engle skal støtte dig? Så gør alt hvad du kan, for at være optaget af din tjeneste. (1 Korinther 15:58) Når vi frit giver af os selv i denne særlige opgave som Jehova har betroet os, kan vi regne med hans engles hjælp.

Hjælp fra den øverste engel

8. Hvilken ophøjet stilling indtager Jesus i himmelen, og hvorfor er det opmuntrende for os at vide?

8 Jehova giver os også en anden hjælp gennem engle. Åbenbaringen 10:1 beskriver et syn af en ærefrygtindgydende „stærk engel“ hvis „ansigt var som solen“. Denne engel skildrer åbenbart den herliggjorte Jesus Kristus i himmelsk magt. (Åbenbaringen 1:13, 16) Men er Jesus virkelig en engel? Ja, i en vis forstand, for han er ærkeengel. (1 Thessaloniker 4:16) Hvad er en ærkeengel? Ordet betyder ’den øverste engel’, eller ’overengelen’. Jesus er den mægtigste af alle Jehovas åndesønner. Jehova har givet ham befalingen over alle sine englehære. Denne ærkeengel er en virkelig magtfuld hjælper. På hvilke måder?

9, 10. (a) Hvordan er Jesus en „hjælper“ for os når vi synder? (b) Hvordan er Jesu eksempel en hjælp for os?

9 Den aldrende apostel Johannes skrev: „Hvis nogen begår en synd, har vi en hjælper hos Faderen, Jesus Kristus, en retfærdig.“ (1 Johannes 2:1) Hvorfor nævnte Johannes at Jesus i særlig grad er vor „hjælper“ når vi „begår en synd“? Jo, vi synder daglig, og synd fører til død. (Prædikeren 7:20; Romerne 6:23) Men Jesus gav sit liv som et offer for vore synder. Og han befinder sig ved vor barmhjertige Faders side for at gå i forbøn for os. Hver eneste af os har brug for en sådan hjælp. Hvordan kan vi tage imod den? Ved at angre vore synder og søge tilgivelse på grundlag af Jesu offer. Desuden må vi undgå at gentage vore synder.

10 Ud over at Jesus døde for os, efterlod han os et fuldkomment forbillede. (1 Peter 2:21) Ved sit eksempel viser han os vej og hjælper os til at afstikke kursen så vi kan undgå alvorlig synd og behage Jehova Gud. Er vi ikke lykkelige for at have en sådan hjælp? Jesus lovede sine disciple at der også ville blive sørget for en anden hjælper.

Hjælpen fra den hellige ånd

11, 12. Hvad er Jehovas ånd, hvor magtfuld er den, og hvorfor har vi brug for den i dag?

11 Jesus gav dette løfte: „Jeg vil anmode Faderen, og han vil give jer en anden hjælper til at være hos jer for evigt, sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod.“ (Johannes 14:16, 17) „Sandhedens ånd“, den hellige ånd, er ikke en person, men en kraft — Jehovas egen virksomme kraft. Det er en ubegrænset kraft. Og det var ved hjælp af denne kraft at Jehova skabte universet, udførte bemærkelsesværdige mirakler og åbenbarede sin vilje i syner. Eftersom Jehova ikke bruger sin ånd på disse specifikke måder i dag, betyder det så at vi ikke har brug for den?

12 Nej, tværtimod! I disse „kritiske tider som er vanskelige at klare“, har vi mere end nogen sinde brug for Jehovas ånd. (2 Timoteus 3:1) Den styrker os til at holde ud under prøvelser. Og den hjælper os til at opdyrke smukke egenskaber som knytter os nærmere til Jehova og til vore åndelige brødre og søstre. (Galaterne 5:22, 23) Men hvordan kan vi få gavn af denne enestående hjælp fra Jehova?

13, 14. (a) Hvorfor kan vi være sikre på at Jehova villigt giver hellig ånd til sit folk? (b) Hvilken handlemåde ville vise at man ikke tager imod den hellige ånds gave?

13 For det første er det nødvendigt at vi beder om hellig ånd. Jesus sagde: „Hvis . . . I, skønt I er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor langt snarere vil da ikke Faderen i himmelen give hellig ånd til dem der beder ham!“ (Lukas 11:13) Ja, Jehova er den bedste Fader man kan forestille sig. Hvis vi beder ham om hellig ånd, er det utænkeligt at han ville nægte os denne gave. Spørgsmålet er da: Beder vi om den? Vi har gode grunde til hver eneste dag at anmode om den i vore bønner.

