Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bevar en ligevægtig holdning til alkohol

Bevar en ligevægtig holdning til alkohol

 Bevar en ligevægtig holdning til alkohol

„Vinen er en spotter, den stærke drik larmer op, og ingen der farer vild ved den er vís.“ — ORDSPROGENE 20:1.

1. Hvordan udtrykte en salmist sin værdsættelse af nogle gode gaver fra Jehova?

„ENHVER god gave og enhver fuldkommen foræring er ovenfra, for den kommer ned fra himmellysenes Fader,“ skrev disciplen Jakob. (Jakob 1:17) Af taknemmelighed for Guds mange gode gaver sang en salmist om ham: „Han lader grønt græs spire frem til dyrene, og planter til menneskenes tjeneste, så han frembringer brød af jorden, og vin der fryder det dødelige menneskes hjerte, ja, han lader ansigtet glinse af olie, og giver brød der styrker det dødelige menneskes hjerte.“ (Salme  104:14, 15) I lighed med planter, brød og olie er vin og andre alkoholiske drikke gode gaver fra Gud. Hvordan bør vi forvalte dem?

2. Hvilke spørgsmål angående alkohol vil vi drøfte?

2 En gave er kun god hvis den bliver brugt på den rigtige måde. For eksempel er honning „godt“, men „at spise for meget honning er ikke godt“. (Ordsprogene 24:13; 25:27) At drikke „lidt vin“ kan være en nydelse, men alkoholmisbrug er et alvorligt problem. (1 Timoteus 5:23) Bibelen advarer: „Vinen er en spotter, den stærke drik larmer op, og ingen der farer vild ved den er vís.“ (Ordsprogene 20:1) Hvad vil det sige at ’fare vild’ ved alkohol? * Hvor meget er for meget? Hvad er en ligevægtig holdning til alkohol?

Hvad vil det sige at ’fare vild’ ved alkohol?

3, 4. (a) Hvad viser at Bibelen fordømmer beruselse? (b) Beskriv nogle af symptomerne på beruselse.

3 I fortidens Israel skulle en søn der var en „frådser og drukkenbolt“, stenes ihjel. (5 Mosebog 21:18-21) Paulus befalede de kristne at „holde op med at omgås enhver som kaldes broder og som er utugtig eller havesyg eller afgudsdyrker eller spotter eller dranker eller udsuger, ja end ikke spise sammen med en sådan“. Der er ingen tvivl om at Bibelen fordømmer beruselse. — 1 Korinther 5:11; 6:9, 10.

4 I Bibelen beskrives symptomerne på beruselse sådan: „Se ikke på vinen når den viser sit røde skær, når den funkler i bægeret, løber så let. Til sidst bider den som en slange, og den udskiller gift som en giftsnog. Dine øjne ser mærkelige ting, og dit hjerte taler fordærvet.“ (Ordsprogene 23:31-33) Umådeholdent drikkeri ’bider som en giftslange’ i den forstand at den berusede bliver syg og omtåget og måske mister bevidstheden. Det kan ske at han ser „mærkelige ting“ — han fantaserer eller får ligefrem hallucinationer. Og han mister måske de hæmninger der normalt ville få ham til at afholde sig fra at udtrykke ’fordærvede’ tanker og ønsker.

5. Hvilken risiko er der ved at indtage større mængder alkohol?

5 Er det så i orden at drikke alkohol hvis blot man holder op før man bliver beruset? Nogle kan indtage en del genstande uden at blive mærkbart påvirkede. Men man bedrager sig selv hvis man mener at det er harmløst. (Jeremias 17:9) Der er risiko for at man lidt efter lidt bliver ’afhængig af megen vin’, altså bliver alkoholiker. (Titus 2:3) Forfatterinden Caroline Knapp beskriver processen sådan: „Det sker langsomt, snigende og næsten umærkeligt.“ Ja, overforbrug af alkohol er en dødsensfarlig snare!

6. Hvorfor er det vigtigt at vi ikke drikker og spiser for meget?

6 Tænk også over Jesu advarsel: „Vær opmærksomme på jer selv, så jeres hjerter aldrig bliver tynget af frådseri og drikkeri og det daglige livs bekymringer, og den dag pludselig, i et øjeblik, er over jer  som en snare. For den vil komme over alle dem der bor på hele jordens flade.“ (Lukas 21:34, 35) Selv om man ikke drikker så meget at man bliver beruset, kan det være nok til at man bliver døsig og dvask — både fysisk og åndeligt. Tænk hvis Jehovas dag overraskede en i den tilstand!

