Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Trætte, men giver ikke tabt

Trætte, men giver ikke tabt

 Trætte, men giver ikke tabt

„Jehova, som har skabt jorden til dens ender, . . . giver den trætte kraft; og den som er uden styrke, giver han øgede kræfter.“ — ESAJAS 40:28, 29.

1, 2. (a) Hvilken kærlig opfordring får alle der ønsker at være med i den rene tilbedelse? (b) Hvad kan udgøre en alvorlig trussel mod vores åndelige helbred?

SOM disciple af Jesus er vi godt kendt med hans kærlige tilskyndelse: „Kom til mig, alle I som slider og slæber og er tyngede af byrder, og jeg vil give jer ny styrke. . . . For mit åg er skånsomt og min byrde er let.“ (Mattæus 11:28-30) Kristne er også blevet lovet at der fra Jehova vil komme „perioder som giver friske kræfter“. (Apostelgerninger 3:19) Du har uden tvivl selv erfaret hvor styrkende det er at lære Bibelens sandheder at kende, få et lyst håb for fremtiden og følge Jehovas principper i dit liv.

2 Ikke desto mindre bliver nogle af Jehovas tjenere fra tid til anden overvældet af følelsesmæssig træthed, eller udbrændthed. I nogle tilfælde er disse anfald af modløshed kun kortvarige, men andre gange kan den udmattende følelse være af længere varighed. Som tiden går, synes nogle måske at deres kristne ansvarsopgaver er blevet en belastning for dem og ikke giver dem den nye styrke som Jesus lovede. Sådanne negative følelser kan udgøre en alvorlig trussel mod en kristens forhold til Jehova.

3. Hvorfor gav Jesus sine disciple det råd der findes i Johannes 14:1?

Kort før Jesus blev arresteret og henrettet, sagde han til sine disciple: „Lad ikke jeres hjerte foruroliges. Tro på Gud, og tro på mig.“ (Johannes 14:1) Jesus sagde dette fordi apostlene snart skulle blive vidne til nogle tragiske begivenheder og derefter ville blive udsat for forfølgelse. Jesus vidste at modløshed i sig selv kunne bringe hans apostle til snublen og fald. (Johannes 16:1) Hvis denne nedbrydende følelse ikke blev overvundet, kunne det svække dem åndeligt og få dem til at miste deres tillid til Jehova. Det samme gælder kristne i dag. Vedvarende modløshed kan virke knugende og forurolige hjertet. (Jeremias 8:18) Vort indre menneske kan svækkes. Under et sådant pres kan vi blive lammet følelsesmæssigt og åndeligt og endda miste lysten til at tilbede Jehova.

4. Hvad kan hjælpe os til at beskytte vort symbolske hjerte mod at blive træt?

4 I Ordsprogene 4:23 får vi følgende gode råd: „Vogt dit hjerte mere end alt andet der skal vogtes, for derfra udspringer livet.“ Bibelen indeholder praktiske råd som hjælper os til at beskytte vort symbolske hjerte mod at blive nedtrykt og åndeligt træt. Men lad os begynde med at se på hvad der kan være årsagen til træthed.

Kristendommen er ikke tyngende

5. Hvilke udtalelser af Jesus modsiger tilsyneladende hinanden?

5 Det skal indrømmes at det kræver en energisk indsats at være kristen. (Lukas 13:24) Jesus sagde endog: „Enhver som ikke bærer sin marterpæl og følger efter mig, kan ikke være min discipel.“ (Lukas 14:27) Overfladisk set kunne det virke som om disse ord strider mod det Jesus sagde om at hans byrde var let og gav ny styrke, men i virkeligheden er der ikke nogen modsigelse.

6, 7. Hvorfor kan man ikke sige at det er vores gudsdyrkelse der virker trættende?

6 Selvom man bliver fysisk træt når man anstrenger sig og gør en energisk indsats, kan det give stor tilfredsstillelse og virke styrkende  og forfriskende hvis det gøres i en god sags tjeneste. (Prædikeren 3:13, 22) Og hvilken bedre sag kunne man tjene end at fortælle sine medmennesker om de vidunderlige sandheder Bibelen indeholder? Vores kamp for at leve efter Guds høje moralnormer er heller ikke for noget at regne i sammenligning med de velsignelser der følger med. (Ordsprogene 2:10-20) Selv når vi bliver forfulgt, betragter vi det som en ære at lide ondt for Guds riges skyld. — 1 Peter 4:14.