14 For det andet må vi tage imod denne gave ved at arbejde i harmoni med den. Det kan illustreres på følgende måde: Forestil dig at en kristen kæmper med en tilbøjelighed til at se pornografi. Han har bedt om den hellige ånds hjælp til at modstå denne urene vane. Han har søgt vejledning hos kristne ældste, og de har rådet ham til at handle beslutsomt og helt undgå at komme i nærheden af den slags nedbrydende materiale. (Mattæus 5:29) Men hvad nu hvis han ignorerer deres vejledning og udsætter sig selv for yderligere fristelse? Arbejder han så i harmoni med sin bøn om at få den hellige ånds hjælp? Eller løber han en risiko for at bedrøve Guds ånd og miste denne gave? (Efeserne 4:30) Faktisk har vi alle brug for at gøre alt hvad vi kan, for at sikre os at vi kan blive ved med at modtage denne vidunderlige hjælp fra Jehova.

Hjælp fra Guds ord

15. Hvordan kan vi vise at vi ikke tager Bibelen for givet?

15 Bibelen har i mange århundreder været en hjælp for Jehovas trofaste tjenere. Vi bør dog ikke tage De Hellige Skrifter for givet, men derimod huske at de kan være til stor hjælp for os. Det kræver en indsats at tage imod denne hjælp, og vi må derfor gøre bibellæsning til en del af vores daglige rutine.

16, 17. (a) Hvordan beskriver Salme 1:2, 3 velsignelserne ved at læse i Guds lov? (b) Hvad viser at Salme 1:3 skulle lede tanken hen på en flittig indsats?

16 Om den mand der frygter Gud, siger Salme 1:2, 3: „Til Jehovas lov har han lyst, og i hans lov læser han dæmpet dag og nat. Og han skal blive som et træ, plantet ved strømme af vand, der giver sin frugt til tiden og hvis løv ikke visner; og alt hvad han gør, det lykkes.“ Forstår du pointen i versene? Det er nemt at læse disse ord og slutte at de blot skildrer et smukt og fredfyldt sceneri — et skyggefuldt træ der vokser ved en flod. Det ville være skønt at tage sig en eftermiddagslur et sådant sted! Men salmen opfordrer os ikke til at tænke på hvile. Den maler et helt andet billede, et der leder tanken hen på en flittig indsats. Hvordan det?

17 Læg mærke til at træet her ikke blot er et skyggefuldt træ der tilfældigvis vokser ved en flodbred. Det er et frugtbærende træ, der med velberåd hu er „plantet“ på et nøje udvalgt sted — „ved strømme af vand“. Hvordan kunne et træ vokse ved flere strømme af vand? Jo, ejeren af en frugtplantage ville måske grave kanaler for at lede vandet hen til rødderne af hans værdifulde træer. Aha, nu bliver pointen tydelig! Hvis vi i åndelig forstand trives ligesom dette træ, er det fordi der er blevet gjort et stort arbejde til gavn for os. Vi er tilknyttet en organisation som bringer sandhedens rene vand helt hen til os, men vi må selv gøre vores del. For at få sandhederne fra Guds ord ind i vores sind og hjerte må vi sikre os at vi er dér hvor vi kan suge til os af dette dyrebare vand. Vi må desuden bruge tid på at grunde over det vi læser, og fordybe os i det. På den måde vil vi også kunne bære god frugt.

18. Hvad kræver det at finde Bibelens svar på vore spørgsmål?

18 Vi får ikke nogen gavn af Bibelen hvis den blot står i reolen. Den er heller ikke et tryllemiddel eller en talisman — som om vi bare kunne lukke øjnene, lade Bibelen slå op på et tilfældigt sted og så forvente at svaret på vores spørgsmål stod at læse på siden foran os. Når vi skal træffe beslutninger, er vi nødt til at grave efter ’kundskaben om Gud’ som efter en skjult skat. (Ordsprogene 2:1-5) For at finde bibelsk vejledning angående de specifikke behov vi har, er en flittig og grundig undersøgelse ofte nødvendig. Vi har mange bibelske publikationer som kan hjælpe os i vores studium. Når vi bruger disse redskaber til ivrigt at grave efter visdommens skatte i Guds ord, drager vi virkelig nytte af Jehovas hjælp.

Hjælp gennem trosfæller

19. (a) Hvorfor kan man betragte artikler i Vagttårnet og Vågn op! som hjælp der er tilvejebragt gennem trosfæller? (b) Hvordan er du blevet hjulpet af en specifik artikel i et af vore blade?

19 Jehova har altid ladet mennesker der tjener ham, være en hjælp for hinanden. Har Jehova forandret sig? Nej, ikke det mindste. Uden tvivl kan vi hver især komme i tanker om tilfælde hvor trosfæller har givet os lige præcis den hjælp vi havde brug for, på det helt rigtige tidspunkt. Kan du for eksempel genkalde dig nogle artikler i Vagttårnet og Vågn op! som trøstede dig da du havde behov for det, eller hjalp dig til at løse et problem eller klare en udfordring som satte din tro på prøve? Jehova skaffede dig denne hjælp gennem „den trofaste og kloge træl“ som har fået overdraget det hverv at sørge for „mad i rette tid“. — Mattæus 24:45-47.