Hvad alkoholmisbrug kan medføre

7. Hvorfor er alkoholmisbrug i modstrid med opfordringen i Andet Korintherbrev 7:1?

7 Misbrug af alkohol er forbundet med mange farer, både fysiske og åndelige. Man risikerer at pådrage sig levercirrose (skrumpelever), hepatitis, kræft, sukkersyge og forskellige hjerte- og mavelidelser. Lang tids misbrug kan medføre en psykose der kaldes delirium tremens. Alkoholmisbrug er tydeligvis i klar modstrid med den bibelske opfordring: „Lad os rense os for enhver besmittelse af kød og ånd, idet vi fuldender hellighed i gudsfrygt.“ — 2 Korinther 7:1.

8. Hvad kan alkoholmisbrug medføre ifølge Ordsprogene 23:20, 21?

8 Alkoholmisbrug er en bekostelig last, og mange alkoholikere mister deres arbejde. Kong Salomon i fortidens Israel advarede: „Vær ikke blandt dem der drikker sig fulde i vin, blandt dem der frådser i kød.“ Hvorfor ikke? Han fortsatte: „For en dranker og en frådser kommer i nød, og af døsighed bliver man klædt i pjalter.“ — Ordsprogene 23:20, 21.

9. Hvorfor er det klogt at afholde sig fuldstændig fra at drikke alkoholiske drikke når man skal køre?

9 Opslagsværket The Encyclopedia of Alcoholism gør opmærksom på endnu et faremoment: „Undersøgelser har vist at alkohol nedsætter evnen til at føre et køretøj. Blandt andet forlænger det reaktionstiden og svækker koordinationsevnen, opmærksomheden og situationsbedømmelsen.“ Det kan få katastrofale følger at køre i påvirket tilstand. I 2003 omkom der i Danmark 105 ved alkoholrelaterede trafikulykker, og 672 blev alvorligt kvæstet. Det er især de unge der er udsatte, for de har mindre erfaring, både med at køre og med at vurdere virkningerne af alkohol. Kan man hævde at man viser respekt for livet som en gave fra Jehova Gud hvis man kører når man har indtaget en del genstande? (Salme 36:9) I betragtning af livets hellighed er det bedst at man slet ikke indtager alkohol når man skal køre.

10. Hvordan påvirkes hjernen af alkohol, og hvilke farer medfører det?

10 Umådeholdent drikkeri er ikke kun skadeligt for det bogstavelige helbred, men også for det åndelige. „Vin og ny vin tager det gode motiv bort,“ siger Bibelen. (Hoseas 4:11) Alkohol påvirker hjernen. Brochuren Misbrugets ABC beskriver hvordan: „Alkohol virker først og fremmest lammende på centralnervesystemet (rygmarv og hjerne). Når lammelsen rammer storhjernen, vil den pågældende person ofte miste sine hæmninger i større eller mindre udstrækning.“ I den tilstand kommer man let til at ’fare vild’ ved at tage sig friheder og give efter for fristelser. — Ordsprogene 20:1.

11, 12. På hvilke måder kan drikkeri være til åndelig skade?

11 Desuden befaler Bibelen: „Hvad enten I  spiser eller drikker eller gør noget andet, gør alt til Guds ære.“ (1 Korinther 10:31) Er det til ære for Gud hvis man indtager store mængder alkohol? En kristen ønsker afgjort ikke at få ry for at være dranker. Det ville ikke ære, men vanære, Jehovas navn.

12 Hvad ville der ske hvis en kristen drak for meget og derved bragte en trosfælle, måske en ny discipel, til at snuble og falde? (Romerne 14:21) „Enhver som bringer en af disse små som tror på mig, til snublen og fald, for ham er det bedre at få en af de møllesten der drejes af et æsel, hængt om halsen og blive sænket i det store, åbne hav,“ advarede Jesus. (Mattæus 18:6) Umådeholdent drikkeri kan desuden medføre at man mister sine forrettigheder i menigheden. (1 Timoteus 3:1-3, 8) Og man må heller ikke glemme at misbrug af alkohol går ud over ens familie.

Hvordan forebygger man alkoholmisbrug?