7 De der tager Jesu åg på sig, får ny styrke, i modsætning til dem der forbliver under den falske religions åg og befinder sig i åndeligt mørke. Gud nærer kærlig omsorg for os og stiller ikke urimelige krav. Nej, Jehovas bud „er ikke byrdefulde“. (1 Johannes 5:3) Sand kristendom, som den er beskrevet i Bibelen, virker ikke tyngende. Det kan derfor ikke være vores gudsdyrkelse der gør os trætte og modløse.

’Aflæg enhver vægt’

8. Hvad er ofte årsagen til åndelig træthed?

8 Hvis vi føler os overmandet af åndelig træthed, skyldes det sandsynligvis den ekstra vægt der bliver lagt på os af denne fordærvede tingenes ordning. Da „hele verden ligger i den ondes magt“, er vi omgivet af nedbrydende kræfter som kan udmatte os og få os til at miste vores kristne ligevægt. (1 Johannes 5:19) Uvæsentlige gøremål kan komplicere og forstyrre vores kristne rutine. Disse ekstra byrder kan virke knugende og tynge os helt ned. Det er derfor ikke uden grund at Bibelen formaner os til at „aflægge enhver vægt“. — Hebræerne 12:1-3.

9. Hvordan kan materiel stræben tynge os?

9 Det man fokuserer på i verden — høje stillinger, penge, underholdning, ferierejser og andre materielle mål — kan påvirke vores tankegang. (1 Johannes 2:15-17) I det første århundrede stræbte nogle kristne efter at opnå rigdom og komplicerede derved deres liv. Apostelen Paulus forklarer: „De der gerne vil være rige, falder i fristelse og en snare og mange uforstandige og skadelige ønsker, som styrter mennesker i undergang og ødelæggelse. For kærligheden til penge er en rod til alt muligt skadeligt, og ved at tragte efter denne kærlighed er nogle blevet ført vild fra troen og har stukket sig selv overalt med mange smerter.“ — 1 Timoteus 6:9, 10.

10. Hvad kan Jesu billedtale om sædemanden lære os om rigdom?

10 Når vi føler os trætte og modløse i vores tjeneste for Gud, kunne det da skyldes at vi stræber så meget efter materielle ting at det er ved at kvæle vores åndelighed? Som det fremgår af Jesu billedtale om sædemanden, kunne det let ske. Jesus sammenlignede „de bekymringer der hører denne tingenes ordning til, og rigdommens bedragende magt samt begæret efter alle andre ting“ med tornede planter som „trænger ind og kvæler“ Guds ords sæd i vore hjerter. (Markus 4:18, 19) Bibelen giver os derfor dette råd: „Lad jeres levevis være fri for kærlighed til penge, idet I er tilfredse med det der er for hånden; for han har sagt: ’Jeg vil ikke på nogen måde slippe dig eller på nogen måde forlade dig.’“ — Hebræerne 13:5.

11. Hvad kan vi gøre med det der tynger os?

 11 Det der komplicerer vores tilværelse, er ikke nødvendigvis en stræben efter flere ting; det kan også være vores indstilling til det vi allerede har. Følelsesmæssigt er nogle blevet kørt helt ned på grund af alvorlige problemer med helbredet, dødsfald i familien eller andre opslidende problemer. De har erkendt at der af og til kan være behov for at de foretager nogle justeringer i deres hverdag. Et ægtepar besluttede sig for at lægge nogle af deres hobbyer og uvæsentlige personlige projekter på hylden. De gennemgik deres ting og pakkede bogstavelig talt alt det sammen som havde at gøre med sådanne projekter, og satte det væk. En gang imellem kan vi alle have gavn af at gøre status over vore vaner og ejendele og skille os af med enhver unødig vægt så vi ikke bliver trætte og giver tabt.

Vi må være fornuftige og rimelige

12. Hvad må vi erkende i forbindelse med vore egne fejl og mangler?

12 Vore egne fejl og mangler, selv i små ting, kan også blive en belastning. Som David så rammende sagde: „Mine misgerninger har overskyllet mit hoved; de er for tunge for mig, som en tung byrde.“ (Salme 38:4) Nogle få praktiske ændringer vil ofte kunne lette os for tunge byrder.

