Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvorfor opfatter Jehovas Vidner tallet 144.000 i Åbenbaringens Bog bogstaveligt og ikke symbolsk?

Apostelen Johannes skrev: „Jeg hørte tallet på de beseglede, et hundrede og fireogfyrre tusind.“ (Åbenbaringen 7:4) I Bibelen bruges udtrykket „de beseglede“ om en gruppe personer der udvælges blandt menneskene til sammen med Kristus at herske i himmelen over den kommende paradisiske jord. (2 Korinther 1:21, 22; Åbenbaringen 5:9, 10; 20:6) Der er flere grunde til at tallet 144.000 skal forstås bogstaveligt. En af dem findes i selve den sammenhæng hvori Åbenbaringen 7:4 forekommer.

Efter at apostelen Johannes i dette syn havde hørt tallet på de beseglede, 144.000, så han en anden gruppe. Den beskriver han som „en stor skare, som ingen var i stand til at tælle, af alle nationer og stammer og folk og tungemål“. De der hører til denne skare, er dem der vil overleve den kommende „store trængsel“ hvori den nuværende onde verden vil gå til grunde. — Åbenbaringen 7:9, 14.

Læg mærke til kontrasten mellem det der siges i vers 4, og det der siges i vers 9 i Åbenbaringen, kapitel 7. Johannes siger at den første gruppe, „de beseglede“, består af et bestemt antal. Den anden gruppe, der beskrives som „en stor skare“, er der derimod ikke noget tal på. Heraf vil det være fornuftigt at drage den slutning at tallet 144.000 skal opfattes bogstaveligt. Hvis tallet var symbolsk og skulle møntes på en gruppe der i realiteten var uden tal, ville kontrasten mellem de to vers gå tabt. Sammenhængen giver altså et tydeligt fingerpeg om at tallet 144.000 skal tages bogstaveligt.

Flere bibelforskere, både før og nu, er nået til den samme slutning — at tallet skal forstås bogstaveligt. For eksempel sagde den engelske leksikograf, dr. theol. Ethelbert W. Bullinger for omkring hundrede år siden i en kommentar til Åbenbaringen 7:4, 9: „Det er en simpel oplysning om et faktum: et bestemt antal i modsætning til det ubestemte antal i samme kapitel.“ (The Apocalypse or „The Day of the Lord“, side 282) Af nyere dato er følgende udtalelse af Robert L. Thomas, jr., der er professor i nytestamentlig teologi ved The Master’s Seminary i USA: „At opfatte tallet [144.000] symbolsk, er eksegetisk svagt.“ Og han tilføjer: „Der opgives et bestemt antal [i 7:4], i modsætning til det ubestemte antal i 7:9. Hvis det skal opfattes symbolsk, er der intet tal i bogen der skal opfattes bogstaveligt.“ — Revelation: An Exegetical Commentary, bind 1, side 474.

Nogle hævder at da Åbenbaringen er skrevet i et stærkt symbolsk sprog, må alle tallene i bogen — og altså også tallet 144.000 — være symbolske. (Åbenbaringen 1:1, 4; 2:10) Denne tanke er tydeligvis ikke korrekt. Det er rigtigt at Åbenbaringen indeholder mange symbolske tal, men den indeholder også tal som er helt bogstavelige. For  eksempel taler Johannes om „Lammets tolv apostles tolv navne“. (Åbenbaringen 21:14) Tallet 12 der nævnes i dette vers, er klart nok bogstaveligt, ikke symbolsk. Endvidere taler Johannes om „de tusind år“ hvori Kristus regerer. Dette tal skal også tages bogstaveligt, hvad et nøjere studium af Bibelen vil vise. * (Åbenbaringen 20:3, 5-7) Om et tal i Åbenbaringens Bog skal tages bogstaveligt eller symbolsk, beror derfor på baggrunden for det og på den sammenhæng hvori det forekommer.

Den opfattelse at tallet 144.000 er bogstaveligt og sigter til et begrænset antal, en forholdsvis lille gruppe i sammenligning med ’den store skare’, stemmer med andre passager i Bibelen. Lidt senere i det syn apostelen Johannes modtog, beskrives de 144.000 som dem der er blevet „købt fra menneskeslægten som en førstegrøde for Gud og for Lammet“. (Åbenbaringen 14:1, 4) Udtrykket „førstegrøde“ betegner her den lille skare der er udvalgt først. Mens Jesus var her på jorden, talte han om dem der skal regere sammen med ham i det himmelske rige og kaldte dem en „lille hjord“. (Lukas 12:32; 22:29) Ja, de som tages ud af menneskeslægten for at regere i himmelen, er få i sammenligning med dem der kommer til at bo på den paradisiske jord.

Den sammenhæng hvori Åbenbaringen 7:4 forekommer, og andre udtalelser i Bibelen der handler om det samme, bekræfter altså at tallet 144.000 skal opfattes bogstaveligt. De der udgør denne skare, er dem der skal herske i himmelen sammen med Kristus over en paradisisk jord, som vil være fyldt med et stort og ukendt antal glade og lykkelige mennesker der tilbeder Jehova Gud. — Salme 37:29.

[Fodnote]

^ par. 7 Yderligere oplysninger om Kristi tusindårige regering findes i Åbenbaringen — Det store klimaks er nær!, side 289-90. Udgivet af Jehovas Vidner.

[Tekstcitat på side 31]

Antallet af arvinger til det himmelske rige er begrænset til 144.000

[Illustration på side 31]

Der er intet tal på ’den store skare’

[Kildeangivelse på side 31]

Stjerner: Med tilladelse af Anglo-Australian Observatory, foto: David Malin