13. Hvad er en vigtig forholdsregel mod alkoholmisbrug?

13 Hvis man skal forebygge alkoholmisbrug, er det vigtigt at vide hvor man skal trække grænsen — ikke grænsen mellem umådehold og beruselse, men mellem mådehold og umådehold. Hvem kan fastsætte ens personlige grænse? Mange faktorer spiller ind, og derfor kan man ikke sætte tal på hvor mange genstande man maksimalt kan tillade sig at drikke. Hver enkelt er nødt til at kende sin grænse og holde sig på den sikre side af den. Hvordan finder man ud af hvor meget der ville være for meget? Findes der en principiel vejledning?

14. Hvilken rettesnor er en god hjælp til at trække grænsen mellem et mådeholdent og et umådeholdent alkoholforbrug?

14 Bibelen siger: „Værn om praktisk visdom og evnen til at tænke; så vil de blive liv for din sjæl og ynde om din hals.“ (Ordsprogene 3:21, 22) Derfor er det en god rettesnor at enhver mængde alkohol der mærkbart svækker ens dømmekraft og slører ens tænkeevne, er for meget. Og det er vigtigt at være ærlig over for sig selv når man afgør hvor ens grænse går!

15. I hvilke tilfælde kunne selv en enkelt genstand være én for meget?

15 Under visse omstændigheder kan selv en enkelt genstand være én for meget. En gravid kvinde vil måske vælge at afholde sig totalt fra alkohol for ikke at skade fosteret. Og vil det ikke være hensynsfuldt at undlade at drikke alkohol i selskab med en der har haft et alkoholproblem, eller en der af samvittighedsgrunde tager afstand fra alkohol? Jehova gav følgende befaling til de præster der tjente ved teltboligen: „Drik ikke vin eller stærke drikke . . . når I går ind i mødeteltet, at I ikke skal dø.“ (3 Mosebog 10:8, 9) Vi må derfor afstå fra at nyde alkohol inden for et rimeligt tidsrum før vi skal til et kristent møde, ud at forkynde eller til at udføre en anden teokratisk opgave. I de lande hvor det er forbudt at udskænke alkohol for unge under en bestemt alder, eller hvor alkohol er totalt forbudt, skal vi naturligvis overholde de gældende love. — Romerne 13:1.

16. Hvordan kan du træffe den rette afgørelse når du får tilbudt en genstand?

 16 Når du får tilbudt en genstand, bør du straks spørge dig selv: ’Kan jeg tillade mig at nyde alkohol nu?’ Hvis du bliver enig med dig selv om at det er i orden, så husk hele tiden din personlige grænse, og overskrid den ikke — heller ikke hvis en gavmild vært nøder dig. Pas især på når der er fri udskænkning ved for eksempel en bryllupsreception. I mange lande er der ingen lov mod at mindreårige indtager alkohol. Det er forældrenes ansvar at vejlede deres børn angående alkohol og sikre sig at de følger vejledningen. — Ordsprogene 22:6.

Et problem du kan overvinde

17. Hvordan kan man konstatere om man har et alkoholproblem?

17 Drikker du for meget alkohol? Tag ikke fejl — hvis du har et hemmeligt alkoholproblem, vil det før eller siden få destruktive virkninger. Ransag derfor dig selv omhyggeligt og ærligt. Spørg oprigtigt dig selv: ’Har jeg øget mit forbrug? Er jeg begyndt at drikke stærkere drikke? Drikker jeg for at fortrænge bekymringer, stress eller problemer? Har nogen i familien eller nogen af mine venner udtrykt bekymring over mit alkoholforbrug? Går mit alkoholforbrug ud over min familie? Ville det være svært for mig at undvære alkohol i en uge, i en måned eller i flere måneder? Holder jeg mit forbrug hemmeligt?’ Hvad nu hvis du må svare ja til et eller flere af disse spørgsmål? Så må du ikke gøre som den mand ’der i et spejl betragter sit eget ansigt og straks glemmer hvordan han var’. (Jakob 1:22-24) Tag skridt til at afhjælpe problemet. Hvad kan du gøre?

18, 19. Hvordan gør man ende på et overforbrug af alkohol?

18 Paulus formanede de kristne: „Drik jer ikke fulde i vin; det fører til udsvævelser; men bliv fortsat fyldt med ånd.“ (Efeserne 5:18) Gør op med dig selv hvad du passende kan nyde, og sæt grænsen dér. Beslut dig for at du ikke vil overskride den. Vis selvbeherskelse. (Galaterne 5:22, 23) Er du somme tider sammen med nogle der forsøger at presse dig til at drikke for meget? Så vær på vagt. Som Bibelen siger: „Den der vandrer med de vise bliver vís, men den der omgås tåber går det dårligt.“ — Ordsprogene 13:20.