13. Hvordan kan rimelighed hjælpe os til at have et afbalanceret syn på vores tjeneste?

13 Bibelen opfordrer os til at tilegne os „praktisk visdom og evnen til at tænke“. (Ordsprogene 3:21, 22) „Visdommen ovenfra er . . . rimelig,“ siger Bibelen. (Jakob 3:17) Nogle har følt sig under pres fordi de gerne ville holde trit med andre i den kristne tjeneste. Men Bibelens råd til os er: „Lad enhver prøve sin egen gerning, og så kan han have grund til at rose sig i forhold til sig selv alene, og ikke i sammenligning med en anden. Enhver skal nemlig bære sin egen ansvarsbyrde.“ (Galaterne 6:4, 5) Det er sandt at andre kristnes gode eksempel kan tilskynde os til at tjene Jehova helhjertet, men praktisk visdom og rimelighed vil hjælpe os til at sætte os realistiske mål i forhold til vore egne omstændigheder.

14, 15. Hvordan kan vi udvise praktisk visdom når det gælder vore fysiske og følelsesmæssige behov?

14 Selv på områder som synes mindre betydningsfulde, kan rimelighed hjælpe os til at forebygge træthed. Sørger vi for eksempel for at have en afbalanceret livsform som fremmer et godt fysisk helbred? Et ægtepar der tjener på et af Jehovas Vidners afdelingskontorer, er et godt eksempel i den henseende. De har indset at praktisk visdom i høj grad kan være med til at forebygge træthed. Konen siger: „Uanset hvor meget vi har at gøre, prøver vi at gå i seng på nogenlunde samme tidspunkt hver aften. Vi motionerer også regelmæssigt. Det har virkelig hjulpet os. Vi kender nu vore begrænsninger og har lært at forholde os til dem. Vi prøver at lade  være med at sammenligne os med dem der ser ud til at være rene energibundter.“ Sørger vi for at spise sundt og regelmæssigt og få nok søvn? Hvis man er fornuftig og rimelig med hensyn til sit helbred i al almindelighed, kan det mindske følelsen af mental og åndelig udmattelse.

15 Nogle af os har ganske særlige behov. For eksempel er der en kristen søster der har haft mange udfordrende opgaver i heltidstjenesten. Hun har haft alvorlige problemer med helbredet, deriblandt en kræftsygdom. Hvad hjælper hende til at klare pressede situationer? Hun siger: „Det er vigtigt for mig at have noget tid hvor jeg kan være alene og have fuldstændig ro omkring mig. Jo mere stresset og træt jeg føler mig, jo mere har jeg brug for rolige, ensomme stunder hvor jeg kan læse og hvile.“ Praktisk visdom og evnen til at tænke hjælper os til at erkende og tilfredsstille vore egne behov og derved undgå at blive overmandet af åndelig træthed.

Jehova giver os styrke

16, 17. (a) Hvorfor er det af største betydning at man plejer sit åndelige helbred? (b) Hvad bør vi indarbejde i vores daglige rutine?

16 Det er naturligvis af største betydning at pleje sit åndelige helbred. Vi bliver måske fysisk trætte, men når vi har et nært forhold til Jehova, vil vi aldrig blive trætte af at tjene ham. Jehova „giver den trætte kraft; og den som er uden styrke, giver han øgede kræfter“. (Esajas 40:28, 29) Apostelen Paulus der selv erfarede sandheden i disse ord, skrev: „Derfor giver vi ikke op; nej, selv om vort ydre menneske hentæres, så fornys jo vort indre menneske fra dag til dag.“ — 2 Korinther 4:16.

17 Læg mærke til udtrykket „fra dag til dag“. Det betyder at vi daglig må benytte os af Jehovas foranstaltninger. En missionærsøster der tjente trofast i 43 år, oplevede perioder med fysisk træthed og modløshed. Men hun gav ikke tabt. Hun siger: „Jeg har gjort det til en vane at stå tidligt op så jeg, inden jeg begynder på noget som helst arbejde, kan bruge tid på at bede til Jehova og læse i hans ord. Denne daglige rutine har hjulpet mig til at klare det indtil nu.“ Vi kan helt sikkert regne med at Jehova vil holde os oppe med sin kraft hvis vi regelmæssigt, ja, „fra dag til dag“, beder til ham og grunder over hans ophøjede egenskaber og hans løfter.

