Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Fred på jorden til sidst!

Fred på jorden til sidst!

NOGLE mener at man kun kan opnå politisk frihed og religiøs renhed gennem vold, at det kun er ødelæggende kræfter der kan fjerne uønskede herskere. Selv stater bruger terror til at opretholde orden og få befolkningen under kontrol. Men hvis det er sandt at terrorisme kan bruges som et virkningsfuldt redskab til at styre og gennemføre sociale reformer, burde det kunne bringe fred, sikkerhed og stabilitet. Efter et stykke tid skulle vold og frygt aftage. Men har vi set en sådan tendens?

Sandheden er at terrorisme nedbryder respekten for livet og ofte ender med blodsudgydelse og grusomhed. Ofrenes smerte får dem mange gange til at gøre gengæld, hvilket fører til større undertrykkelse, som atter resulterer i gengældelse.

Vold løser ikke problemerne

I tusinder af år har menneskene selv forsøgt at løse deres politiske, religiøse og sociale problemer. Men alle deres forsøg er slået fejl. Det er som Bibelen siger: „Jeg ved, Jehova, at menneskets vej ikke står til ham selv. Det står ikke til en mand der vandrer, at styre sine skridt.“ (Jeremias 10:23) Jesus sagde: „Visdommen skal man kende på dens gerninger.“ (Mattæus 11:19, Seidelin) Sagt med andre ord kan vi ud fra disse bibelske principper se at terrorisme giver falske forhåbninger. Følgerne af terrorisme har ikke været frihed og lykke, men derimod død, lidelse og ødelæggelse. Disse dårlige følger har præget hele det 20. århundrede og er begyndt at dominere det 21. Mange vil sige at terrorismen er et problem i sig selv og ikke en løsning.

„Jeg håber hver dag at ingen i min familie eller blandt mine venner dør ... Jeg tror vi har brug for et mirakel.“ Sådan skrev en ung pige hvis hjemland var sat i brand af voldelige terrorhandlinger. Hendes ord indeholder en konklusion som mange er nået til: Løsningen på menneskenes problemer ligger uden for deres rækkevidde. Kun menneskets Skaber kan løse jordens nuværende problemer, deriblandt terrorisme. Men kan vi have tillid til at han vil det?

Hvorfor vi kan have tillid til Gud

En af grundene til at vi kan have tillid til Jehova Gud, er at han som Skaber har givet os livet og ønsker at vi skal nyde det under fredelige og trygge forhold. Guds profet Esajas udtrykte det på denne måde: „Nu, Jehova, du er vor Fader. Vi er leret, og du er den som har dannet os; ja, alle er vi et værk af din hånd.“ (Esajas 64:8) Jehova er menneskehedens Fader, og folk fra alle nationer betyder noget for ham. Det er ikke ham der står bag den uretfærdighed og det had der fører til terrorisme. Den vise kong Salomon udtalte engang: „Den sande Gud har frembragt menneskene retskafne, men de har fundet på så mange planer.“ (Prædikeren 7:29) Det der ligger til grund for terrorisme, er menneskelig ondskab og dæmonisk indflydelse, ikke manglende kompetence fra Guds side. — Efeserne 6:11, 12.

Endnu en grund til at vi kan have tillid til Jehova, er at han, eftersom han har skabt os, bedre end nogen anden kender vore problemer  og ved hvordan de skal løses. Bibelen siger i Ordsprogene 3:19: „Jehova har grundlagt jorden med visdom; han har grundfæstet himmelen med dømmekraft.“ Med fuld tillid til Gud skrev en mand i fortiden: „Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp er fra Jehova, som frembragte himmel og jord.“ — Salme 121:1, 2.

En tredje grund til at vi kan have tillid til Gud, er at han har magt til at standse den voldelige blodsudgydelse. På Noas tid ’blev jorden fyldt med vold’. (1 Mosebog 6:11) Guds dom var pludselig og fuldstændig. ’Han skånede ikke en gammel verden da han bragte en vandflod over en verden af ugudelige.’ — 2 Peter 2:5.

Bibelen definerer selv hvad vi kan lære af vandfloden på Noas tid: „Jehova [forstår] at udfri gudhengivne mennesker af prøvelse og at bevogte uretfærdige til afskærelse på dommens dag.“ (2 Peter 2:9) Jehova kan skelne mellem dem der oprigtigt ønsker et bedre liv, og dem der ødelægger livet for andre. Han har bevaret den sidstnævnte kategori til „de ugudelige menneskers doms og undergangs dag“. Men for dem der ønsker fred, har han truffet forberedelser til en ny jord hvori retfærdighed skal bo. — 2 Peter 3:7, 13.

Varig fred på jorden!

Bibelens skribenter anvendte ofte ordet „jorden“ om hele menneskeheden. I Første Mosebog 11:1 siges der at „hele jorden“, de mennesker der levede på det tidspunkt, kun havde ét sprog. Det var denne betydning Peter havde i tanke da han brugte udtrykket „en ny jord“. Jehova Gud ville forny menneskenes samfund på en sådan måde at vold og had permanent ville blive erstattet med ret og retfærdighed. I en profeti nedskrevet i Mika 4:3 står der: „Han vil fælde dom mellem mange folkeslag og afgøre sager vedrørende mægtige nationer langt borte. Og de skal smede deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæreknive. Nation vil ikke løfte sværd mod nation, og de skal ikke mere lære at føre krig.“

Hvordan vil folk bo når denne profeti får sin opfyldelse? Det fremgår af næste vers,  hvor der siges: „De skal sidde, hver under sin vinstok og sit figentræ, og ingen får dem til at skælve.“ I det jordiske paradis vil ingen leve i frygt for det næste terrorangreb. Kan man tro på dette løfte? Ja, „for Hærstyrkers Jehovas mund har talt“. — Mika 4:4.

Så når terrortruslerne eskalerer og nationerne skælver på grund af vold, er løsningen for dem der elsker fred, at have tillid til Jehova. Der findes ikke noget problem han ikke kan løse. Han vil gøre ende på kvæstelser og lidelser, ja, endog på døden. Bibelen siger: „Han vil opsluge døden for bestandig, og den suveræne Herre, Jehova, vil tørre tårerne af alle ansigter.“ (Esajas 25:8) I de mange smukke lande der nu er fyldt med smerte og frygt som følge af terrorisme, vil der snart blive en overflod af fred. Det er den fred menneskeheden så desperat har brug for, og som Gud, „der ikke kan lyve“, har givet løfte om. — Titus 1:2; Hebræerne 6:17, 18.