20. På hvilke måder viser kristne ældste sig at være „gaver i form af mennesker“?

20 Ofte er den hjælp vi modtager fra trosfæller, dog mere direkte. En kristen ældste holder måske et foredrag der rører vores hjerte, han aflægger et hyrdebesøg som hjælper os gennem en vanskelig tid, eller han giver os en venlig vejledning som hjælper os til at se eller overvinde en svaghed. En taknemmelig kristen søster har skrevet følgende om den hjælp en ældste gav hende: „Mens vi gik i forkyndelsen, tog han sig tid til at lade mig komme frem med det der tyngede mig. Aftenen forinden havde jeg bedt Jehova om at der måtte være en jeg kunne tale med. Denne broder talte med mig på en meget medfølende måde. Han hjalp mig til at se hvordan Jehova i årevis havde hjulpet mig. Jeg er Jehova taknemmelig for at han sendte denne ældstebroder til mig.“ På alle disse måder viser kristne ældste at de er „gaver i form af mennesker“, som Jehova stiller til rådighed gennem Jesus Kristus for at hjælpe os til at forblive på vejen til livet. — Efeserne 4:8.

21, 22. (a) Hvad resulterer det i når menighedens medlemmer følger rådet i Filipperbrevet 2:4? (b) Hvorfor har selv små udtryk for venlighed betydning?

21 Det er ikke kun de ældste, men hver eneste trofast kristen, der gerne vil følge den inspirerede vejledning om ’ikke hver især blot at have øje for sine egne interesser, men også hver især for de andres’. (Filipperne 2:4) Når medlemmerne af den kristne menighed følger denne vejledning, fører det til smukke gerninger som vidner om venlighed. En familie blev for eksempel udsat for en pludselig og voldsom tragedie. Faderen havde taget den lille datter med på indkøb, og på hjemvejen blev de impliceret i en bilulykke. Datteren blev dræbt, og faderen blev alvorligt kvæstet. Da han blev udskrevet fra hospitalet, var han til at begynde med så hårdt medtaget at han intet kunne gøre selv. Hans kone var følelsesmæssigt helt ødelagt og ikke i stand til at pleje ham alene. Et ægtepar fra menigheden lod derfor det ulykkelige par bo hos sig i flere uger hvor de tog sig af dem.

22 Venlige gerninger er naturligvis ikke altid forbundet med tragiske omstændigheder og personlige ofre. Den hjælp vi modtager, er ofte i en langt mindre målestok. Men uanset hvor lille en venlighed der bliver vist os, værdsætter vi den, ikke sandt? Kan du komme i tanker om tilfælde hvor en broder eller søster med et kærligt ord eller en venlig gestus gav dig netop den hjælp du havde brug for? Jehova drager gang på gang omsorg for os på sådanne måder. — Ordsprogene 17:17; 18:24.

23. Hvordan betragter Jehova det når vi bestræber os for at hjælpe hinanden?

23 Ønsker du at Jehova vil gøre brug af dig til at hjælpe andre? Det er et privilegium der står åbent for dig. Og faktisk sætter Jehova pris på at du gør noget for andre. Hans ord siger: „Den der viser den ringe sin gunst låner ud til Jehova, og Han vil gengælde ham efter fortjeneste.“ (Ordsprogene 19:17) Det giver stor glæde at give af sig selv til gavn for sine brødre og søstre. (Apostelgerninger 20:35) De der med vilje holder sig for sig selv, vil hverken opleve glæden ved at give en sådan hjælp eller blive styrket ved at modtage den. (Ordsprogene 18:1) Lad os derfor trofast komme sammen ved de kristne møder så vi kan opmuntre hinanden. — Hebræerne 10:24, 25.

24. Hvorfor bør vi ikke føle os forfordelt fordi vi ikke har været vidne til Jehovas iøjnefaldende mirakler i fortiden?

24 Er det ikke skønt at tænke nærmere over de måder Jehova hjælper os på? Selvom vi ikke lever på en tid hvor Jehova udfører iøjnefaldende mirakler for at gennemføre sine hensigter, har vi ingen grund til at føle os forfordelt. Det der virkelig tæller, er at Jehova giver os al den hjælp vi behøver for at forblive trofaste. Og hvis vi sammen holder ud i tro, vil vi leve og komme til at se Jehovas mest storslåede og underfulde gerninger i historien! Lad os være besluttede på at tage imod og gøre fuld brug af Jehovas kærlige hjælp så vi kan tilslutte os ordene i årsteksten for 2005: „Min hjælp er fra Jehova.“ — Salme 121:2.

Hvad mener du?

Hvordan sørger Jehova i dag for at hjælpe os —

● gennem englene?

● gennem sin hellige ånd?

● gennem sit inspirerede ord?

● gennem trosfæller?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 18]

Det er godt at vide at englene støtter forkyndelsesarbejdet

[Illustration på side 21]

Jehova bruger måske en af vore trosfæller til at give os den trøst vi har behov for