18. Hvilken trøst giver Bibelen de trofaste der er kommet op i årene eller er syge?

18 Dette er især en hjælp for dem der føler sig nedslåede på grund af høj alder eller et dårligt helbred. At sådanne brødre og søstre bliver modløse, skyldes måske ikke at de sammenligner sig selv med andre, men at de sammenligner det de kan nu, men det de tidligere kunne. Hvor er det trøstende at vide at Jehova ærer de ældre! Bibelen siger: „Grå hår er en hæderskrone når de findes på retfærdigheds vej.“ (Ordsprogene 16:31) Jehova kender vore begrænsninger og sætter stor pris på den helhjertede tjeneste vi yder trods vore skrøbeligheder. Og de gode gerninger vi allerede har gjort, er uudsletteligt prentet i Guds hukommelse. Skrifterne giver os denne forsikring: „Gud er ikke uretfærdig så han glemmer jeres arbejde og den kærlighed I har vist mod hans navn, idet I har ydet de hellige hjælpetjeneste og fortsat yder dem hjælpetjeneste.“ (Hebræerne 6:10) Vi er lykkelige for at have dem iblandt os som i flere årtier har vist at de er loyale over for Jehova!

Giv ikke op

19. Hvordan gavner det os at være travlt optaget af at gøre godt?

19 Mange mener at regelmæssig fysisk aktivitet mindsker træthed. På samme måde kan regelmæssige åndelige aktiviteter afhjælpe følelsen af mental eller åndelig udmattelse. Bibelen siger: „Lad os ikke give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt, for til sin tid skal vi høste hvis vi ikke giver tabt. Derfor, så længe vi har tiden til det, lad os da gøre  det der er godt mod alle, men især mod dem der er beslægtede med os i troen.“ (Galaterne 6:9, 10) Læg mærke til udtrykkene „gøre det der er rigtigt“ og „gøre det der er godt“. De betoner nødvendigheden af at vi gør en indsats. Ja, at gøre godt mod andre kan hjælpe os til ikke at give tabt i tjenesten for Jehova.

20. Hvis selskab må vi undgå for ikke at blive modløse?

20 I modsætning hertil kan det at nyde socialt samvær eller deltage i fritidsaktiviteter sammen med nogle der ignorerer Guds love, blive en trættende byrde. Bibelen siger advarende: „En sten er tung, og sand vejer meget, men tungere end begge er græmmelse forvoldt af en dåre.“ (Ordsprogene 27:3) For ikke at blive trætte og modløse gør vi klogt i at undgå selskab med dem der har en negativ indstilling og er tilbøjelige til at finde fejl og kritisere andre.

21. Hvordan kan vi være til opmuntring for andre ved de kristne møder?

21 Ved de kristne møder kan vi få ny åndelig energi fra Jehova. Dér har vi en glimrende lejlighed til at opmuntre og styrke hinanden ved at være til stede og ved at bidrage til en god undervisning. (Hebræerne 10:25) Alle i menigheden bør bestræbe sig for at opbygge hinanden ved deres kommentarer og når de har indlæg på programmet. De der fører an som lærere, har et særligt ansvar for at virke opmuntrende på andre. (Esajas 32:1, 2) Selv når der er behov for at formane eller irettesætte, bør vejledningen gives i en mild og venlig tone som virker styrkende. (Galaterne 6:1, 2) Ja, vores kærlighed til andre vil hjælpe os til at tjene Jehova uden at blive trætte og give tabt. — Salme 133:1; Johannes 13:35.

22. Hvorfor kan vi være ved godt mod til trods for vores ufuldkomne menneskelige natur?

22 Det kræver en indsats at tjene Jehova i denne endens tid. Og kristne er ikke immune over for mental udmattelse, følelsesmæssig smerte og stressende forhold. Vores ufuldkomne menneskelige natur er skrøbelig, ligesom lertøj. Men Bibelen siger: „Vi har denne kostbarhed i lerkar, for at den kraft som er ud over det normale, må være Guds og ikke fra os selv.“ (2 Korinther 4:7) Ja, vi vil blive trætte, men lad os aldrig give tabt eller opgive kampen. Lad os derimod være „ved godt mod og sige: ’Jehova er min hjælper.’“ — Hebræerne 13:6.

En kort repetition

● Nævn nogle af de tyngende byrder vi måske kan aflægge.

● Hvordan kan vi være med til at gøre „det der er godt“, mod vore kristne trosfæller?

● Hvordan holder Jehova os oppe når vi føler os trætte eller modløse?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 23]

Jesus vidste at vedvarende modløshed kunne tynge apostlene

[Illustration på side 24]

Nogle har lagt visse hobbyer og uvæsentlige personlige projekter på hylden

[Illustration på side 26]

Trods vore begrænsninger sætter Jehova stor pris på vores helhjertede tjeneste