19 Hvis du bruger alkohol til at flygte fra et problem, så se problemet i øjnene. Man kan bearbejde problemer ved at anvende Bibelens vejledning. (Salme 119:105) Tøv ikke med at søge hjælp hos en ældste som du har særlig tillid til. Opbyg dig selv åndeligt ved at gøre god brug af alt hvad Jehova har stillet til rådighed. Styrk dit forhold til Gud. Bed regelmæssigt til ham, især angående dine svagheder. Bønfald ham om at ’rense dine nyrer og dit hjerte’. (Salme 26:2) Og gør dit yderste for at vandre på uangribelighedens vej, sådan som det er beskrevet i den foregående artikel.

20. Hvilke forholdsregler kan det være nødvendigt at tage hvis man har svært ved at få bugt med sit alkoholproblem?

20 Hvad kan du gøre hvis du trods dine  bestræbelser ikke får bugt med dit alkoholproblem? Så må du følge Jesu råd: „Hvis din hånd nogen sinde bringer dig til snublen og fald, så hug den af; det er bedre for dig at gå invalid ind til livet end at have de to hænder og gå til Gehenna.“ (Markus 9:43) Det betyder at du bliver nødt til at afholde dig totalt fra alkohol. Den beslutning traf en kvinde som vi vil kalde Irene. Hun fortæller: „Efter næsten to og et halvt år som ædru begyndte jeg så småt at spekulere på om det ville gøre noget at tage en enkelt drink, bare for at se hvordan jeg ville reagere. Men i samme øjeblik som tanken melder sig, lægger jeg problemet frem for Jehova i bøn. Jeg har besluttet at jeg ikke vil drikke alkohol før i den nye verden — og måske ikke engang til den tid.“ Total afholdenhed er ikke for høj en pris for at komme til at leve i Guds retfærdige nye verden. — 2 Peter 3:13.

’Løb så I kan opnå sejrsprisen’

21, 22. Hvad kan hindre os i at nå målet i det løb der gælder livet, og hvordan undgår vi at det sker for os?

21 Paulus sammenlignede den kristnes liv med et væddeløb da han skrev: „Ved I ikke at løberne i et løb alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb på en sådan måde at I kan opnå den. Og enhver som tager del i en idrætskamp, viser selvbeherskelse i alt. De gør det naturligvis for at få en forgængelig krone, men vi en uforgængelig. Derfor løber jeg ikke som i det uvisse; jeg retter mine slag således at jeg ikke slår i luften; men jeg banker løs på mit legeme og behandler det som en træl, for at jeg, efter at have forkyndt for andre, ikke på en eller anden måde selv skal blive forkastet.“ — 1 Korinther 9:24-27.

22 Sejrsprisen bliver kun vundet af dem der fuldfører løbet. I det løb der gælder livet, kan misbrug af alkohol hindre os i at nå i mål. Vi må beherske os. Hvis vi skal undgå at ’løbe som i det uvisse’, må vi holde os fra „overdreven nydelse af vin“. (1 Peter 4:3) Vi må vise selvbeherskelse i alt. Hvad alkoholiske drikke angår, gør vi klogt i at „sige nej til ugudelighed og verdslige ønsker“. Vi må „leve efter et sundt sind og retfærdigt og gudhengivent“. — Titus 2:12.

[Fodnote]

^ par. 2 I denne artikel omfatter betegnelsen „alkohol“ alle alkoholiske drikke, såsom øl, vin og spiritus.

Husker du dette?

● Hvad er alkoholmisbrug?

● Hvilke negative konsekvenser har alkoholmisbrug?

● Hvordan kan vi undgå at misbruge alkohol?

● Hvordan kan man bekæmpe et alkoholmisbrug?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 19]

Vin „fryder det dødelige menneskes hjerte“

[Illustration på side 20]

Vi er nødt til at kende vores personlige grænse og holde os på den sikre side af den

[Illustration på side 21]

Beslut i forvejen hvor du vil trække grænsen

[Illustration på side 22]

Bed regelmæssigt til Jehova angående dine svagheder

[Illustration på side 23]

Det er forældrenes ansvar at give deres børn forsvarlige retningslinjer angående alkohol