Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Livet i et genoprettet paradis

Livet i et genoprettet paradis

JESUS talte tillidsfuldt om det at døde vil få livet igen, og han fortalte sine disciple at det med sikkerhed ville ske. Han sagde til dem at de „i genskabelsen“ ville „arve evigt liv“. Hvad mente Jesus med udtrykket „i genskabelsen“? — Mattæus 19:25-29.

Ifølge parallelberetningen i Lukasevangeliet sagde Jesus at hans disciple ville få „evigt liv“ „i den kommende tingenes ordning“. (Lukas 18:28-30) Hvorfor sidestiller Bibelen „den kommende tingenes ordning“ med „genskabelsen“?

Det gør den tydeligvis for at understrege at Jehova Gud vil sørge for at hans oprindelige hensigt — at menneskene skulle leve evigt i et paradis på jorden — vil blive gennemført. Menneskene vil blive ført tilbage til det fuldkomne stade Adam og Eva befandt sig på før de syndede. „I den kommende tingenes ordning“ vil der altså ske en ’genskabelse’ af de paradisiske forhold der var i Edens Have.

Hvordan Paradiset vil blive genoprettet

Mens Jesus var på jorden, lærte han sine disciple at bede om det middel hvormed Gud vil indføre retfærdige forhold på hele jorden. Jesus sagde at vi skulle bede: „Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ (Mattæus 6:10) Gud har udnævnt sin søn til at være hersker i dette rige, der i overensstemmelse med Guds hensigt vil sørge for at der kommer paradisiske forhold overalt på jorden.

Paradiset, som gik tabt da de to første mennesker blev ulydige, vil blive genoprettet

Om den som Gud har udnævnt til at herske, siger Bibelen: „Et barn er født os, en søn er givet os; og det fyrstelige herredømme skal hvile på hans skulder. Og hans navn skal være . . . Fredsfyrste. På det fyrstelige herredømmes omfang og på freden vil der ingen ende være.“ (Esajas 9:6, 7) Men hvordan vil dette „fyrstelige herredømme“ sørge for at Guds vilje sker?

Bibelen svarer: „I de kongers dage vil himmelens Gud oprette et rige [det fyrstelige herredømme] som aldrig vil blive ødelagt. Og riget vil ikke blive overdraget til noget andet folk. Det vil knuse og gøre ende på alle disse riger, men selv bestå evindelig.“ — Daniel 2:44.

Lad os se nærmere på de forhold der vil være på jorden i det genoprettede Paradis, ja, „i genskabelsen“, når Guds søn hersker som fyrste i sin Faders rige.

Hvordan livet i Paradiset vil være

De døde vil blive oprejst

„Den time kommer i hvilken alle de der er i mindegravene skal høre hans røst og komme ud.“ — Johannes 5:28, 29.

„Der vil finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige.“ — Apostelgerninger 24:15.

Ingen sygdom, alderdom eller død

„Da åbnes de blindes øjne, og de døves ører lukkes op. Da springer den halte som hjorten, og den stummes tunge råber af glæde.“ — Esajas 35:5, 6.

„Gud selv vil være hos dem. Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ — Åbenbaringen 21:3, 4.

Alle vil have rigeligt at spise

„Jorden skal give sin afgrøde; Gud, vor Gud, vil velsigne os.“ — Salme 67:6.

„Der vil være en overflod af korn på jorden; på bjergenes top vil det bugne.“ — Salme 72:16.

Alle vil have et godt hjem og et arbejde de er glade for

„De skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt. De vil ikke bygge for at en anden skal bo der; de vil ikke plante for at en anden skal spise.“ — Esajas 65:21, 22.

Ingen kriminalitet, vold og krig

„De ugudelige skal udryddes fra jorden.“ — Ordsprogene 2:22.

„De skal smede deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæreknive. Nation vil ikke løfte sværd mod nation, og de skal ikke mere lære at føre krig.“ — Esajas 2:4.

Ingen frygt — og fred overalt

„De skal bo trygt, og ingen får dem til at skælve.“ — Ezekiel 34:28.

„De vil ikke volde skade eller forårsage ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for jorden vil være fyldt med kundskab om Jehova, som vandene dækker havets bund.“ — Esajas 11:9.

Når sådanne forhold råder over hele jorden, og når alle mennesker elsker Gud og deres næste, bliver det skønt at leve! (Mattæus 22:37-39) Vi kan være sikre på at alle Guds løfter vil blive opfyldt. „Jeg har sagt det,“ siger Gud, „jeg vil også gennemføre det.“ — Esajas 46:11.

Måske er der stadig en del ting du kan lære om Jehova Gud og den nye verden han har givet løfte om. Hvilke vidnesbyrd er der for eksempel om at denne nye verden er nært forestående? Hvordan vil Guds rige erstatte alle de regeringer der er på jorden? Og hvilke begivenheder vil finde sted lige inden? Jehovas Vidner vil med glæde hjælpe dig til at finde svar på sådanne spørgsmål. Yderligere oplysninger findes på side 32.

Menneskenes mangeårige længsel efter en ny og retfærdig verden vil snart blive indfriet. For langt de fleste af dem som nu er døde, er døden ikke afslutningen på alt. At få livet igen er ikke alene muligt — det er også Guds vilje. Der er et liv efter døden! Ja, det er „det virkelige liv“, det liv „som skal komme“. — 1 Timoteus 4:8; 6:19.