Johannes’ Første Brev 4:1-21

4  Mine elskede venner, I skal ikke tro på enhver inspireret udtalelse.*+ Prøv de inspirerede udtalelser* for at se om de kommer fra Gud,+ for mange falske profeter er gået ud i verden.+  Sådan kan I vide om den inspirerede udtalelse kommer fra Gud: Enhver inspireret udtalelse der anerkender at Jesus Kristus kom til jorden som menneske, stammer fra Gud.+  Men enhver inspireret udtalelse der ikke anerkender Jesus, stammer ikke fra Gud,+ og det er den inspirerede udtalelse der kommer fra antikrist. I har hørt at den skulle komme,+ og nu er den allerede i verden.+  I lader jer lede af Gud, kære børn, og I har sejret over dem,*+ for han som er forenet med jer,+ er større end ham som er forenet med verden.+  De lader sig lede af verden.+ Derfor taler de om alt det der kommer fra verden, og verden hører på dem.+  Vi lader os lede af Gud. Den der lærer Gud at kende, vil høre på os.+ Den der ikke lader sig lede af Gud, hører ikke på os.+ På den måde kan vi kende den sande inspirerede udtalelse fra den falske inspirerede udtalelse.+  Mine elskede venner, lad os blive ved med at elske hinanden,+ for kærligheden kommer fra Gud, og enhver der elsker, er blevet født som barn af Gud og kender Gud.+  Den der ikke elsker, har ikke lært Gud at kende, for Gud er kærlighed.+  Over for os blev Guds kærlighed åbenbaret ved at han sendte sin enestefødte Søn+ til verden for at vi kunne få livet gennem ham.+ 10  Kærligheden består ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin Søn som et sonoffer+ for vores synder.+ 11  Mine elskede venner, når det er sådan Gud har elsket os, har vi også pligt til at elske hinanden.+ 12  Ingen har nogensinde set Gud.+ Men hvis vi bliver ved med at elske hinanden, vil Gud blive ved med at være i os, og hans kærlighed vil blive fuldendt i os.+ 13  Vi ved at vi hele tiden er forenet med ham, og at han er forenet med os, fordi han har givet os sin ånd. 14  Desuden har vi selv set at Faren har udsendt sin Søn som verdens frelser, og det vidner vi om.+ 15  Når nogen anerkender at Jesus er Guds Søn,+ vil Gud blive ved med at være forenet med ham, og han vil være forenet med Gud.+ 16  Den kærlighed Gud har til os, har vi lært at kende, og den er vi blevet overbevist om.+ Gud er kærlighed,+ og den der bliver ved med at vise kærlighed,* vil også blive ved med at være forenet med Gud, og Gud vil blive ved med at være forenet med ham.+ 17  På den måde er kærligheden blevet fuldendt i os. Derfor kan vi være frimodige*+ på dommens dag, for ligesom han* er, sådan er vi også i denne verden. 18  Der er ingen frygt i kærligheden,+ for den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Frygt holder os tilbage. Ja, den der har frygt, er ikke blevet fuldendt i kærligheden.+ 19  Vi elsker fordi han elskede os først.+ 20  Den der siger: “Jeg elsker Gud” og alligevel hader sin bror, er en løgner,+ for den der ikke elsker sin bror,+ som han jo har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set.+ 21  Og vi har fået dette bud fra ham: Den der elsker Gud, skal også elske sin bror.+

Fodnoter

Bogst.: “ånderne”.
Bogst.: “enhver ånd”.
Dvs. de falske profeter.
Eller “bliver i kærligheden”.
Eller “tillidsfulde; trygge”.
Dvs. Jesus Kristus.

Studienoter

Medieindhold